Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Hankeuutiset 5/2013

Turvallista, viihtyisää ja opintoja tukevaa asumista yhteistyössä kodin ja koulun kanssa

Tätä kaikkea tarjoavat Koulutuskeskus Sedun seitsemän opiskelija-asuntolaa kuudella eri paikkakunnalla. Asuntolat ovat mukana valtakunnallisessa fiilistä asumiseen hankkeessa, joka kuuluu OPH:n läpäisyn tehostamishankkeisiin. Sedun asuntoloissa asuu vuosittain yli 400 opiskelijaa.

Fiilistä asumiseen – hankkeen kautta asuntoloiden toimintaa kehitetään yhä enemmän opiskelijoiden hyvinvoinnin, turvallisuuden ja opintojen sujumisen näkökulmasta. Asuntolaohjaajat ovat verkostoituneet ja osallistuneet täydennyskoulutukseen sekä tuoneet uusia harrastusmahdollisuuksia asuntoloihin. Opiskelijoita koulutetaan toimimaan harrastetutoreina. Asuntolatoimintaa tuodaan enemmän osaksi oppimisympäristöä – vapaa-ajantoimintojen kautta on mahdollisuus suorittaa vapaavalintaisia opintoja harrastepassien ja asuntolapassien avulla.

Hankkeen kautta on tänä lukuvuonna tapahtunut monenmoista aktiviteettiä. Ilmajoentien opetuspisteessä järjestettiin syksyllä asuntolakurssi kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Kurssin puitteissa opiskelijat pääsivät sisään asuntolan arjen asioihin, turvallisuuden huomioonottamiseen ja pohtimaan asioita terveellisistä elämäntavoista ja ihmissuhteista. Liikuntaharrastuksiin kokeiltiin uusia juttuja kuten hankipalloa. Lisäksi osa opiskelijoista kävi harrastetutorkoulutuksen ja teki benchmarkkaus matkan Tuomarniementien asuntolaan. Kurikan asuntolaan on hankittu karaokelaitteet, jonka myötä säännöllinen karaokekerho on päässyt pyörimään. Teemoittain on järjestetty mm. lautapeli-iltoja, sählymatsia ja makkaran paistoa laavulla. Kuntosaliharjoittelu on liitetty osaksi harrastepassin suorittamiseen.

Seinäjoen asuntolassa on ollut kevään aikana mahdollisuus saada yksilöllistä ohjausta arjen asioihin ja opiskelujen tukemiseen. Seinäjoella pyöri talven aikana kokkikerho ja erilaiset teemaillat. Kauhajoelle perustettiin käsityö- ja askartelupaja, jossa on mahdollisuus jopa mattojen kutomiseen. Ähtärin Tuomarniementiellä liikuntakerho on pyörittänyt mm. jääkiekko- ja sählytoimintaa, puutyökerho on toiminut yhdessä Koulutien opetuspisteen kanssa. Harrastetutorit ovat järjestäneet aktiviteettejä kaikille opiskelijoille ja kehittäneet uusia lajeja kuten hankipainin. Tuomarniementien luonnossa on pystytty kokeilemaan myös kajakkimelontaa, paintball-kisoja ja jääradan tekoa. Aktiiviset harrastetutorit pääsivät kevään päätteeksi kokeilemaan golfsimulaattoria. Osa asuntoloista järjesti syksyllä Anna mulle aikaa – tapahtuman, johon kutsuttiin opetuspisteen henkilökuntaa tapaamaan opiskelijoita heidän vapaa-ajallaan.

Tämän kaiken lisäksi asuntolaohjaajat kehittävät ja kokeilevat erilaisia vapaa-aikaan ja opiskelijoiden tukemiseen liittyviä toimintoja omaan työhönsä. Hankkeen painopisteet ensi lukuvuonna ovat:
- Opintojen etenemisen tukeminen ohjatun vapaa-ajantoiminnan kautta - vapaavalintaisten opintojen suorittaminen harrastus- ja asuntolapassin avulla
- Kehitetään ja kokeillaan asuntolatoiminnan kautta opiskelijoiden tarvitsemaa henkilökohtaista matalankynnyksen tukea yhdessä opiskeluhuollon kanssa
- Uusien yhteistyömuotojen kokeileminen huoltajien ja paikkakunnan nuorisotoimijoiden välillä
- Harrastetutortoiminnan avulla lisää yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja viihtyisyyttä
- Asuntoloiden välisen yhteistyön juurruttaminen


Koulutuskeskus Sedun koordinoima fiilistä asumiseen – hanke tekee työtä hankekumppaniensa, yhteensä 27 opiskelija-asuntolan ja Saku ry:n kanssa.

Hanke on mukana järjestämässä alueellisia ja valtakunnallisia asuntolaohjaajapäiviä sekä asuntolaohjaajien täydennyskoulutuksia ja mukana tuottamassa sekä opiskeluhyvinvoinnin että asuntolatoiminnan käsikirjaa.


Raija Marttala
projektikoordinaattori