Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Kieli haltuun

Koulutuskeskus Sedu on mukana OPH:n rahoittamassa Kieli haltuun -verkostohankkeessa. Hanketta koordinoi Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattiopisto. Lisäksi mukana on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Kpedu.
Hanke käynnistyi elokuussa 2013 ja sen toteutusaika päättyy 31.12.2014.

Hankkeen tavoitteena on kehittää maahanmuuttajaopiskelijoiden suomen kielen opiskelua osaksi ammattiopintoja, tehostaa ammattisanaston opiskelua, auttaa avaamaan tutkinnon osia ja tavoitteita, harjoittaa opiskelutaitoja ja parantaa työelämässä suoriutumista.

Koulutuskeskus Sedussa hankkeen kohteena ovat maahanmuuttajaopiskelijat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa ja verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnossa.

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat:

 1. suomi toisena kielenä -opintojen integrointi ammattiaineisiin
  - kokeillaan eri tapoja integroida suomi toisena kielenä opintoja ammattiaineisiin
  - kokeillaan yhteisopettajuutta
 2. opiskelutaitojen harjaannuttaminen
  - tehtävien tekemisen ja tenttiin lukemisen tehostaminen
 3. ymmärtämisen vahvistamisen viestintätilanteissa
  - laaditaan opettajille kysely, jolla pyritään selvittämään, miten maahanmuuttajaopiskelija osoittaa ymmärtämistä ja mitä keinoja opettaja käyttää ymmärtämisen vahvistamiseksi

Lisätietoja

Riitta Luoma
Koulutuskeskus Sedu
riitta.luoma@sedu.fi
p. 040 868 0088

Liitteet