Erilaiset projektit ovat tärkeä osa Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun toimintaa. Niiden ansiosta kehitämme palvelujamme asiakkaidemme ja alueen parhaaksi yhdessä yritysten, opiskelijoiden ja asiantuntijoidemme kanssa. Vuorovaikutus työelämän kanssa on keskeistä. Luomme uusia menetelmiä, materiaaleja ja toimintamalleja sekä tuotamme uutta osaamista ja ideoita opetuksen laadun kohottamiseksi. Sedu on mukana useissa alueellisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä kehittämisprojekteissa, joita toteutetaan kaikilla Sedun koulutusaloilla.

Projektit tuottavat myös välineitä ja toimintamalleja yritysten tuottavuuden lisäämiseen koskien esim. työprosessien sujuvoittamista, työympäristöjen kehittämistä ja työhyvinvointia. Projektitoiminta voi olla yrityskohtaista ja/tai laajemmalle verkostolle suunnattua ja sen laajuus voi vaihdella yksittäisistä prosesseista koko tuotannon kattavaan seurantaan ja kehittämiseen. Onnistunut lopputulos edellyttää saumatonta yhteistyötä projektin sisäisten ja ulkoisten osapuolten kesken.

Lisätietoja
Marja-Terttu Kurunsaari, p. 040 868 0814, marja-terttu.kurunsaari(at)sedu.fi