Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Pedagogiset mallit

Hankkeessa 13 opettajaa kehitti erilaisia laajennetun työssäoppimisen pedagogisia malleja. Sedun kahdeksasta yksiköstä kuudessa yksikössä kehitettiin uusia toimintatapoja. Seuraavassa lyhyt kuvaus mallista. Tarkemmat sisällöt saat linkkien kautta.


Oppia niinku ikkuna-asentajaksi –malli:

Lapualla rakennusala kehitti yhteistyötä ikkuna- ja ovitehdas Skaala Oy:n kanssa. Laajennettua työssäoppimista toteutettiin halukkaiden opiskelijoiden kanssa siten, että aluksi opiskelijat työssäoppivat ikkunoiden eri työvaiheita tehtaalla ja myöhemmin asennustyömailla asensivat ikkunoita paikoilleen ja korjasivat mahdollisesti kuljetuksissa syntyneitä vikoja. Laajennettuna työssäoppimisena on mahdollisuus toteuttaa mm. ammatillisia valinnaisia ikkuna- ja oviasennusta, korjausrakentamista ja sisävalmistusvaihetta, kutakin 10 ov. Pyyntö tämänkaltaiseen yhteistyöhön on tullut Skaalalta, ja tavoitteena on edelleen tiivistää koulutusyhteistyötä.

 

Oppia niinku tytöt LVI-alalla –malli:

Talotekniikan alalla kokeiltiin kahta mallia. Toisessa mallissa koulutusta pohdittiin, kuinka tyttöopiskelijoita voidaan sopeuttaa miehiselle tekniikan alalle esim. työssäoppimispaikkojen valinnan kautta. Mallissa kartoitetaan myös jatko-opintomahdollisuuksia, ja miten mahdolliset jatko-opinnot vaativat opinnoilta toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa.

 
Oppia niinku NYssä LVI-alalla –malli:

Laajennettu työssäoppiminen toteutetaan NY-yrityksissä, siten että koko ryhmä osallistuu toimintaan. Osa ryhmästä on urakointikohteissa ja osa tekee oppilaitoksessa harjoitustöitä yritysmäisesti. NY-yrittäjät hoitavat tilaustoiminnan, asiakaslaskutuksen, markkinoinnin jne.

 
Oppia niinku työpajalla -malli:
Opintojen tukitoimet pajatoiminnan avulla - attopaja:
 • Attoaineiden opetus hojks-opiskelijoille ja muille tarvittaessa pienryhmässä omassa attopajassa.
 • Attopaja avoinna läpi lukuvuoden.
 • Attopaja toimii myös rästipajana, jos opiskelijan osaaminen ei täytä osaamisen vähimmäistavoitteita poissaoloista johtuen.
 • Rästeihin pyritään puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa suunnitelmallisesti.
 • Attoaineiden rästipajatoiminalle raivataan tarvittaessa tilaa hopsaten opiskelijan opinnot ammatillisten opintojen kustannuksella. 

 

Koulun ammatillinen työpaja:

 • Ammatillisten aineiden osaamistavoitteiden jäädessä täyttymättä esim. poissaoloista johtuen pyritään niihin puuttumaan nopealla ja suunnitelmallisella toiminnalla.
 • Opiskelijan motivaation ylläpitämiseksi on parempi, että mahdollisiin 0- arviointeihin puututaan suunnitelmallisesti nopealla aikataululla. Pyritään tekemään päättyvä tutkinnonosa valmiiksi ennen uuden aloittamista.
 • Opiskelijaryhmän tuleva uusi toiminnallinen kokonaisuus jätetään tarvittaessa opiskelijatasolla väliin, että kertyneet hylätyt arvioinnit voidaan suorittaa pois oppilaitoksen omassa työpajassa.
 • Hopsin tavoitteena tulisi olla puuttuvien opintojen keskittyminen saman tutkinnonosan sisään. Tällöin  puuttuvien suoritusten ja osaamistavoitteiden hahmottaminen on opiskelijalle ja mahdollisesti vaihtuvalle ohjaajalle selkeämpää. Väliin jääneen tutkinnonosan suorittamista voidaan yrittää sijoittaa kesäajalle työssäoppimisen tai mahdollisen kesäpajatoiminnan avulla. 
 • Työpajatoimintaa voidaan pyrkiä kokoamaan tiettyihin moduuleihin, jolloin eri vuosikurssien opiskelijoita voidaan kasata mahdollisesti samaan työpajaan säästöjen aikaansaamiseksi.
 • Tarvittaessa opiskelija jää suorittamaan puuttuvia opintoja neljännelle vuodelle. Opiskelijan työllistymismahdollisuuksia parantaa, mikäli näitä puuttuvia opintoja voitaisiin suorittaa työssäoppimispaikoilla.
 
Syrjäytymisen ehkäisy –malli:

Mallin tavoitteena on erityisopiskelijan syrjäytymisen ehkäisy ja säännöllisen koulun käynnin turvaaminen. Opiskelumotivaatiota pyritään kohottamaan yksityishenkilön työnohjauksen avulla. Opiskelu toteutetaan siten, että opiskelija on aamupäivät työssäoppimassa työkohteessa ja iltapäivisin teoriaopintoja oppilaitoksessa.

 

Oppia niinku osuuskunnassa – malli:

Mallin tavoitteena on opinnollistaa opintoja osuuskuntatoimintaan. Mallissa kodinhuoltajaopiskelijat voivat suorittaa osia ammatillisista tutkinnon osista osuuskunnassa esim. asiakastöinä.

 
Oppia niinku Tuukka –malli:

Tuukan malli on suunniteltu perheelliselle opiskelijalle. Mallissa huomioidaan opiskelijan rästiin jääneet opinnot.

 
Oppia niinku tarmottomat täysi-ikäiset –malli:

Puukakkosten malli on tarkoitettu varttuneemmille opiskelijoille. Mallin avulla halutaan tuoda ryhtiä ja säännöllisyyttä opiskeluun ja elämään.

 

Oppia niinku Tupu, Hupu ja Lupu –malli:

Malli on luotu kolmelle opinnoissaan jälkeen jääneelle maaseutuyrittäjäopiskelijalle, jotka tarvitsevat erityistä tukea opinnoissaan. Tavoitteena on opintojen eteneminen ja valmistuminen. Työssäoppimalla suoritetaan mm. kasvintuotantoon, markkinointiin, kotieläintuotantoon ja metsänhoitoon liittyviä opintoja, jotka ovat osittain kesken mm. poissaolojen ja hylättyjen kokeiden vuoksi.

 

Oppia niinku vaatetusalan osaamista maailmalla –malli:

Toisen vuoden vaatetusalan opiskelija ja NY-yrittäjä suorittaa pakollisten tutkinnon osien osia 6 viikon työssäoppimisjaksolla ulkomailla. Tavoitteena on lisätä ammattitaitoa ja kielitaitoa sekä rohkeutta niiden käyttämiseen.

 

Oppia niinku oppisopimuksella –malli:

2 + 1 -mallissa viimeinen vuosi voi olla joko oppisopimusmalli tai työssäoppimismalli. Oppisopimusmallin kohdalla kehitettiin myös sopimusmenettely oppisopimustoimiston kanssa.