Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys

Urareitti -hanke

Urareitti on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama valtakunnallinen hanke, johon osallistuu 11 eri organisaatiota. Hankeaika on 1.10.2015–30.9.2018 ja hankkeen budjetti 1,1 miljoonaa euroa. Päärahoittajana on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja koordinoijana Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu. Projektiin osallistuvat liiketalouden, tekniikan ja terveyden alat sekä ammatillinen opettajankoulutus. Hankkeen avulla on pyritty sujuvoittamaan korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien urareittejä kehittämällä erilaisia malleja ja suosituksia, joilla edistetään maahanmuuttajien tehokkaampaa työllistymistä ja minimoidaan päällekkäistä kouluttautumista.

Hankkeen tuloksilla pyritään auttamaan opiskelijoiden lisäksi myös opettajia, opinto-ohjaajia sekä koulutuksen suunnittelijoita koulutusorganisaatioissa. Hankkeen avulla rakennetaan siltaa koulutuksen ja työelämän välille korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille ja samalla huomioidaan jokaisen yksilölliset koulutustarpeet

Sedu on ollut mukana Urareitti-hankkeen liiketalouden ryhmässä, johon kuuluu toimijoina HAMK, Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK, Centria-ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän kristillinen opisto. Liiketalouden ryhmän tärkeimpiä tuloksia on korkeakouludiplomimalli korkeasti koulutetuille liiketalouden alan maahanmuuttajille. Korkeakouludiplomi koostuu 60 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta, jonka tavoitteena on täydentää alan maahanmuuttajien osaamista niin, että integroituminen suomalaiseen työelämään sujuisi nopeammin ja pääsy jatko-opintoihin Suomessa olisi helpompaa.

Urareitti- hankkeen tuloksista on ilmestynyt julkaisu, joka on luettavissa PDF-muodossa täältä.

Uraohjukset-kielikoulutusmalli

Sedu toimii hankkeessa asiantuntijana kotoutumiskoulutuksissa opiskelevien korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien toiminnallisten ja verkkopohjaisten kielenoppimismenetelmien kehittämisessä ja pilotoinnissa ja kielitaidon lähtötestien laatimisessa yhdessä Centria ammattikorkeakoulun kanssa.

Centria ja Sedu ovat kehittäneet yhdessä kielikoulutusmallin, joka perustuu kahden Sedussa toteutetun pilottikoulutuksen tuloksiin. Kuvauksen kielikoulutusmallista löydät täältä.

Pilottikoulutuksissa kokeiltiin innovatiivisia menetelmiä, kuten roolipelejä, sanastopelejä, opintokäyntejä ja yhteydenottoja, maahanmuuttajien suomen kielen opetuksessa. Roolipelipäiviä järjestettiin säännöllisesti, ja niissä opiskelijat saivat mahdollisuuden näyttää, mitä he olivat ko. teemasta oppineet erityyppisten ennakkotehtävien ansiosta. Roolipelipäivät olivat lähipäiviä, ja muuten ohjaus tapahtui pääasiassa sähköisesti, mm. kielikoulutusta varten luodun kotisivun kautta. Syksyllä 2017 toteutetun koulutuksen nettisivustoon voit tutustua tästä.

Toteutusaika:
1.10.2015–30.9.2018  

Rahoittaja:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ESR

Lisätietoja:
Marja-Liisa Saunela p. 040 8680 809, etunimi.sukunimi@sedu.fi