Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Hanke päättyy 30.6.2015 

Osaamista työpajoiltaosaamista_tyopajoilta_logo_netti_word.jpg

Yksilöllisiä polkuja ja mahdollisuuksia suorittaa ammatillisia opintoja työpajaympäristössä.

Työpajalla korostuu tekemällä oppiminen. Kun työpajan oppimisympäristö on tunnistettu ja tunnustettu ammatillisesta koulutuksesta annetun lainsäädännön ja ohjeiden mukaan yhdessä opetushenkilöstön kanssa, on mahdollista suorittaa tutkinnon osia tai jopa kokonainen tutkinto työpajalla.

Työpaja-oppilaitosyhteistyön kehittäminen avaa uusia mahdollisuuksia ja oppimisen väyliä niille nuorille, jotka ovat vailla ammatillista tutkintoa, opinnot ovat vaarassa keskeytyä tai koulumuotoinen opiskelu on haasteellista.

 

Keskeiset toimenpiteet
  • järjestetään alueelliset tulevaisuusriihet työpaja-oppilaitosyhteistyön tulevaisuuden tahtotilan luomiseksi
  • kartoitetaan Etelä-Pohjanmaan työpajojen opinnollistamisen tilanne
  • opinnollistetaan Etelä-Pohjanmaan työpajoilla tehtävät työt osaksi kone- ja metallialan perustutkintoa
  • opinnollistetaan Kaks`Kättä työpajalla, työpaja JUNKIssa ja Paukun Pajalla tehtäviä töitä erikseen sovittavien perustutkintojen osalta
  • luodaan ammattiin opiskelevien nuorten osalta työpaja-oppilaitosyhteistyölle yhteistyömalli (ml. rahoitusmalli)
  • otetaan käyttöön valtakunnallinen osaamistodistus
  • Kartoittaa jatkuvan sisäänoton kehittämismahdollisuudet ja haasteet ammatillisessa peruskoulutuksessa
  • Selvittää tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden nykytilanne Etelä-Pohjanmaan alueen ammatillisessa koulutuksessa
  • Luoda hahmotelmaa eteläpohjalaisesta Ohjaamo-mallista

 

Yhteystiedot

Tarja Puskala                                    Pia Tikkaoja                       
projektipäällikkö                                 projektityöntekijä               
Osaamista työpajoilta                        Osaamista työpajoilta          
Koulutuskeskus Sedu                         Kaks`Kättä työpaja               
p. 040 830 4260                                 p. 040 700 2586                    
tarja.puskala@sedu.fi                     pia.tikkaoja@kakskatta.fi 

 

Susanna Ojanperä                                            
projektityöntekijä
Osaamista työpajoilta
työpaja JUNKI
p. 040 761 3220
susanna.ojanpera@kaksineuvoinen.fi

 

 kakskatta logo.png                Junkin logo.png      Lapuan paja.png

 

 

hanke_logonauha_2010.gif