Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Oppia niinku töissä

oppia niinku töissä.png

Toteutusaika: 21.5.2013 – 31.12.2014

Toteuttaja: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (koordinoija), Suupohjan koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun  koulutuskuntayhtymä ja Jokilaakson koulutuskuntayhtymä

Rahoittajat: OPH, hankeorganisaatiot

Tavoitteet: Koulutuskeskus Sedun tavoitteena on lisätä laajennettua työssäoppimista myös sellaisiin perustutkintoihin, joissa sitä ei vielä ole kokeiltu. Työssä hyödynnetään aikaisempien laajennetun työssäoppimisen hankkeiden (SeTreeni) kokemuksia. Tavoitteena on edistää työn ja koulutuksen joustavaa yhdistämistä. Luodaan malleja, joissa yhdistetään työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja oppilaitosmuotoista koulutusta.

Kohderyhmä: Koulutuskeskus Sedussa kohteena ovat päälliköt, opettajat, opinto-ohjaajat ja opiskelijat, jotka erityisesti hyötyvät laajennetusta työssäoppimisesta. Myös erityistä tukea tarvitsevat ja keskeyttämisvaarassa olevat opiskelijat sekä ne opiskelijat, joiden opinnot uhkaavat pitkittyä.

Keskeiset toimenpiteet:

  • Luodaan pedagogisia malleja, joiden avulla mahdollistetaan vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta.
  • Työssäoppimiseen sovelletaan erilaisia tvt/some -työvälineitä sekä erilaisia ohjausvälineitä, kuten eTaitava.
  • Yhtenä kohderyhmänä on erityistä tukea tarvitsevat nuoret. Laajennettua työssäoppimista pyritään sovituilta osin opinnollistamaan.
  • Kehitetään laajennettuun työssäoppimiseen liittyvää dokumentointia, esim. Winha.

Oppia niinku toissa.jpg 

Tulokset: Hankkeen tuloksena oppilaitoksessa tapahtuvan koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen väliset yhteistyömallit selkeytyvät ja jäsentyvät, jolloin oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta voidaan siirtyä sujuvasti oppisopimuskoulutukseen ja päinvastoin.

Hankkeen tuloksena syntyy työvaltaisen koulutusmuodon opetus- ja ohjausjärjestelmiä siten, että opiskelijoita voidaan tukea entistä yksilöllisemmin heille sopivan opintopolun löytymisessä. Kiinnitetään huomiota ohjauksen systemaattiseen toimivuuteen opiskelijan siirtyessä koulutusmuodosta toiseen.

Hankkeessa syntyy Seduun soveltuvia pedagogisia malleja ammatillisen perustutkinnon suorittamiseen.

Hankkeessa luodaan sopimusmenettelymalli oppisopimuksella suoritettaviin opintoihin.

Opettajien some-työkalujen käyttövalmiudet työssäoppimisen ohjauksen tueksi paranevat.

 some.jpg

 

 

 

 

Yhteystiedot                          

Virpi Lahti

Koulutuskeskus Sedu | virpi.lahti@sedu.fi | 040-8680218

www.sedu.fi/hanketoiminta  

 sedu.jpg            oph.jpg