Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

SeTREENI5 -laajennettu työssäoppiminen

Työssäoppiminen on ammatilliseen koulutukseen kiinteästi kuuluva opintojen osa. 120 opintoviikon (3 v.) opintoihin sisältyy aina vähintään 20 opintoviikkoa työpaikoilla aidoissa työtehtävissä tapahtuvaa tavoitteellista  ja ohjattua oppimista. Opiskelijan on mahdollista tehdä työssäoppimista enemmänkin, jolloin laajennetaan sen

 • määrää/aikaa
 • ohjausta/tukea
 • ympäristöjä
 • sisältöjä


SeTREENI-projekteissa on vuosien 2008–2011 aikana suunniteltu, luotu, kokeiltu ja levitetty opetussuunnitelmien uudistamiseen kiinteästi liittyvän työssäoppimisen laajentamisen toimintamalleja.

Koulutuskeskus Sedulla on vahva tahtotila mahdollistaa opiskelijoille yksilölliset ja joustavat opintopolut. Laajennettu työssäoppiminen on erittäin varteenotettava vaihtoehto opiskelijalle, jolle opiskelijaryhmässä tapahtuva opiskelu ei jostain syystä juuri sillä hetkellä sovi. Tätä kautta edistämme opintojen etenemistä ja vähennämme keskeyttämistä. Myös nopeasti eteneville opiskelijoille laajennettu työssäoppiminen tarjoaa mahdollisuuden edetä opinnoissa omalla tahdilla.

Laajennuksessa opiskelija voi suorittaa työssäoppien lähes kaikki ammatilliset tutkinnon osat tai yhdistää siihen myös ATTO-opintojaan.

Laajennetun työssäoppimisen toteutusmallit:
 • yksittäisen opiskelijan laajennettu työssäoppiminen:
  • taitava opiskelija --> erikoistuminen tai osaamisen syventäminen
  • erityinen kiinnostus laajennettuun työssäoppimiseen
  • tunnistettu tarve työvaltaiseen oppimisympäristöön (esim. opiskelijahuoltoryhmä todennut tarpeen)
 • Ryhmäkohtainen, opetussuunnitelmaan sisällytetty laajennettu työssäoppiminen
 • tilaus / projektityön tekeminen laajennettuna työssäoppimisena esim.:
  • toiminta messuilla (pytinki-, käsityö-, ruoka-, opinlakeus-messut jne.)
  • TOY-työssäoppimassa omassa yrityksessä

SeTREENI5-hankkeen tavoitteita ovat:
 • aiemmissa setreeni-hankkeissa kehitettyjen toimintamallien levittäminen ja juurruttaminen omassa oppilaitoksessa sekä edistää nuorten työelämään siirtymistä ja työllistymistä laajennetun työssäoppimisen avulla.
 • yhteistyön lisääminen vaasan ammattiopiston kanssa ja laajennetun työssäoppimisen toimintamallien levittäminen vaasan ammattiopistoon mentoroinnin ja vertaiskehittämisen avulla.
 • kehittää seduun malli, jossa viimeinen opiskeluvuosi suoritetaan oppisopimuksella – 1 + 1 ja 2 + 1 -mallit
 • edistää työelämään siirtymistä niiden opiskelijoiden osalta, joilla on eri syistä vaikeuksia sijoittua työelämään.
 • aktivoida työelämää työvaltaisten oppimistapojen kehittämiseen.
 • suunnitella ja toteuttaa koulutuskeskus sedussa sisäistä sekä sedun ja vaon välistä vertaiskehittämistä.
 • vertaiskehittää laajennetun työssäoppimisen toimintaa edelleen yhdessä toplaaja-verkoston toimijoiden kanssa.

 

Kiinnostuitko? Katso lisää http://setreeni.sedu.fi/


Lisätietoja

Virpi Lahti
Projektikoordinaattori
p. 040 868 0218
virpi.lahti@sedu.fi
                        seTREENi_allekirjoitus_logo.png        131274_OPH_hankelogo.jpg