Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

LaatuPeda

 

Hankkeen tavoitteena on työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ohjauksen laadun parantaminen työturvallisuuden näkökulmasta hyödyntäen nykyaikaisia viestinnän menetelmiä ja pedagogisia käytänteitä. Työturvallisuuden seurantaan oppilaitoksissa luodaan malli sekä selvitetään työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadun arviointiin laaditun arviointikriteeristön soveltuvuus käytäntöön.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikkien alojen opiskelijat. Lisäksi hyödynsaajina ovat oppilaitosten opettajat ja muu henkilöstö, koulutusta järjestävät organisaatiot, työpaikkaohjaajat sekä työssäoppimispaikat.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet:

1. Sosiaalisen median palveluiden käyttöönottaminen työssäoppimisen ohjauksessa oppimisympäristöjen turvallisuuden parantamiseksi.

2. Työturvallisuuden opetuksen ja ohjauksen kehittäminen pedagogisesta näkökulmasta.

3. Työturvallisuuden seurantakäytäntöjen kehittäminen ja pilotoiminen oppilaitosympäristössä.

4. Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen arviointiin laaditun kriteeristön pilotoiminen.

Hankkeen tuloksena työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ohjauksen laatu paranee, työturvallisuuden taso nousee sekä sen seuranta ja raportointi helpottuu. Tieto tapahtuneista ja havaituista turvallisuusriskeistä välittyy vastuullisille. Turvallisuus tulee osaksi normaalia toimintaa.

Hankkeen koordinoinnista vastaa Koulutuskeskus Sedu. Lisäksi hanketta ovat toteuttamassa Koulutuskeskus Salpaus, Helsingin Diakoniaopisto, Satakunnan ammattiopisto Sataedu sekä Tampereen seudun ammattiopisto Tredu.

Toteutusaika: 13.6.2013 - 31.12.2014


Lisätietoja hankkeesta

Jaakko Rinne
Projektikoordinaattori
Koulukatu 41, 60100 Seinäjoki
Puh. 040 680 7182
jaakko.rinne [a] sedu.fi131274_OPH_hankelogo.jpg 

Hanketiivistelmä