Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Varmuutta VALMAsta

Toteutusaika
1.1.2017-31.12.2017

Kohderyhmä
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskelijat ja henkilökunta sekä ammatillisessa perustutkinto-koulutuksessa opettavat opettajat ja muu henkilökunta. Myös oppisopimuskoulutuksen henkilökunta, työelämän edustajat ja sidosryhmät, joiden kanssa tehdään hankkeen kanssa kehittämistyötä.

Tavoitteet

1. Ammatillisten perustutkintojen tutkinnon osat osaksi VALMA-koulutusta. Yksilöllisten, joustavien ja monipuolisten opintopolkujen toteutuminen Valma-koulutuksessa tukemaan omaa opiskelupolkua. Laajentaa mahdollisuutta tutkinnon osien suorittamiseen ja TOP-jaksojen suorittamiseen jo Valma-koulutuksen aikana.

Lisätä tutkintotavoitteisen koulutuksen, Valma-toimijoiden, oppisopimuskoulutuksen ja työelämän henkilöstön yhteistyötä.

Yksilölliset siirtymät Valma-koulutuksesta ammatilliseen perustutkintokoulutukseen.

Työelämä yhteistyön ja oppisopimuskoulutuksen yhteistyön lisääminen ja tuominen aidosti Valma-koulutuksen arkeen. Yhteistyön tuominen monipuolisesti osaksi Valma-koulutusta.

2. Yhteisöllisyys ja opiskelijalähtöisyys näkyväksi Valmassa. Yhteisöllisyyden edistäminen pedagogisin keinoin. Opiskelijoiden kokonaisvaltainen ohjaaminen, tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Yhteisöllisyyden luominen ja ylläpitäminen yhdessä opiskelijoiden kanssa. Toiminnan kehittäminen kouluun ja vapaa-ajalle. Opiskelijoiden osallisuuden lisääminen.

Toimenpiteet
Tiivis yhteistyö ja yhteistyön lisääminen ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajien ja vastuuopettajien kanssa (yhteiset tapaamiset, tietoa Valma-koulutuksesta, yhteiset koulutukset, palautteet tutustumisjaksoilta).
Office 365 käyttöön mahdollistamaan joustavia ja yksilöllisiä opiskelupolkuja.
Yhteistyö entisten Valma-opiskelijoiden kanssa. Valma-tutor aloilla tukemassa koulutuskokeiluja, tutustumisjaksoja.
Valma-opiskelijoiden ja tutkintotavoitteisten opiskelijoiden yhteistyö (vierailut, teemapäivät, tapahtumat).
Koulutuskokeiluiden lisääminen opiskelijan tarpeiden ja toiveiden mukaan (syvempi tutustuminen koulutuskokeiluihin sovittujen viikkojen lisäksi enemmän mahdollisuuksia opiskelijoille. Mahdollisuus tutustua ja kokeilla kiinnostavaa alaa. Miettimisaikaa päätökselle.
Oppisopimus tunnit Valma-opiskelijoille. Oppisopimustoimijoiden ammattitaito ja tietämys osaksi Valma-opintoja erityisesti suunnattu oppisopimuskoulutuksesta ja työvaltaisesta opiskelusta kiinnostuneille. Valma-opiskelijoilla mahdollisuus siirtyä omien tavoitteiden ja toiveiden mukaisesti työelämään.
Pajayhteistyön lisääminen.
NY-toiminta osaksi opintoja tukemaan yhteisöllisyyttä. Yhdessä tekeminen ja yrittäjyyteen innostaminen.
Kokonaisvaltaista ohjausta tukemaan ”oma aikuinen”-systeemi koko Valma opintojen ajaksi (ei ryhmiä tai ryhmänohjaajia). Ohjaus yksilöllistä ja tiiviimpää.
Yhteisöllisyyden ja ryhmähengen kehittäminen erilaisten yhteistoiminnallisten oppimisen menetelmien keinoin läpi vuoden (ryhmäytymisleiri, ryhmätehtävät, teemapäivät, yhteinen toiminta, NY-yritykset, sosiaalisen median käyttö yhdessä opiskelijoiden kanssa).
Aktiivinen osallistuminen kansainvälisyystoimintaan ja kotikansainvälisyyteen. Mukana kansainvälisyys asioissa: matkat, vierailut, vieraiden vastaanottaminen. Kansainvälisyyteen valmentautuminen ja yhdessä oppiminen.
Harrastustoiminnan kehittäminen Valma-opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoiden toiveet ja tavoitteet huomioon (esimerkiksi yhteinen futsal-vuoro)

Tulokset
Uudet toimintamallit ammatillisen perustutkintojen tutkinnon osien suorittamiseen.
Lukuvuoden aikana suoritetut ammatilliset tutkinnon osat (määrällisesti).
Yhteistyön tiivistyminen henkilöstön kanssa ja yhteyksien& ratkaisujen löytyminen.
Työkalut ohjaukseen.
Siirtymien määrä VALMAsta tutkintotavoitteiseen koulutukseen.
Työelämäjaksojen (TOV-jaksojen) määrä. Hankkeen aikana solmittujen oppisopimusten määrä.
Yhteistyötapaamisen määrä hankkeen aikana. VALMA opiskelijoiden työpaja jaksojen määrä. VALMA-opiskelijoiden NY-yritysten määrä lukuvuonna 2016-2017.
Kerätään VALMA-opiskelijoiden ja VALMA-toimijoiden kokemuksia luokattomuudesta, aidoista ja monipuolisista valinnoista. Kerätään myös kokemuksia erilaisista menetelmistä, joita yhteisöllisyyden lisäämiseksi käytetään.
Montako opiskelijaa osallistuu VALMAn yhteisiin harrastuksiin.

Syntyneet tuotteet
Valma-tutor-toiminta tukemaan uusien valmalaisten koulutuskokeiluja ja tutustumisjaksoja.
Oppisopimustunnit: ohjausta ja tiedonsiirtoa opiskelijoille. Työkalut ohjaukseen.

Yhteyshenkilöt

Opiskelijapalveluiden kehittämispäällikkö Anu Hietarinta, p. 040 830 3974, anu.hietarinta(at)sedu.fi
Vastuuopettaja Virpi Lammassaari, p. 040 868 0771, virpi.lammassaari(at)sedu.fi

Kumppanit

logonauha_valma1.png
logonauha_valma2.png