Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
SeDuuni_2_logo_web.png

Työelämäyhteistyön kehittämisjaksot


Osaamiseen kohdistuvat vaatimukset sekä työelämän muutokset edellyttävät entistä tiiviimpää yhteistyöstä työelämän ja koulutuksen välille, jotta koulutus vastaa laadullisesti ja sisällöllisesti muuttuneita työelämän tarpeita.

Tähän tarpeeseen on osaltaan vastaamassa SeDuuni2-hanke, joka on ESR- kehittämishanke. Tällä hetkellä SeDuuni2–hankkeella haetaan ratkaisua menetelmiin, joilla saadaan ammatillinen koulutus nivoutumaan entistä tiiviimmin työelämään. SeDuuni2-hankkeen tavoite on olla lisäämässä koulutuksen työelämävastaavuuden kehittämistä, varmistamassa koulutuksesta valmistuvien työelämään siirtymisen edistämistä sekä parantamaan työmarkkinoilla tarvittavaa osaamista.

SeDuuni2-hankeen keskeisiä toimenpiteitä ovat opettajien työelämäyhteistyön kehittämisjaksot, työpaikkaohjaajakoulutukset ja niiden kautta ohjaus- ja arviointiprosessin kehittäminen. Toteuttamalla työelämäyhteistyön kehittämisjaksoja tuetaan ja edistetään työssäoppimisen laatua ja työpaikkaohjaajien arviointiosaamista sekä parannetaan arviointikäytänteitä. Opetussuunnitelmien jalkaannuttaminen työpaikoille tapahtuu opettajien työelämäyhteistyön kehittämisjaksojen sekä työpaikkaohjaajakoulutusten avulla.

Lisäksi työpaikkaohjaajien osaamista vahvistetaan työpaikkaohjaajakoulutusmallilla, jonka tarkoitus on työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen laadun ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen Sedun eri perustutkintojen ja opetuspisteiden välillä. Hankkeen toimenpiteillä tuetaan ja edistetään työssäoppimisen ja ammattiosaaminen näyttöjen laatua sekä vahvistetaan työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamista. Työelämä tarvitsee tietoa ammatillisten perustutkintojen perusteiden uudistumisesta, työssäoppimisen tavoitteista ja ohjauksesta sekä ammattiosaamisen näytöistä ja näyttöjen arvioinnista. Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen ohjaus- ja arviointikäytänteitä on selkeytettävä työpaikkaohjausta paremmin tukeviksi.

SeDuuni2- hankkeessa hyödynnetään jo ennalta luotuja hyviä käytänteitä
(eTaitavaa ja Seduuni –osumaa työhön –hankkeen materiaalia) sekä kehitetään ja vakiinnutetaan uusia toimintakäytänteitä. Hankkeessa syntyneitä hyviä käytänteitä tulevat hyödyntämään Koulutuskeskus Sedun kaikissa yksiköissä opettajat, opetusta tukeva henkilöstö, johto ja esimiehet sekä yhteistyöyritykset, työpaikkaohjaajat ja yhteistyökumppanit ja sidosryhmät.


Yhteystiedot:

projektipäällikkö Taina Seppälä-Kolkka
Koulukatu 41, 60100 Seinäjoki
p. 040 868 0228logonauha (Seduuni2-logo läpinäkyvä).png