Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

TEVA-koulutusselvitys

Ammattitaito on aina muodissa -julkaisu ladattavissa verkosta osoitteesta http://www.oph.fi/julkaisut/2012/ammattitaito_on_aina_muodissa

12.12.2012 Tekstiili- ja vaatetusalan koulutusselvitysraportin julkistamistilaisuuden live-esitys nyt katsottavissa netissä

http://oph.livepalvelu.com/Tekstiili- ja vaatetusalan koulutusselvitys -hankkeessa selvitetään Suomessa toteutettavan tekstiili- ja vaatetusalan toisen asteen tekniikan ja liikenteen alan ja kulttuurialan sekä korkea-asteen
 • koulutuksen järjestäjät
 • alan koulutuspaikkojen määrät 
 • viime vuosien hakeneiden opiskelijoiden määrät 
 • koulutuksen aloittaneiden määrät 
 • valmistuneiden määrät sekä 
 • koulutuksen sisällön jakautuminen nykyisten tutkintorakenteiden mukaisesti.

Tarkastelun kohteena ovat sekä perustutkinnot että ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä korkea-asteen tutkinnot. Hankkeessa tarkastellaan lisäksi eri oppilaitosten opiskelijoille tarjoamia erilaisia opintopolkuja ja opintojen modulointimahdollisuutta.

Tarkoituksena on selvittää myös ammatillisen toisen asteen koulutuksen synnyttämän osaamisprofiilin suhde ammattikorkeakoulutukseen ja korkea-asteen koulutukseen. Selvitykseen tullaan kokoamaan myös alaa koskevia työllistymistä koskevia työtehtäviä ja ammattinimikkeitä sekä työllisyyden määrät sekä erilaisen osaamisprofiilin suhdetta työtehtäviin. Työnantajilta kootaan lisäksi näkemyksiä alan työvoimatarpeen kehittymisestä sekä valtakunnallisesti että alueellisesti.

Hankkeessa tehdään myös laadullisen ennakoinnin kokoava selvitystyö tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja turkis-, jalkine- ja tekstiilihuoltoalojen (tevanake-alat) ajankohtaisista julkaisuista, raporteista, tutkimuksista ja viranomaislinjauksista ja analysoidaan alojen tulevaisuuden osaamistarpeet näiden aineistojen perusteella. Selvityksessä tarkastellaan vuonna 2006 ja sen jälkeen julkaistuja aineistoja:

 • laadullisen ennakoinnin jo olemassa olevien tulosten selvittäminen ja synteesien tekeminen niiden perusteella
 • mahdollisten puuttuvien ja täydennystä vaativien osa-alueiden tarkastelu
 • tevanake-alojen rajapintojen tarkastelu suhteessa muihin aloihin
 • yleisten osaamistarpeiden huomioiminen, kuten esimerkiksi verkosto-osaaminen, kansainvälisyys, yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, teknologiaosaaminen, ympäristöosaaminen ja palveluosaaminen tevanake-alalla.   

Hankkeen kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat:
 • tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksen järjestäjät niin perustutkinnon, ammattitutkinnon kuin erikoisammattitutkinnon osalta - tekstiili- ja vaatetusalan teollisuus ja yritystoiminta sekä kaupan ala
 • tekstiili- ja vaatetusalan ammattikorkeakoulut ja korkea-asteen toimijat
 • tekstiili- ja vaatetusalan työnantaja- ja työntekijäliitot

Hankkeessa tavoiteltavat tulokset

Tekstiili- ja vaatetusalan koulutusselvitys -hankkeen avulla saadaan kokonaiskuva Suomessa toteutettavasta tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksesta. Hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä päätettäessä alan koulutuksesta, sen tavoitteista ja sisällöstä vastaamaan alojen elinkeinoelämän muuttuvia tarpeita. Alueellisesti koulutuksen järjestäjä voi hyödyntää saatuja tuloksia järjestämässään alojen koulutuksessa.

Verkostokumppanit

TEVA-selvitystä tehdään yhteistyössä Helsingin palvelualojen oppilaitoksen, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän ja Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa. 

Hankkeelle on nimetty seuraava asiantuntijaryhmä:

 • Pirjo Kääriäinen, OAJ, Aalto yliopisto (Taik)
 • Lassi Räsänen, EK, työnantajat, (Finatex)
 • Eija Koskinen, työnantajat, (Luhta)
 • Pirjo Rosqvist, TEAM, työntekijät
 • Marika Sarha, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry
 • Raili Mähönen, OAJ, Savonia ammattikorkeakoulu
 • Katja Anttila, Suomen yrittäjät
 • Jari Jokinen, työnantajat (jalkine)
 • Arja Mikkola, ammatinharjoittajat (turkis)
logoteva.JPGOph.jpg

Lisätietoja:

Virpi Lahti, 040 868 0218, virpi.lahti(at)sedu.fi              
Irma Boncamper, 0400 942 102, irma.boncamper(at)aina.net
http://www.facebook.com/pages/Tekstiili-ja-vaatetusalan-koulutusselvitys/330233640366772
Skenaario 5/2012
Sisältöä
MindmapTeva.pdf (153,2 kB)
Aikataulu