Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

TOP

 

TOP-hanke on Koulutuskeskus Sedun hallinnoima hanke, jota rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta. Hankkeen osatoteuttajana toimii Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli, jonka avulla lisätään koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja yrittäjyyttä edistävää toimintatapaa sekä lisätään ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja parannetaan koulutuksen laatua. Hankkeen toteutusaika on helmikuusta 2014 kesäkuuhun 2015. 

 

Hankkeen tuloksena syntyvä toimintamalli sisältää:

  • ammattiin valmistuneille nuorille suunnatun kyselyn
  • kone- ja metallialan sekä hotelli-, ravintola- ja cateringalan työelämän edustajille suunnatun kyselyn
  • opettajien ja edellä mainittujen alojen työelämän edustajien kanssa käytävän vertaiskeskustelun
  • prosessikuvauksen, josta selviää, miten nuorille valmistuneille ja työelämän edustajille suunnatut kyselyt toteutetaan, analysoidaan ja aikataulutetaan.

 

Toimintamallin avulla tehdään suunnitelmia opetuksen kehittämiseksi valituilla aloilla entistä työelämälähtöisemmäksi ja yrittäjyyttä edistäväksi. Valmistuneille nuorille suunnatun kyselyn avulla tullaan saamaan arvokasta tietoa esimerkiksi heidän sijoittumisestaan työelämään tai jatko-opintoihin sekä kiinnostuksesta yrittäjyyttä kohtaan. Työelämän edustajille suunnattu kyselyn tavoitteena on puolestaan saada tietoa siitä, miten koulutus palvelisi työelämän tarpeita edelleen tehokkaammin.

 

Hankkeen tulokset:

  • Seurantatutkimus Koulutuskeskus Sedusta v. 2010-2013 valmistuneille työelämään sijoittumisesta sekä yrittäjyysaikomusten kehittymisestä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B.

Raportti tuloksista.pdf

  • Työelämäkyselyjen tekemiseen käytetty haastattelurunko, vertaiskeskustelutilaisuuksien muistiot sekä esitys toteutustavasta.

Työelämäkyselyt.zip

  • Toimintamalli palautteen keräämiseksi valmistuneilta opiskelijoilta ja työelämältä.

toimintamalli palautteen keräämiseksi.ppt

  • Hankkeen loppuraportti.

Top loppuraportti ​​

 

 

 

Yhteystiedot:

Jaakko Rinne
Projektipäällikkö
Koulutuskeskus Sedu
Koulukatu 41, Seinäjoki
Puh. 040 680 7182
e-mail. etunimi.sukunimi@sedu.fi

 

 

 

logonauha (sedu,EPliitto,Vipuvoimaa,Aluekehitys logoilla), syvätty.png

 

 

 

 

 

 

Uutisia

 

Hankkeen loppuraportti on jätetty rahoittajalle 18.8.2015. Hanke on päättynyt. Loppuraportti sekä muut vapaasti hyödynnettävät tulokset löytyvät tätä sivua alaspäin vierittämällä. Kiitos kaikille hankkeen toteutukseen osallistuneille!

 

***

Koulutuskeskus Sedusta valmistuneiden opiskelijoiden sijoittumiskyselyn tulokset
on nyt julkaistu SeAmkin julkaisusarjassa. Käy tutustumassa tuloksiin klikkaamalla tästä.

 

***

Hankkeen ohjausryhmä on muodostettu, ja se kokoontuu ensimmäisen kerran maanantaina 18.8.2014. Muut kokoukset 26.1.2015 ja 1.6.2015.

 

*** 

Hankkeen aloituspalaveri E-P:n liitossa 12.5.2014