Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Keskeiset toimenpiteet

1. Sähköisen järjestelmän sisällöllisten tarpeiden kartoitus
Elokuu - Joulukuu 2012

 • työssäoppimiseen liittyvien dokumenttien sisällöstä saatava tieto
 • työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen ohjaus, arviointi, palaute ja seuranta
 • opiskelijan osaamisen dokumentointi
 • TO-areena (työssäoppimisareena)
 • muut kartoituksesta esiin nousevat tarpeet

 

2. Sähköisen järjestelmän tekninen määrittely
Tammikuu - Maaliskuu 2013

 • järjestelmän osien yhteistoiminta
 • sisäiset ja ulkoiset tietovirrat
 • rajapinnat
 • tietoturva
 • tunnukset
 • luokittelu

 

3. Ohjelmistojen ja järjestelmien kartoitus
Huhtikuu - Heinäkuu 2013 (Muutoshakemuksella + 2kk = Syyskuu 2013)

 • olemassa olevien ohjelmistojen soveltuvuuden kartoitus
 • mahdollinen uusien ohjelmistojen tarve ja niiden kartoitus

 


Palaa etusivulle >>

Siirry tarkastelemaan ajankohtaisia tapahtumia >>

 
logonauha iTOP.jpg

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy kuvaus työelämäyhteistyön ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen sähköisestä hallinta- ja raportointijärjestelmästä. Lisäksi syntyy prosessikaaviot hallintajärjestelmän optimaalisesta toiminnasta.

Projektin tuloksena saatujen määrittelytietojen ja prosessikaavioiden perusteella rakennetaan/ hankitaan tämän hankkeen päätyttyä Seduun tiedonhallintajärjestelmä, jossa keskiössä on työpaikalla tapahtuva oppiminen ja työelämäkytkentäisen oppimisympäristön kehittäminen.

Tiedonhallintajärjestelmä nostaa työelämäyhteistyön laatua, kasvattaa tietoyhteiskunnassa tarvittavia taitoja ja edistää kestävää kehitystä.