Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

 

Työ tekijäänsä opettaa

     

Toteutusaika: 

10.2.2014 - 31.12.2015

 
Projektin hallinnoija:

Koulutuskeskus Salpaus

 

Rahoittaja:

Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Hankkeen verkoston wiki-sivusto:

 

https://wiki.lamk.fi/pages/viewpage.action?pageId=29723779

 

Wiki-sivustolla on esitettynä mm. hankkeen tavoitteet, toimintasuunnitelma ja toiminta.   

 

Hankkeen tavoitteet: 

1. Lisätä työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrää.

2. Nostaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua.

3. Sitouttaa työpaikkoja mukaan edistämään ammatillista huippuosaamista tavoittelevien nuorten osaamista ja näkyväksi tekemistä.

  

Hankkeen toimenpiteet:

 

Sosiaali- ja terveysalalla:

- Laajennetun työssäoppimisen suunnittelu ja pilotointi uudenlaisessa työvaltaisessa ryhmässä sekä tähän liittyvä opettajan työelämäjakso ja työpaikkaohjaajien perehdyttäminen ja kouluttaminen → oppimistulosten parantaminen ja läpäisyn tehostaminen (Sedu Koskenalatie).

- Laajennetun työssäoppimisyhteistyön mallintaminen ja pilotointi (Sedu Kauhajoki).

- Osittaisen oppisopimusmallin (opso) suunnittelu ja pilotointi.

 

Rakennusalalla:

- Joustavan laajennetun työssäoppimismallin suunnittelu ja pilotointi sekä tähän liittyvät opettajien työelämäjaksot ja työpaikkaohjaajien perehdyttäminen ja kouluttaminen → oppimistulosten parantaminen (Sedu Ähtäri).

 

Sedu-tasoisesti:

- Sähköisten työssäoppimisen ohjauksen työkalujen kartoittaminen.

- Sähköisen työkalun kehittäminen systemaattisen palautteen keräämiseksi työpaikkaohjaajilta työssäoppimisjakson jälkeen sekä siihen liittyvä malli palautteen analysoimiseksi ja tarvittavien kehittämistoimien toimeenpanemiseksi.

- Sähköinen tiedonhallintajärjestelmä: luodaan mallinnos työpaikoilta kerättävistä tiedoista sähköistä tiedonhallintajärjestelmää varten. Tämän järjestelmän kautta tehdään tulevaisuudessa kaikki työssäoppimiseen liittyvä valmistelu- ja toteutustyö.

 

Yhteystiedot:

Projektikoordinaattori

Ulla Nivukoski

Koulukatu 41

60100 Seinäjoki

p. 040 868 0636

ulla.nivukoski@netikka.fi

 

 

Työvaltainen opiskelu sosiaali- ja terveysalalla
Osaamisalaopiskelijoiden työvaltainen opiskelu sosiaali- ja terveysalalla
Oppiminen ja osaaminen näkyväksi - Kotopro-sovellus työssäoppimisen ohjaustyökaluna
Joustavasti ja yksilöllisesti toteutettavat työssäoppimiset rakennusalalla
OOO - osa opinnoista oppisopimuksella
Nostetta työssäoppimiseen
Työelämäyhteistyön tiedonhallinta
Huippuosaamisella tulevaisuuden työelämään