Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

STEPPI 2

STEPPI 2 on Opetushallituksen rahoittama verkostohanke, jota Koulutuskeskus Sedu koordinoi. Mukana ovat lisäksi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä.

Hankkeen päätavoitteet:
Hankkeen tavoitteena on yhteishaun ja erillishaun opiskelijavalintaan liittyvien käytänteiden ja toimintamallien kehittäminen niin, että koulutustakuu toteutuu.
Tavoitteena on myös ottaa käyttöön ja kehittää valtakunnallisia pääsy- ja soveltuvuuskokeita niiden perustutkintojen osalta, joissa soveltuvuuskokeita järjestetään hankeverkoston oppilaitoksissa, erityisesti keskitytään jatkokehittämään VAKUVA2-hankkeen tuloksena syntynyttä sosiaali- ja terveysalan pääsy- ja soveltuvuuskoetta. Pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin liittyvää tiedottamista lisätään huomioiden erityisesti opintoihin hakeutumisvaihe sekä etukäteen tapahtuva tiedotus.

Valintaprosessin kehittäminen on yksi hankkeen tavoitteista. Opiskelijavalintaan laaditaan prosessikuvaus, jossa kuvataan ja aikataulutetaan koko opiskelijavalinnan prosessi Opetushallituksen laatiman aikataulun pohjalta. Opintopolku.fi- palvelussa olevien koulutusten kuvauksia kehitetään entistä paremmiksi ja informatiivisemmiksi.

Valtakunnallisena tavoitteena on ottaa käyttöön harkinnanvaraiseen valintaan oppimisvalmiuksia mittaava testi hakijoille.

Kohderyhmänä ovat tulevat opiskelijat, hankkeessa mukana olevien oppilaitosten opinto-ohjaajat ja muu henkilöstö, perusopetuksen opinto-ohjaajat sekä muut hakijoita ohjaavat tahot (esim. TE-palvelut, Etsivä nuorisotyö)

Toteutusaika 24.6.2014 – 31.12.2015

Lisätietoja

projektikoordinaattori
Mervi Lillvis
Koulutuskeskus Sedu, Koulukatu 41, 60100 Seinäjoki
puh. 040 830 0446
mervi.lillvis(at)sedu.fi