Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Polkuja läpäisyn tehostamiseen 3

Toteutusaika: 01.08.2013-31.12.2014


Toteuttajat:

 • Kokkolan ammattiopisto,(koordinoi)
 • Koulutuskeskus Sedu
 • Jyväskylän ammattiopisto
 • Niilo Mäki Instituutti; Dialoog tutkimuspalvelut
 • Saku ry.


Tavoitteet:
Valmistavien ja valmentavien koulutusten laajeneminen uusille paikkakunnille. Uusien toimintamallien myötä läpäisyasteen nostaminen ja keskeyttämisten vähentäminen. Sedun henkilöstön ja ryhmänohjaajien ohjausosaamisen lisääminen. Toiminnallisuuden lisääminen opinnoissa, esim. tekniikkastartin ja työpajan yhteistyö.

Kohderyhmä: Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret, jotka ovat jäämässä koulutuksen ulkopuolelle. Nuoret, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja ohjausta opintojen aloittamiseksi, niiden eteenpäin viemiseksi ja loppuunsaattamiseksi.

Keskeiset toimenpiteet:

 1. Koulutuskeskus Sedun valmistavien koulutusten laajeneminen maakuntiin.
  - Lukuvuonna 2013-2014 ammattistartti/sedu-spurtti kokeiluryhmä Sedun Kauhajoen  yksikössä yhteistyössä SAIn kanssa.
  - Perusopetuksen kertaavien – ja korotusaineiden yhteistyökokeilu Kauhajoen opetustoimen ja yläkoulun kanssa
 2. Ryhmänohjaajien koulutusta Kpedun ja Sedun henkilöstölle jatketaan
  - Koulutetaan Sedun ja Kpedun ryhmänohjaajia (50) ohjausosaamisen kartuttamiseksi
 3. Motivaatio kysely kaikille aloittaville opiskelijoille
  - syksyllä 2013 kaikki Sedun aloittavat opiskelijat vastaavat Niilo Mäki Instituutin kehittelemään motivaatiokyselyyn
  - interventiona jaetaan esim. vinkkivihkoja opettajille (NMI) ja opettajilla mahdollisuus käyttää  OPIT ja OPIN AIKA verkkoympäristöjä


Tulokset:
Edelleen ammattistartti/sedu-spurtti toiminta laajenee uusille paikkakunnille. Valmistaudutaan tulevaan VALMAan ja jäntevöitetään yhteistyötä valmistavien ja valmentavien koulutusten välillä. saadaan lisää työkaluja keskeyttämisen vähentämiseksi. Saadaan uusia opetus/oppimisvälineitä, esim. sähköisiä oppimisalustoja käyttöön.

Yhteystiedot
vastuuopettaja Virpi Lammassaari
Koulukatu 41
60100 Seinäjoki
p. 040 868 0771
virpi.lammassaari@sedu.fi


Sedu ja oph.png