• Lisää kontrastia
 • Hae koulutusta
  Valitse ajankohta
  Alkaen:
  Päättyen:
  Valitse

  Laatuajattelu Sedussa

  Erinomaiset organisaatiot kehittävät toimintaansa ja ylläpitävät sitä tasolla, joka täyttää tai ylittää kaikkien sidosryhmien odotukset. Laadunhallinnan järjestelmänä Sedu käyttää EFQM-mallia, jossa lähtökohtana on säännöllisesti vuosittain tapahtuva toiminnan kuvaaminen ja itsearviointi jatkuvan parantamisen periaatteella.

  Ulkoista arviointia toteutetaan sidosryhmien kanssa.

  Opetushallituksen edellyttämä laatujärjestelmän itsearviointi toteutetaan OPH:n ohjeistuksen mukaan.

  Laatutyöhön osallistuvat oman henkilökunnan lisäksi opiskelijat, työelämän edustajat ja muut sidosryhmät.

  EFQM-itsearvioinnissa arvioidaan seuraavia kohteita mutta painopisteet / arvioinnin kohteet vaihtelevat vuosittain:

  1.    Johtajuus
  2.    Strategia
  3.    Henkilöstö
  4.    Kumppanuudet ja resurssit
  5.    Prosessit, tuotteet ja palvelut
  6.    Asiakastulokset
  7.    Henkilöstötulokset
  8.    Yhteiskuntatulokset
  9.    Toiminnan tulokset

  Vuoden 2018 osalta arvioinnin kohteena olivat
  •    prosessit, tuotteet ja palvelut (arviointialue 5)
  •    tuloksiin (arviointialueet 6-9) liittyvät asiat.

  Vuodesta 2015 alkaen arvioinnissa on ollut käytössä uusi asteikko. Asteikkoa on käytetty toiminnan arvioinnissa:
  1 = puuttuva, 2 = alkava, 3 = kehittyvä, 4 = edistynyt.

  EFQM toiminnan arviointi

  Työhyvinvointi

  Tulokset 2018 timanttikuviona

  Timanttikuvio 2018.png

  Seinäjoen koulutuskuntayhtymän laadunhallintajärjestelmän itsearvioinnin tulokset 2015

  1. Laatukulttuuri ja laadunhallinnan kokonaisuus                        
  2. Strateginen johtaminen ja toiminnan ohjaus                        
  3. Henkilöstö ja muut koulutuksen toimijat                        
  4. 1 Perustehtävien laadunhallinta kokonaisuutena                        
  4.2.Oppilaitosmuotoisena ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävä koulutus                        
  4.3 Näyttötutkintojen järjestäminen ja niihin valmistava koulutus                        
  4.4 Oppisopimuskoulutus                        
  4.5 Muu koulutus (valmistava ja valmentava, muu ei-tutkintotavoitteinen koulutus, työpajatoiminta)                        
  4.6 Maksullinen palvelutoiminta (ml. työvoimapoliittinen koulutus, täydennyskoulutus)                        
  4.7 Opiskelijoille tarjottavat tukipalvelut                        
  4.8 Ammatillisten erityisoppilaitosten kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävät (ei Sedussa)                        
  5. Arviointi-, palaute- ja tulostieto                        
  6. Parantaminen       

  Oma arviointi suhteessa hyväksyttyyn tasoon_1100x501.jpg