Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

TurvaPeda

Hankkeen päätavoitteena on edistää työturvallisuutta työssäoppimispaikoilla ja oppilaitosympäristössä. Hanke toimii verkostohankkeena ja siihen osallistuu Sedun lisäksi yhdeksän muuta koulutuksen järjestäjää. Päärahoittajana toimii opetushallitus.

Päätavoite jakaantuu useammaksi alatavoitteeksi, joista kaikille osatoteuttajille yhteisiä ovat mm:

  • työturvallisuuteen liittyvien linjausten aikaansaaminen yhteistyössä viranomaistahojen kanssa
  • yhtenäisen työturvallisuusohjeistuksen kehittäminen ja kokoaminen organisaatiossa yhteen sähköiseen paikkaan
  • oph:ssa valmisteilla olevien turvallisuusoppaiden jalkauttaminen oppilaitoksen opettajien käyttööntyöturvallisuuteen liittyvien tarkistuslistojen, riskienarviointi- sekä läheltä piti -lomakkeiden kehittäminen ja käyttöönottooppilaitoksissa ja työssäoppimisyrityksissä
  • verkoston yhteiset tapaamiset

 

Hankkeen tuloksena

  • tietoisuus työturvallisuusasioista erilaisissa oppimisympäristöissä lisääntyy
  • työturvallisuuteen liittyviä käytänteitä yhtenäistetään koko verkostossa
  • syntyy yhteisiä työturvallisuusohjeistuksia, jotka osin on luotu yhteistyössä viranomaistahojen kanssa
  • syntyy työpaikkaohjaajien ja opettajien turvallisuuskoulutuksen toteutusmalli
  • luodaan erityisopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen mallinnus ja ohjeistus
  • oppimisympäristön koneiden työturvallisuuskorttien ja perehdytyslomakkeiden käyttöönotto

 

Hankkeen kohderyhmänä ovat hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten koko henkilökunta ja opiskelijat sekä työssäoppimispaikkojen työpaikkaohjaajat ja muu henkilöstö. Hankkeen toteutuksessa huomioidaan myös erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat.

Toteutusaika: 28.5.2012 - 31.12.2013
Jatkoaika Sedun osalta: 1.1.2014-31.3.2014
  

Lisätietoja hankkeesta
Oph.jpg
Juhani Kurjenluoma
kehittämispäällikkö
Koulukatu 41, 60100 Seinäjoki
juhani.kurjenluoma(at)sedu.fi
p. 040 868 0789

Jaakko Rinne
projektikoordinaattori
Koulukatu 41, 60100 Seinäjoki
jaakko.rinne(at)sedu.fi
p. 040 680 7182
Hanketiivistelmä