Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Digitaalisia ja virtuaalisia oppimisympäristöjä erilaisille oppijoille

Digitaalisten ja virtuaalisten oppimisympäristöjen yhdistäminen lähtökohdiltaan erilaisten oppijoiden tarpeisiin

Kehittämiskohteet:DigiVirtu_300x300.jpg
- Opiskelijoiden (eri ikäiset ja erilaisessa elämänvaiheessa olevat) osaamisen kehittämistä tukevat avoimet digitaaliset oppimisratkaisut
- Laadukas ohjaus, oppiminen ja osaamisen arviointi
- Digitaalisuuden hyödyntäminen ammatillisen osaamisen kehittämisessä ja osaamisen arvioinnissa eri oppimisympäristöissä

Toiminta:

- Erilaisiin oppimismenetelmiin soveltuvat digitaaliset ja virtuaaliset (d&v) oppimisympäristöt yhdistämällä, kokoamalla ja edelleen kehittämällä eri hanketuloksista
- Kouluttajan työn uudistaminen
- Kehitetään toimintamalli, jolla tuetaan d&v oppimisympäristöistä johtuvaa kouluttajan työn uudistusta
- Perehdytetään ja sitoutetaan kouluttajia käyttämään d&v ympäristöjä osana koulutusta, tuetaan niiden käyttöä innovatiivisilla tilaratkaisuilla ja tukitoimilla sekä rohkaistaan kouluttajia uudistamaan omaa toimintaansa. 

Hankkeen pääkoordinaattori:
TTS Työtehoseura

Hankkeen muut toteuttajat:
Kainuun ammattiopisto

Toteutusaika:
13.12.2017-31.12.2019

Rahoittaja:
Opetushallitus

Lisätietoja:
Krista Lahtinen, p. 040 868 0085, etunimi.sukunimi@sedu.fi

DigiVirtu-logo.png