Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Henkilötietojen käsittely Seinäjoen koulutuskuntayhtymässä
Kuntayhtymä käsittelee tehtävänsä hoitamiseksi muun muassa opiskelijoiden ja henkilökunnan sekä asiakassuhteessa olevien henkilötietoja.
Henkilörekisterit
Seinäjoen koulutuskuntayhtymän tehtäviensä hoitamiseksi keräämät henkilötiedot muodostavat henkilötietolain (523/1999) mukaisia henkilörekisterejä.

Alla olevista henkilötietolain 10 §:n mukaisista rekisteriselosteista ilmenee
•    mitä tietoja kuntayhtymä henkilörekistereihinsä tallettaa
•    mistä tietolähteistä tietoja kerätään
•    mihin tietoja käytetään
•    mihin rekistereissä olevia tietoja säännönmukaisesti luovutetaan
•    miten rekistereitä suojataan
•    rekisterin yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

Osa selosteista on rekisteriselostetta laajempia rekisteri- ja tietosuojaselosteita, joista ilmenee rekisteriselosteen tietojen lisäksi tietoja rekisteröityjen oikeuksista. Osa on tietojärjestelmäselosteina. Tietojärjestelmäselosteina on kuvattuna lähinnä järjestelmät mitkä eivät itsessään sisällä henkilötietoja, mutta toimivat esimerkiksi käyttöliittymänä järjestelmiin mitkä sisältävät henkilötietoja.
Rekisteri- ja tietosuojaselosteet
Seinäjoen koulutuskuntayhtymän rekisteri- ja tietosuojaselosteet (sekä tietojärjestelmäselosteet) on keskitetysti julkaistu tällä sivulla, mutta ovat luettavissa myös kuntayhtymän opiskelijoiden sekä henkilökunnan Intranet sivuilta.
Kiinteistöjärjestelmät
Henkilöstöhallinnonjärjestelmät
Taloushallinnon järjestelmät