• Lisää kontrastia
 • Hae koulutusta
  Valitse ajankohta
  Alkaen:
  Päättyen:
  Valitse

  Oppia niinku töissä

  oppia niinku töissä.png

  Toteutusaika: 21.5.2013 – 31.12.2014

  Toteuttaja: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (koordinoija), Suupohjan koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun  koulutuskuntayhtymä ja Jokilaakson koulutuskuntayhtymä

  Rahoittajat: OPH, hankeorganisaatiot

  Tavoitteet: Koulutuskeskus Sedun tavoitteena on lisätä laajennettua työssäoppimista myös sellaisiin perustutkintoihin, joissa sitä ei vielä ole kokeiltu. Työssä hyödynnetään aikaisempien laajennetun työssäoppimisen hankkeiden (SeTreeni) kokemuksia. Tavoitteena on edistää työn ja koulutuksen joustavaa yhdistämistä. Luodaan malleja, joissa yhdistetään työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja oppilaitosmuotoista koulutusta.

  Kohderyhmä: Koulutuskeskus Sedussa kohteena ovat päälliköt, opettajat, opinto-ohjaajat ja opiskelijat, jotka erityisesti hyötyvät laajennetusta työssäoppimisesta. Myös erityistä tukea tarvitsevat ja keskeyttämisvaarassa olevat opiskelijat sekä ne opiskelijat, joiden opinnot uhkaavat pitkittyä.

  Keskeiset toimenpiteet:

  • Luodaan pedagogisia malleja, joiden avulla mahdollistetaan vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta.
  • Työssäoppimiseen sovelletaan erilaisia tvt/some -työvälineitä sekä erilaisia ohjausvälineitä, kuten eTaitava.
  • Yhtenä kohderyhmänä on erityistä tukea tarvitsevat nuoret. Laajennettua työssäoppimista pyritään sovituilta osin opinnollistamaan.
  • Kehitetään laajennettuun työssäoppimiseen liittyvää dokumentointia, esim. Winha.

  Oppia niinku toissa.jpg 

  Tulokset: Hankkeen tuloksena oppilaitoksessa tapahtuvan koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen väliset yhteistyömallit selkeytyvät ja jäsentyvät, jolloin oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta voidaan siirtyä sujuvasti oppisopimuskoulutukseen ja päinvastoin.

  Hankkeen tuloksena syntyy työvaltaisen koulutusmuodon opetus- ja ohjausjärjestelmiä siten, että opiskelijoita voidaan tukea entistä yksilöllisemmin heille sopivan opintopolun löytymisessä. Kiinnitetään huomiota ohjauksen systemaattiseen toimivuuteen opiskelijan siirtyessä koulutusmuodosta toiseen.

  Hankkeessa syntyy Seduun soveltuvia pedagogisia malleja ammatillisen perustutkinnon suorittamiseen.

  Hankkeessa luodaan sopimusmenettelymalli oppisopimuksella suoritettaviin opintoihin.

  Opettajien some-työkalujen käyttövalmiudet työssäoppimisen ohjauksen tueksi paranevat.

   some.jpg

   

   

   

   

  Yhteystiedot                          

  Virpi Lahti

  Koulutuskeskus Sedu | virpi.lahti@sedu.fi | 040-8680218

  www.sedu.fi/hanketoiminta  

   sedu.jpg            oph.jpg