• Lisää kontrastia
 • Hae koulutusta
  Valitse ajankohta
  Alkaen:
  Päättyen:
  Valitse

  Oskar & Osma VII

    logo_oskaretosma.png


  Kyseessä on Seinäjoen koulutuskuntayhtymän 2. asteen toimijoiden Sedun (=Koulutuskeskus Sedu ja Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos) ja Koulutuskeskus Sedun hallinnoiman Opinlakeus-oppilaitosverkoston yhteishanke. Opinlakeus kattaa lähes kaikki Etelä-Pohjanmaan 2. asteen ammatilliset oppilaitokset, lukiot, opistot ja aikuiskoulutustoimijat (30 oppilaitosta).

  Hanke on saanut valtionavustusta Aluehallintovirasto AVI:sta. Tämä on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Osaava-ohjelman mukaista kehittämistoimintaa.

  Hanke on jatkoa kuudelle aikaisemmalle Osaava-hankkeelle
  (Oskar & Osma I, Oskar & Osma II, Oskar & Osma III, Oskar & Osma IV, Oskar & Osma V ja Oskar & Osma VI).

  Toteutusaika: 1.4.2016 - 2.6.2017


  Päätavoitteet:

  I Kehittämisprosessien vakiinnuttaminen vertaisvalmentajatoiminnan keinoin

  II Opinpaletti-koulutusten ja digitutor-toiminnan tehostaminen ”hiljaisissa oppilaitoksissa”

  III Käyttöön otetun laatumerkistön ja siihen liittyvän laatukriteeristön vakiinnuttaminen


  Verkoston jäsenten tehtävät ja vastuut:

  Jokaisen oppilaitoksen osalta on oleellista, että oppilaitoksen johto sitoutuu tavoitteiden mukaiseen kehittämiseen sekä mahdollistaa henkilöstön osallistumisen kehitystyöhön, koulutuksiin ja resursoi kokonaisuutena toimintaan.

  Koulutuskeskus Sedu ja Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos:

  kokonaisvastuu verkostossa toteutettavasta Osaava-rahoituksen mukaisesta kehittämistoiminnasta
  hankesuunnitelman mukaiseen toteutukseen sitoutuminen ja hankkeesta tiedottaminen
  hankkeen ohjausryhmässä koko Sedun edustajana ja viestinnän yhteyshenkilönä projektisuunnittelija
  koulutusten/tapahtumien suunnitteleminen, tiedottaminen, organisoiminen ja toteuttaminen
  hankkeessa järjestettävien koulutusten/tapahtumien arvioiminen ja arviointitiedon kerääminen
  Osaava-rahoitukseen liittyvien määrällisten koulutustietojen kerääminen ja toimittaminen rahoittajalle
  Osaava-rahoitukseen liittyvän laadullisen arvioinnin koostaminen ja toimittaminen rahoittajalle
  yksittäisillä oppilaitoksilla vastuu ajantasaisten yhteystietojen toimittamisesta hankkeelle
  yksittäisillä oppilaitoksilla vastuu hankeviestinnän tiedonkulusta oppilaitoksen koko henkilökunnalle
  yksittäisillä oppilaitoksilla vastuu koulutuksiin/tapahtumiin osallistumisesta/henkilöstön sitouttamisesta

  Opinlakeus-verkoston oppilaitokset:

  osallistuminen verkostossa toteutettavaan Osaava-rahoituksen mukaiseen kehittämistoimintaan
  hankesuunnitelman mukaiseen toteutukseen sitoutuminen ja hankkeelle tiedottamiseen osallistuminen
  hankkeen ohjausryhmässä verkoston edustajana ja viestinnän yhteyshenkilönä koordinaattori
  yksittäisillä oppilaitoksilla vastuu ajantasaisten yhteystietojen toimittamisesta koordinaattorille
  yksittäisillä oppilaitoksilla vastuu koordinaattorin viestinnän tiedonkulusta oppilaitoksen koko henkilökunnalle
  yksittäisillä oppilaitoksilla vastuu koulutuksiin/tapahtumiin osallistumisesta/henkilöstön sitouttamisesta
  koulutusten/tapahtumien suunnittelussa, tiedottamisessa, organisoinnissa ja toteutuksessa avustaminen
  hankkeessa järjestettävien koulutusten/tapahtumien arviointiin ja arviointitiedon keruuseen osallistuminen
  Osaava-rahoitukseen liittyvien määrällisten koulutustietojen toimittaminen säännöllisesti hankkeelle
  Osaava-rahoitukseen liittyvään laadulliseen arviointiin osallistuminen hankkeen aikana ja päättyessä

  Yhteistyökumppanit
  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Aluehallintovirasto
  Opinlakeus-oppilaitosverkosto
  Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos
  Koulutuskeskus Sedu

  Lisätietoja:

  Sedu / Opinlakeus: Oskar & Osma VII
  Koulukatu 41, 60100 Seinäjoki

  virtuaalikoordinaattori Matti Mäkelä
  Puh. 040 680 7051
  matti.makela(at)sedu.fi
  virtuaalivalmentaja.blogspot.fi


  oskaretosmaII_III_rahoittajat_logot.gif