Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Tietojärjestelmistä apua työelämäyhteistyön kehittämiseen

Työelämäyhteistyöhön liittyvää tietoa on kerääntynyt Seduun vuosien saatossa runsaasti. Ongelmaksi on muodostunut se, että tieto on hajallaan, joten tiedon hakeminen ja hyödyntäminen on suorastaan mahdotonta. Kooste olemassa olevista työssäoppimisen puitesopimuksista ja niihin liittyvistä yritystiedoista on intraan kootussa taulukossa, jonka käyttömahdollisuudet ovat rajalliset. iTOP-hankkeessa näihin haasteisiin etsitään ratkaisuja.

iTOP-hankkeessa määritellään työelämäyhteistyöhön ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyvän tietojärjestelmän vaatimukset.  Vaatimusmäärittelyn pohjalta rakennettava tietojärjestelmä kokoaa työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyvän tiedon yhteen paikkaan ja mahdollistaa työelämäkytkentäisen oppimisympäristön kehittämisen.
Hankkeen tuloksena ei tuoteta valmista järjestelmää, vaan erikseen selvitettyihin tarpeisiin perustuvan järjestelmän kuvaus ja prosessikaaviot sen optimaalisesta toiminnasta, joissa toimijoina ovat opiskelija, opettaja, työelämän edustaja ja tietohallinto. Määrittelyn perusteella rakennettava järjestelmä nostaa työelämäyhteistyön laatua mm. seuraavien osatavoitteiden kautta:

 • Työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja työelämäyhteistyöhön liittyvän tiedon kokoaminen sähköiseen järjestelmään ja muiden järjestelmien sisältämien tietojen yhdistäminen
  • Yritysten tiedot, koulutettujen työpaikkaohjaajien tiedot ja voimassa olevat sopimukset (esim. puitesopimus ja AVI-ilmoitus
  • Työssäoppimispaikkoihin liittyvät hakutoiminnot (työssäoppimisareena)
  • Työssäoppimisjaksojen ja ammattiosaamisen näyttöjen hallinta
 • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen dokumentoinnin ja raportoinnin rakenteellistaminen
 • Tietojen ajantasaisuuden ja saatavuuden varmistaminen
 • Opiskelijoiden tasavertaisuuden edistäminen
 • Työllistymisen parantaminen
 • Yritys-oppilaitosyhteistyön lisääminen: tiedon kulun ja tiedon jakamisen edistäminen; yhteydenottokynnyksen madaltaminen


Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa (syyslukukausi 2012) kartoitettiin sähköisen järjestelmän sisällölliset tarpeet. Ensimmäinen vaihe aloitettiin kokoamalla työryhmät Sedun jokaiseen (8) yksikköön yhteistyössä kunkin yksikön koulutuspäällikön kanssa. Yksi työryhmä (Törnäväntie ja Kirkkokatu) päätettiin muodostaa kahdesta yksiköstä, jolloin työryhmiä perustettiin yhteensä seitsemän. Työryhmät koostuivat yksikön koulutuspäälliköstä sekä yhdestä tai useammasta opettajasta, opinto-ohjaajasta ja opintosihteeristä. Työryhmät kokoontuivat kulloinkin sovellettavien teemojen mukaisesti kolme kertaa:

 1. Nykytilanteen kartoitus – Yksikön nykyisiin työelämäyhteistyön prosesseihin liittyvä selvitys.
 2. Yksiköiden välinen vertailu – Millaisia yhtymäkohtia eri yksiköiden välillä on? Koko Sedua palvelevan tietojärjestelmän ideointi ja toiminnallisuuksien määrittely.
 3. Yhteenvedot ja päätelmät – Millainen Sedu-tasoinen tietojärjestelmä on? Vastasiko järjestelmän sisällöllinen vaatimusmäärittely yksikön/ tiettyjen ammattialojen eritysvaatimuksia?


Sisällöllisiä vaatimuksia määritelleet työryhmät arvioivat hankkeen
ensimmäisen vaiheen onnistuneen hyvin. Hankkeen toisessa ja kolmannessa vaiheessa (kevätlukukausi 2013) tietojärjestelmään liittyvää määrittelytyötä jatkettiin yhteistyössä osaamis-, kehittämis- ja tukipalveluiden sekä tietohallinnon kanssa. Lisäksi tehtiin Seinäjoen koulutuskuntayhtymän eri tulosalueilta löytyvien järjestelmien kartoitus ja vertailukelpoisten, toisten koulutuksenjärjestäjien käytössä olevien järjestelmien benchmarkkausta. Tavoitteena on, että hankkeessa määriteltävän järjestelmän toteutus aloitetaan vuoden 2014 aikana.

logonauha iTOP.jpg