Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Täpytin tukena työhön ja elämään

Koulutuskeskus Sedu on mukana OPH:n rahoittamassa Täpytin tukena työhön ja elämään  -verkostohankkeessa. Hanketta koordinoi Hengitysliitto ry/Ammattiopisto Luovi.  Lisäksi mukana ovat Savon ammatti- ja aikuisopisto ja Oulun seudun ammattiopisto.

Hanke toteutusaika on 27.5.2013–31.12.2014.

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevien työllistymistä ja yhteiskunnallista asemaa teknologian avulla. Koulutuskeskus Sedussa hankkeen kohteena on Sedu-Spurtin opiskelijat (valmentava ja kuntouttava I)

Hankkeessa
  1. etsitään ja kokeillaan sovelluksia, joiden avulla tablet-laitteita voidaan käyttää opetuksen, oppimisen ja kommunikaation tukena ja ensisijaisena apuvälineenä
  2. tuetaan tablet-laitteiden käyttöönottamista erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opettamisen, oppimisen ja kommunikoinnin tukena tuottamalla sähköinen multimediaopas.
  3. vahvistetaan ja tuetaan opiskelijoiden oppimista, toiminnanohjausta ja itsenäisyyttä kommunikoinnissa sekä siirtymistä työhön ja itsenäiseen elämään.
  4. saadaan kokemuksia eniten tukea tarvitsevien opiskelijoiden tablet-laitteiden käyttöönottoon, opastukseen ja ohjaukseen liittyvissä erityiskysymyksissä sekä vertailutietoa tablet-laitteiden tuomasta lisäarvosta oppimisessa valmentava I ja II -ryhmien opiskelijoiden välillä sekä pari- ja yksilötyöskentelyssä.

Lisätietoja
Erityisopettaja Anne Ojalehto
anne.ojalehto@sedu.fi
p. 040 868 0155
Liitteet