Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Building a Pyramid - Crossroads and Road Signs along the Paths to Employment (PYRAMID)

Projekti tarjoaa Seinäjoen Koulutuskuntayhtymän/Koulutuskeskus Sedun hallinnoimille käynnissä oleville ja päättyneille ESR-hankkeille mahdollisuuden tulosten levittämiseen sekä toimenpiteiden ja toimintamallien edelleen kehittämiseen yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Kohderyhmä:
Koulutuskeskus Sedun EU-rahoitteiset hankkeet, hankehenkilöstö, hankkeiden kehittämistyöhön osallistuneet ja sidosryhmät

Toteutusaika: 01.04.2012 – 30.06.2015

Toteuttaja: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Sedu

Partnerit:

Keskeiset toimenpiteet:

  1. Avoimien ja joustavien oppimisympäristöjen ja opintopolkujen kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet ja näiden mallien edellyttämät sähköiset ohjausvälineet, -menetelmät ja oppimisen todentamisvälineet
  2. Yleisten työelämävalmiuksien kuten yrittävän asenteen kehittämiseen tähtäävät opetus- ja ohjausmenetelmät sekä osuuskunnat
  3. Kansainvälisiin malleihin tutustuminen, esim.
    työelämälähtöistenoppimisympäristöjen ja -menetelmien kehittämiseen (UK)
    yrittäjyyspassin edelleen kehittämiseen tiedot, taidot, ja kompetenssit - jaottelun näkökulmasta (Kreikka)

Tulokset:
Seinäjoen koulutuskuntayhtymän/Koulutuskeskus Sedun hallinnoiminen käynnissä olevien ja päättyneiden ESR-hankkeiden tuloksia levitetään kansainvälisesti workshoppien avulla hankkeessa mukana olevien yhteistyötahojen välityksellä. Lisäksi yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa kehitetään laadullisesti erityisesti seuraavia hankkeiden kehittämistavoitteita, mm. avoimia oppimisympäristöjä, työelämä-yhteistyön toimintamalleja, keskeyttämisen ehkäisyyn tähtääviä menetelmiä ja osaamisen todentamisen työkaluja (yrittäjyyspassi ja osaamisportfoliot). Hankkeen lopputuotteena syntyy julkaisu workshoppien tuloksista ja hankkeessa löydetyistä hyvistä käytännöistä.

Yhteystiedot
Projektikoordinaattori Özerk Göker
Koulutuskeskus Sedu, Pyramid-hanke
Koulukatu 41
60100 Seinäjoki
p. 040 680 7175
ozerk.goker@sedu.fi

hanke_logonauha_2010.png