Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

SeDuuni2

Projektin ajankohta: 1.8.2012 - 30.6.2015 
Rahoittajat projektissa ovat, Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto sekä Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Sedu

Kohderyhmä:

Koulutuskeskus Sedun henkilöstö (opettajat, ammattiohjaajat/ammattimiehet, koulutuspäälliköt, kehittämispäälliköt ja apulaisjohtajat). Kohderyhmää ovat myös työssäoppimispaikat sekä projektin mukaan tulevat muut yritykset ja organisaatiot. Välillisenä kohderyhmänä ovat kaikki Koulutuskeskus Sedun opiskelijat. Hankkeen yrittäjyysosioin kohderyhmänä ovat eri oppilaitosten opetushenkilöstö, kuntien elinkeino- ja sivistystoimi ja yrittäjät sekä muut työelämän edustajat. Myös varhaiskasvatuksen henkilöstö on projektin varsinaista kohderyhmää.

Tavoitteet:

SeDuuni2-hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat Sedun henkilökunnan työelämäjaksot, työpaikkaohjaajakoulutukset ja niiden kautta ohjausprosessin kehittäminen. Toteuttamalla työelämäjaksoja tuetaan ja edistetään työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen laatua, työpaikkaohjaajien arviointiosaamista ja parannetaan arviointikäyntien sujuvuutta.Hankkeen yrittäjyysosion tavoitteena on lisätä yhteistyötä koulutuksen järjestäjien ja elinkeinoelämän välille sekä vahvistaa yhteistä osaamista. Tavoitteena on tuoda esille EP:llä tehtyä yrittäjyyskasvatusta ja siihen liittyvää yritys- ja työelämäyhteistyötä ja vahvistaa nuorten yrittäjyysasennetta ja yrittäjyysvalmiuksia työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Lisäksi hankkeessa jatko- kehitetään ja jalkautetaan sähköistä Yrittäjyyskasvatus foorumia.

Keskeiset toimenpiteet:

Opetussuunnitelmien jalkautuminen työpaikoille tapahtuu sekä opettajien työelämäjaksojen että työpaikkaohjaajakoulutusten avulla. Lisäksi työpaikkaohjaajien osaamista vahvistetaan kehitettävällä ohjausprosessilla, jonka tarkoituksena on työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen laadun ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen Sedun eri perustutkintojen ja opetuspisteiden välillä.Hankkeen yrittäjyysosion keskeinen toimenpide on  kartoittaa yrittäjyyskasvatuksen menetelmiä eri kouluasteille ja näiden pohjalta järjestää yrittäjyystreffiä seutukunnittain. Hankkeessa tuotetaan  Yrittäjyyden ikkuna, yrittäjyyskasvatuksen hyvien käytänteiden katalogi  sekä luodaan toimintamalli yrittäjyys- ja työelämäyhteistyöstä osana Opinlakeus –verkostoa.

Tulokset:

Projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä tulevat hyödyntämään kaikki Koulutuskeskus Sedun opetuspisteet, opettajat, opetusta tukeva henkilöstö, johto ja esimiehet sekä yhteistyöyritykset, työpaikkaohjaajat, yhteistyökumppanit ja sidosryhmät. Projektin tulokset ja hyvät käytännöt ovat hyödynnettävissä valtakunnallisesti ja myös kansainvälisesti. Lisäksi Koulutuskeskus Sedussa muut toiminnassa olevat ja käynnistyvät projektit voivat hyödyntää  projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä.

Tuloksia hyödyntävät tahot ovat oman oppilaitoksen toimijoiden lisäksi Sedun yhteistyökumppaneita, joiden kanssa on tehty yhteistyötä koulutuksen kehittämiseksi.

Hankkeen yrittäjyysosion tuloksena nuorten yrittäjyysvalmiudet ja yrittäjyysasenne vahvistuvat lisääntyneen ja monipuolistuneen yrittäjyys- ja työelämäyhteistyön ansiosta. Etelä-Pohjanmaalla tehtyä yrittäjyyskasvatusta tuodaan esille paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti vahvistaen yrittäjämäistä toimintakulttuuria ja osaamisen kehittymistä. Opinlakeus –verkosto koordinoi alueellista ja maakunnallista yritys- ja työelämäyhteistyötä.

 

Yhteystiedot:

projektipäällikkö Taina Seppälä-Kolkka
Koulutuskeskus Sedu
Koulukatu 41,
60100 Seinäjoki
Puh. 020 124 4728
gsm. 040 868 0228
taina.seppala-kolkka(at)sedu.fi

projektikoordinaattori Tiina Jokela-Lyly
Koulutuskeskus Sedu
Koulukatu 41
60100 Seinäjoki
Puh. 040 8302130
tiina.jokela-lyly(at)sedu.filogonauha (Seduuni2-logo läpinäkyvä).png

SeDuuni2 Esitys
The Finnish miracle
André Noël Chakerin mukaan suomalaisella työkulttuurilla on yksi ylivoimainen ase muihin maihin verrattuna. Lue vastaus täältä.
chaker-FB.jpg