Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Laatuajattelu Sedussa

Erinomaiset organisaatiot kehittävät toimintaansa ja ylläpitävät sitä tasolla, joka täyttää tai ylittää kaikkien sidosryhmien odotukset. Laadunhallinnan järjestelmänä Sedu käyttää EFQM-mallia, jossa lähtökohtana on säännöllisesti vuosittain tapahtuva toiminnan kuvaaminen ja itsearviointi jatkuvan parantamisen periaatteella.

Ulkoista arviointia toteutetaan sidosryhmien kanssa.

Opetushallituksen edellyttämä laatujärjestelmän itsearviointi toteutetaan OPH:n ohjeistuksen mukaan.

Laatutyöhön osallistuvat oman henkilökunnan lisäksi opiskelijat, työelämän edustajat ja muut sidosryhmät.

EFQM-itsearvioinnissa arvioidaan seuraavia kohteita mutta painopisteet / arvioinnin kohteet vaihtelevat vuosittain:

1.    Johtajuus
2.    Strategia
3.    Henkilöstö
4.    Kumppanuudet ja resurssit
5.    Prosessit, tuotteet ja palvelut
6.    Asiakastulokset
7.    Henkilöstötulokset
8.    Yhteiskuntatulokset
9.    Toiminnan tulokset

Vuoden 2016 osalta arvioinnin kohteena olivat
•    henkilöstöön (arviointialue 3)
•    kumppanuuksiin ja resursseihin (arviointialue 4)
•    tuloksiin (arviointialueet 6-9) liittyvät asiat.

Vuodesta 2015 alkaen arvioinnissa on ollut käytössä uusi asteikko. Asteikkoa on käytetty toiminnan arvioinnissa:
1 = puuttuva, 2 = alkava, 3 = kehittyvä, 4 = edistynyt.

EFQM toiminnan arviointi

Työhyvinvointi

Teemakohtaiset tulokset 2016
Henkilöstöhyvinvointi 3,0
Työ ja osaaminen 3,1  
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo (syrjintä) 3,1
Esimiestyö 3,1  
Johtaminen (tulosalueet ja tulosyksiköt, luottamushallinto) 2,6
Arviointiasteikko 1 – 4, tavoitetaso 3,0

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän laadunhallintajärjestelmän itsearvioinnin tulokset 2015

1. Laatukulttuuri ja laadunhallinnan kokonaisuus                        
2. Strateginen johtaminen ja toiminnan ohjaus                        
3. Henkilöstö ja muut koulutuksen toimijat                        
4. 1 Perustehtävien laadunhallinta kokonaisuutena                        
4.2.Oppilaitosmuotoisena ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävä koulutus                        
4.3 Näyttötutkintojen järjestäminen ja niihin valmistava koulutus                        
4.4 Oppisopimuskoulutus                        
4.5 Muu koulutus (valmistava ja valmentava, muu ei-tutkintotavoitteinen koulutus, työpajatoiminta)                        
4.6 Maksullinen palvelutoiminta (ml. työvoimapoliittinen koulutus, täydennyskoulutus)                        
4.7 Opiskelijoille tarjottavat tukipalvelut                        
4.8 Ammatillisten erityisoppilaitosten kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävät (ei Sedussa)                        
5. Arviointi-, palaute- ja tulostieto                        
6. Parantaminen       

Oma arviointi suhteessa hyväksyttyyn tasoon_1100x501.jpg