Koulutuksen järjestäjien sähköiset järjestelmät toimiviksi palvelukokonaisuuksiksi

Parasta DigiTukea -hanke

Parasta_digitukea_logo_300x300.jpgParasta DigiTukea kehittää koulutuksen järjestäjien sähköisiä järjestelmiä toimiviksi palvelukokonaisuuksiksi.

Hankkeen tavoitteena on luoda ja määrittää koulutustenjärjestäjien käyttöön tarvittavat kansalliset yhteentoimivuuden kuvaukset ja määritykset, jotka kytketään oppisopimuskoulutuksen ja koulutussopimuksen toimintaprosesseihin ja sopimusmalleihin. Tavoitteena on myös testata kuvauksia ja tehdä niihin tarvittavat muutostoimenpiteet sekä suunnitella ja toteuttaa tulosten valtakunnallinen käyttöönotto.

Hankkeessa suunnitellaan, määritellään, pilotoidaan, kehitetään ja työstetään yhteentoimivuuden kuvauksia (mm. tieto-, palvelu- ja rajapintakuvaukset) palvelumuotoilun avulla yhdessä koulutuksen järjestäjien, työelämän ja ohjelmistotuottajien kanssa. Toimenpiteiden työpohjana käytetään Parasta palvelua -kehittämisohjelmassa tehtyjen toimintaprosesseja ja sopimusmalleja.

Kehittämisohjelman toteutuksessa huomioimme kansalliset palvelut ja kokonaisarkkitehtuurityö, tietoturvamääräykset sekä teemme tiivistä yhteistyötä opetushallinnon kehittäjätahojen sekä muiden Parasta-kehittämisohjelmien (Parasta Palvelua, Parasta Osaamista ja Parasta DigiOhjausta) kanssa.

OSAOn koordinoimassa hankkeessa osatoteuttajina ovat
• Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Saimaan ammattiopisto Sampo
• Gradia, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
• Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto
• Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Edupoli
• Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
• Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
• Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
• Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
• Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
• Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
• Yrkesakademin i Österbotten

Katso hankkeen blogiin/ kotisivuille.

Toteutusaika:
1.1.2018 - 31.12.2019

Rahoittaja:
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja:
Satu-Maarit Sivula p. 040 539 9968,
Hannu Mansikka p. 040 830 3954,
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sedu.fi