Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Reformilähettilästoiminta osana ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa

Reformilähettiläät

Reformilähettilästoiminta tukee reformin tavoitteiden toteutumista ammatillisen koulutuksen järjestäjien arjessa. Yhteensä 20 reformilähettilästä, ammatillisen koulutuksen asiantuntijaa, muodostavat reformilähettiläsverkoston. Reformilähettilästoimintaa koordinoi Ammattiopisto Luovi.

Reformilähettiläät toimivat koulutuksen järjestäjien käytännön työn tukijana ja henkilöstön vertaistukena reformin toimeenpanossa. Reformilähettiläät innostavat ja tsemppaavat tarttumaan uuteen ja kannustavat reformin mukaisten toimintatapojen ja toimintakulttuurin muokkaamisessa.

Reformilähettiläiden palvelut

Reformilähettiläsverkosto kattaa koko Suomen. Verkostossa on myös erityisosaamista, mukana on kaksi ruotsinkielistä reformilähettilästä sekä ammatillisen erityisopetuksen reformilähettiläät.

Ammatillisen koulutuksen toimijat voivat kutsua reformilähettilään neuvomaan reformin toimeenpanoon liittyvissä asioissa, alustamaan erilaisissa tilaisuuksissa tai tiedottamaan reformin mukanaan tuomista uusista mahdollisuuksista.

Reformilähettiläiden palvelut ovat tilaajalle maksuttomia.

Reformilähettiläät toimivat opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä esimiesten sparraajina, mentoreina sekä reformitiedon välittäjinä oppilaitoksissa, verkostoissa sekä työelämässä. Aiheet voivat liittyä esimerkiksi henkilökohtaistamisen käyntänteisiin, opiskelijan ohjaamiseen, HOKSin laatimiseen, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, osaamisen arviointiin, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tai erilaisiin käytännön ratkaisuihin opetus- ja ohjaustyössä.

Reformilähettiläät järjestävät tilauksesta maksutta esimerkiksi
• ohjausta ja neuvontaa verkossa tai paikan päällä sekä
• puheenvuoroja ja alustuksia koulutuksiin ja tapahtumiin

Palveluiden toteutusmuodosta, sisällöstä ja kestosta sovitaan tilaajan kanssa, ja räätälöidään tarpeiden mukaiseksi.

Seuraa reformilähettiläitä sosiaalisessa mediassa hastageilla #reformilähettiläät #amisreformi #reformintuki.

OPH:n reformin tuki -sivusto
OKM:n reformisivusto

Toteutusaika:
Reformilähettiläiden toiminta-aika on vuosi 2018.

Rahoittaja:
Opetushallitus. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee reformin toimeenpanoa suuntaamalla valtionavustusten määrärahaa reformilähettilästoiminnan kehittämiseen. Opetushallitus toimii valtionavustustoiminnan koordinoijana ja on myöntänyt valtionavustuksen reformilähettilästoiminnan kehittämiseen sekä toimeenpanoon Ammattiopisto Luoville.

Lisätietoja:
Sanna Wenström, Ammattiopisto Luovi, p. 040 3193 326, etunimi.sukunimi@luovi.fi
Reformilähettiläs Etelä-Pohjanmaalla: Anu Hietarinta, p. 040 8303 974, etunimi.sukunimi@sedu.fi