Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Osaamisen oma polku

Miksi emme toteuttaisi opetusta joustavasti ja yksilöllisesti? Tutkintojen perusteet mahdollistavat tämän. Luovutaan itse rakentamistamme esteistä ja ryhdytään toteuttamaan opetusta opiskelijalähtöisesti!

Ravistellaan rakenteita
Annetaan opiskelijoiden oppia monipuolisissa oppimisympäristöissä, annetaan heille mahdollisuus ottaa vastuuta opiskelijaprojekteissa. Emme tarvitse tässä oppiainejakoihin perustuvia työjärjestyksiä emmekä lukittuja opiskelijaryhmiä. Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä.

Opettajat toimivat valmentajina, he muodostavat tiimejä, heillä täytyy olla yhteinen näkemys siitä mihin pyritään.

Kuunnellaan työelämää

Työelämä ei tarvitse tutkintoja, vaan osaavia tekijöitä, joilla on työelämän tarpeet täyttävä osaaminen ja oikea asenne tekemiseen. Otetaan työelämän tarpeet huomioon ja annetaan opiskelijoiden itse luoda omat opintopolkunsa ja rakentaa ajantasainen ammattitaito!

Kuunnellaan opiskelijoita

Opiskelijoiden palaute Oma polku -toiminnasta on ollut yksinomaan myönteistä! Opiskelijoiden mielestä toiminta on näkynyt opiskelussa ja opetuksessa "monella tavalla, isona asiana":

 • opiskelun itsenäisyytenä
 • suurempana vastuun ottamisena
 • opettajajohtoisuuden vähenemisenä
 • opettajan innostuneisuutena ja kannustamisena
 • ammattimaisuutena
 • yrittäjähenkisyytenä
 • ryhmän oma-aloitteisuutena
 • oppimisen tehostumisena
 • käytännönläheisyytenä
 • oppimisympäristöjen monipuolistumisena
 • sitoutumisena.

Kuunnellaan opettajia

Opettajien mukaan Oma polku -toiminta

 • innostaa sekä opettajia että opiskelijoita
 • antaa työelämälähtöisyyden vuoksi uudenlaista tietoa opiskelijan taidoista
 • opettaa samalla yhteistyötä ja vuorovaikutusta
 • mahdollistaa kaikkien opiskelijoiden huippuhetket
 • parantaa ryhmän ilmapiiriä
 • on haasteellisempaa kuin "perinteinen" opetus, mutta antoisampaa
 • innostaa ja motivoi opiskelijoita.

Poimintoja toteutuksista, opettajien ja opiskelijoiden kommentteja:
 • Opiskelijat tekevät runsaasti asiakastöitä. Asiakastyöt katsotaan siltä pohjalta, että niitä voidaan sisällyttää opintoihin.

 

 • Opiskelijat ottavat aktiivisesti osaa opetukseen, luovaa ratkaisua korostetaan ja teoreettinen tieto haetaan omaehtoisesti. Opettaja toimii enemmän ohjaajana. Ryhmässä keskustellaan paljon, tiimeissä opitaan kaverilta ja ryhmältä.

 

 • Nykyinen työmalli on aiempaa itsenäisempi, kaikkea ei tarvitse kierrättää opettajan kautta, ja ryhmä voi ratkaista ongelman ilman opettajan väliintuloa. Opiskelijat voivat organisoida työmaan tehtävät itsenäisesti. Ohjeistuksen liiallisuus tappaa luovuuden, ohjaajaa tarvitaan kuitenkin. Ryhmä tulee hyvin toimeen keskenään ja katsoo, että kaikki ovat mukana. Poissaoloja on vähän. Ryhmä on saanut palautetta hyvästä käytöksestä työmailla. Palautetta on tullut myös yrittäjyysryhmän hyvistä numeroista, numerot on sidottu opetussuunnitelman mukaisiin ammattitaitovaatimuksiin.

 

 • Olen aiemmissa opinnoissani tottunut kirjojen lukemiseen ja teoreettiseen opiskeluun. Nyt olen huomannut, että tekemällä oppii hyvin. Eri ryhmät tiivistyvät, kun jakaudutaan työmaille, mutta ryhmä toimii hyvin myös kokonaisuutena. Työmaille nimitetään omat opiskelijapäälliköt, ja kohteissa täytetään pienyrittäjien työturvallisuuskartoituslomaketta, kertoo opiskelija.

 

 • Projektit tehdään tiimeissä, joihin saadaan helposti vetäjä ja työntekijät ilman opettajan määräystä. Ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat ryhmäytyneet paremmin kuin koskaan ennen, ja kaikki opiskelun aloittaneet ovat edelleen mukana.

 

 • Opettajat toimivat hyvin tiimityössä tällä hetkellä.

 

 • Opiskelijan kommentti: Oma polku -malli toimii erittäin hyvin ammatillisessa koulutuksessa. Organisointikyky ja itsetunto kehittyvät. Mallissa saa valita omia projekteja, vapaata työskentelyä on paljon, oma osaaminen parantuu selvästi ja oppiminen on nopeutunut.


Opiskelijan yksilölliset opintopolut

Yrittäjyyden Oma polku
Kansainvälisyyden Oma polku
Huippuosaajan Oma polku
Jatko-opintojen Oma polku
Huippu-urheilijan Oma polku

Liity ryhmän jäseneksi facebookissa

Lisätietoja:

Anne-Kaisa Alatalo | projektikoordinaattori | Koulutuskeskus Sedu | Törnäväntie 26, 60200 Seinäjoki | anne-kaisa.alatalo(at)sedu.fi | +358 40 868 0660

Oph.jpg
 

Hankkeen esittely