Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Turvapeda2

 

Hankkeen toteutusaika: 13.6.2014 - 31.12.2015

Hankkeen koordinaattori: Koulutuskeskus Sedu

Muut verkoston jäsenet: Koulutuskeskus Salpaus, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Sataedu, Helsingin Diakoniaopisto, WinNova, Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

 

Hankkeen tavoite lyhyesti:

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden turvallisuusosaamista ja vaikuttaa erityisesti turvallisuutta koskeviin asenteisiin ja pystyvyyskäsityksiin. Tämä tapahtuu pilotoimalla Asennetta työhön –ryhmämenetelmää 2. asteen ammatillisen koulutuksen turvallisuusopetuksessa. Lisäksi tavoitteena on levittää verkoston toimijoiden käyttöön aikaisemmassa Turvapeda-hankkeessa luotuja hyviä käytäntöjä sekä kehittää uusia alakohtaisia hyviä turvallisuuskäytäntöjä aloille, joilla turvallisuutta edistävää kehittämistoimintaa on viime aikoina tehty vähemmän. 

 

 Hanke jakautuu seuraaviin osatavoitteisiin:

 

Vaikuta työturvallisuuteen –ryhmämenetelmän pilotointi

 • Toteutetaan yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa
 • Työterveyslaitos kouluttaa jokaisesta hankkeessa mukana olevasta koulutuksenjärjestäjästä opettajia ryhmämenetelmäohjaajiksi. Koulutetut opettajat toteuttavat opiskelijaryhmillä menetelmää.
 • TTL kerää tutkimustietoa ohjaukseen osallistuvista opiskelijoista sekä kontrolliryhmästä arvioidakseen menetelmän vaikuttavuutta
 • Hankkeen ulkopuolisena asiana TTL hakee tutkimusrahoitusta, jotta voisi seurata opiskelijoita myös työelämään.

 

TurvaPeda-hankkeessa luotujen hyvien käytänteiden levittäminen uusille hankekumppaneille sekä vanhojen toteutusten arviointi uusien käyttöönottokokemusten näkökulmasta.

 • Sisäinen turvallisuusauditointi / turvakävely
 • Turvallisuuden portaat opettajalle, opiskelijalle ja työpaikkaohjaajalle
 • Erityisopiskelijan työssäoppimisen ohjauksen malli

 

Alakohtaisia turvallisuuden kehittämistoimia / hyviä käytäntöjä

 • TR-mittauksen toteutusmalli oppilaitoksen hallinnoimalle rakennustyömaalle
 • Uhkaavan henkilön kohtaaminen asiakaspalvelutehtävissä –ohjeistus
 • Sähköalan turvallisuuden varmistamiskäytännöt eri oppilaitoksissa

 

Oppilaitosten omista turvallisuuden kehittämistarpeista kumpuavat kehittämistoimet

 • Opiskelija-asuntolan turvallisuusopas
 • Turvallisuuden teemapäivät
 • 1. vuoden opiskelijoiden ryhmäytymispäivän turvallisuusrasti
 • Turvallisuus Winnovassa –video

  

 

Yhteystiedot:

Jaakko Rinne

projektikoordinaattori, Koulutuskeskus Sedu

Koulukatu 41, 60100 Seinäjoki

Puh. 040 680 7182

etunimi.sukunimi@sedu.fi

 

OPH logo.jpg