Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
OOO-osa opinnoista oppisopimuksella

Oppisopimuksella voi opiskella yhden tutkinnon osan tai koko tutkinnon opetussuunnitelmaperusteisesti.

Työ tekijäänsä kiittää

(27.1.2015-31.12.2016) 

Työ tekijäänsä kiittää hanke on jatkoa 31.12.2015 päättyvälle Työ tekijäänsä opettaa hankkeelle.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kone- ja metallialan perustutkinnon opettajat, opiskelijat , yhteistyöyritykset ja työpaikkaohjaajat. 

Hankkeen tavoitteet:

1. Kehittää oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistäviä malleja sekä kehittää aloille soveltuvia sähköisiä ohjausmenetelmiä seuraavilla aloilla:

 • kone- ja metalliala Sedu Seinäjoki, Törnäväntie
 • kone- ja metalliala Sedu Kurikka
 • maatalousala Sedu Ilmajoki

 2. Henkilöstökoulutus

 • nuorten ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa olevien opettajien oppisopimuskoulutuksen tuntemuksen lisääminen

 3. Alan opettajien työelämäjaksot

 • yhteistyökumppaneiden kartoittaminen ja yhteistyön vahvistaminen
 • työpaikalla tapahtuvan oppimisen laajentaminen
 • tietoisuuden lisääminen oppisopimuksen solmimiseen liittyvissä asioissa
 • oppisopimuksen aikaansaaminen
 • sopimustekniset asiat

4. Oppilaitosmuotoisen ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen yhdistämisen alakohtaiset pilotit

 • henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen yhteistyössä opiskelijan, työpaikan ja opettajan kanssa
 • pilotin käynnistäminen
 • sähköiset ohjauksen menetelmien kokeilut (Facebook, blogit, eTaitava, KotoPro jne)
 • teoriaopetuksen toteuttamisen eri muotojen pilotointi
 • kokemusten dokumentointi
 • mallintaminen

5. Oppisopimuksen kirjaaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaan

 

Työ tekijäänsä kiittää hankkeen yhteistyöverkostossa ovat mukana seuraavat yhteistyökumppanit:

 • Koulutuskeskus Sedu
 • Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI
 • Jämsän ammattiopisto JAO
 • Keski-Pohjamnaan koulutusyhtymä KPEDU
 • Lapin ammattiopisto LAO
 • Ammattiopisto LAPPIA
 • Oulun seudun ammattiopisto OSAO
 • Ylä-Savon ammattiopisto YSAO
 • Koulutuskeskus SALPAUS, joka vastaa hankkeen koordinoinnista.

 

Yhteystiedot:

Tarja Puskala

projektikoordinaattori

Koulukatu 41, 60100 Seinäjoki

p. 040 830 4260

tarja.puskala@sedu.fi

 

Työ tekijäänsä kiittää hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.