Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Siirtymät sujuviksi, sisu -hanke1.8.2015 - 31.12.2017
sisu juliste.jpg

Tavoite

Hankkeessa kehitämme koulutuksen järjestäjien sisäisiä ja keskinäisiä henkilökohtaistamisen toimintatapoja ja -malleja, jotka mahdollistavat erilaisille oppijoille yksilöllisiä opintopolkuja ja joustavia, oikea-aikaisia koulutuksellisia siirtymiä koulutusalalta toiselle tai koulutusmuodosta toiseen.

Hankkeessa suunniteltava toimenpidemalli ennaltaehkäisee keskeyttämistä, tukee työllistymistä ja aktiivista kansalaisuutta sekä yhteiskuntaan kiinnittymistä.

Hankkeessa kehitetään ohjauksellisia toimintatapoja ja -välineitä, joilla opiskelijan osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan nykyistä paremmin.

Kehittämistyön tavoitteena on kuvata ja selkeyttää myös henkilöstön sisäistä vastuun ja työnjakoa siirtymävaiheessa, tarjota opetus- ja ohjaushenkilölle lisätukea ja -resurssia keskeyttämisen ehkäisyyn ja sujuvien koulutuksellisten siirtymien rakentamiseen.

Kohderyhmät

Kiihdyttäjät (VALMA:sta nopeammin tutkintoon siirtyvät)
Kyydinvaihtajat (tutkinnosta / alalta toiseen siirtyvät)
Kaistanvaihtajat (tutkintomuodosta toiseen siirtyvät)
Vauhdintarvitsijat (monipuolisia opiskelutapoja tarvitsevat)
Liftaajat (ilman opiskelupaikkaa olevat nuoret)

Hankkeen toteuttajat

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (Pkky)
Oulun seudun ammattiopisto (OSAO)
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä (Sedu)
Länsirannikon koulutus Oy WinNova

Toimenpidekokonaisuudet

Hankkeen toimenpiteet poistavat esteitä, suunnittelevat ja kehittävät räätälöityjä polkuja opiskelijoille; koulutusalalta toiselle, valmentavaan koulutukseen ja sieltä ammatilliseen koulutukseen sekä erilaisten koulutusmuotojen välillä.

Näiden polkujen mahdollistamiseksi kehitetään henkilökohtaistamisen ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toimintamalleja sekä yhteistyötä verkostojen kanssa.

Hankkeessa luodaan alueelliset erityispiirteet huomioiva malli, joka luo edellytykset erilaisten oppijoiden kouluttautumiselle ja työllistymiselle.

Hanke järjestää aiempaa vahvempia ohjauksellisia ja erityispedagogisia tukitoimia siirtymien tueksi.

Yhteistyössä hankkeen muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa mallinnetaan kunkin toimijan toimintamalleja eri koulutusympäristöissä valtakunnallisia toimintamalleja kehitettäessä.

Yhteystiedot

projektikoordinaattori
Raija Haapoja p. 040 680 7072

projektisuunnittelijat
Heli Räty p.040 680 7124
Tiina Parantainen p. 040 6807212
etunimi.sukunimi@sedu.fi