Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
SeDuuni_2_logo_web.png

SeDuo-toiminta

SeDuuni2-hankkeen puitteissa kehitettävä uusi toimintamalli on SeDuo-toiminta, jota toteutetaan kahdella eri tavalla; joko opettajavaihtona tai opettaja-asiantuntijayhteistyönä.

1. Opettajavaihdon toteutuksessa on kyse siitä, että kaksi saman alan opettajaa vaihtavat yhdessä sovitun ajanjakson aikana opetuspisteitä keskenään ja suorittavat vertaiskehittämistä opetuksen toimintakulttuurista, menetelmistä, laitteista jne. Tämän mallin kautta voidaan oppia uusia toimintatapoja ja kehittää niitä yhdessä eli toteuttaa vertaiskehittäjätoimintaa.

Opettajan osallistuessa SeDuo-toimintaan tehtävät resursoidaan opettajan vuosityösuunnitelmaan. Hanketyön osalta tehdään viranhaltijapäätös, josta selviää opettajalle määritelty tuntiresurssi.

2. SeDuo-toimintaa voidaan toteuttaa myös ns. opettaja-asiantuntijayhteistyönä, jossa opettaja ja työelämän edustaja (työelämän asiantuntija) työskentelevät yhdessä viikon oppilaitoksessa opettajan työelämäyhteistyön kehittämisjakson jälkeen. Työelämän edustaja pääsee sisään oppilaitoksen toimintakulttuuriin sekä opetussuunnitelman sisältöön ja opettaja saa laajentaa näkemystään työelämän tavoitteista.

Opettajien hankkeelle tekemä työ, kuten myös työelämän edustajan työ, siirretään hankkeen kustannukseksi työajanseurannan pohjalta. 

SeDuo-toimintaan haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jonka voi jättää milloin tahansa projektipäällikkö Taina Seppälä-Kolkalle. Hakemuksessa on oltava lähimmän esimiehen puoltava lausunto sekä suunnitelma siitä, minkä työpaikan kanssa opettaja-asiantuntijayhteistyö tapahtuu. 

3.SeTRIO-malli on oppimisympäristömalli, jossa opettaja on työelämäyhteistyön kehittämisjaksolla ja hänen mukanaan on opiskelijoita. Yhteistyöhön voidaan ottaa yksi/muutama iso yritys tai useampi pieni yritys, jossa opettajat osallistuvat itse työtehtäviin yhdessä opiskelijoiden kanssa ohjaten samalla opiskelijoita. Jaksolla syvennetään työpaikkaohjaajan ohjaustaitoja.

Työpaikalla oppiminen toteutetaan siten, että opettaja opettaa työelämän edustajan eli tavallisimmin työpaikkaohjaajana toimivan henkilön kanssa opiskelijoita työprosessin eri vaiheisiin. Toimintatapa kehittää mitä parhaiten työelämäyhteistyötä. 

Opettajan mukana oleminen työpaikalla oppimisprosessissa antaa mahdollisuuden kehittää ja varmentaa työpaikkaohjaajana toimivan työntekijän ohjaustaitoja.  Tällä toimintamallilla voidaan kehittää työpaikkaohjaajien ja työyhteisöjen osaamista siten, että opiskelijan ohjaus on riittävää ja tukee ammatillisen osaamisen kehittymistä. Lisäksi yhteistyössä työpaikan kanssa voidaan kehittää erilaisia ammattiosaamisen näyttöympäristöjä.  Työkokonaisuuksien suunnittelu, keskustelu ja reflektointi tapahtuvat työn ohessa, eivätkä näin ollen vaadi työpaikan edustajilta erillisiä lisäponnistuksia. Tavoite on kehittää uusi toimintapa, joka korostaa työelämäyhteistyötä sekä erilaisen oppimisympäristön tuomia mahdollisuuksia. Kun opettajalla on jaksolla opiskelijat mukanaan, saadaan ohjaukseen, opetukseen ja oppimiseen vahva työelämäote. Oikealla ohjauksella varmistetaan, että työpaikalla tapahtuva opiskelu vastaa tutkinnon tavoitteita ja opiskelijan osaaminen työelämän tarpeita. Opettajan työskentely osana työpaikan kokonaisprosessia kerryttää opettajan omaa kokemusta erilaisista työtehtävistä yrityksessä.

Yhteystiedot:

projektipäällikkö Taina Seppälä-Kolkka
Koulukatu 41, 60100 Seinäjoki
p. 040 868 0228
taina.seppala-kolkka@sedu.fi


logonauha (Seduuni2-logo läpinäkyvä).png