Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Kotiväenfoorumi

Uusien tutkinnon perusteiden ja uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain periaatteiden mukaisesti oppilaitoksen on toimittava yhteistyössä opiskelijoiden huoltajien kanssa ja kuultava myös heidän näkemyksiään.

”Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön tavoitteena on tukea yhteistyössä huoltajien kanssa opiskelijan aikuisuuteen kasvua ja itsenäistymistä, edistää opiskelijan omaa vastuunottoa opiskelustaan sekä mahdollistaa opiskelijalle tuen saanti opiskelijan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia koskevissa asioissa.” OPH määräys 94, 101/011/2014

Koulutuskeskus Sedun johtoryhmä päätti kokouksessaan 27.3.2015 perustaa vanhempainneuvoston, kotiväenfoorumin. Kotiväenfoorumin jäseniä ovat johdon edustus, koulutuspäälliköiden edustus, kehittämispäälliköiden edustus, opinto-ohjaajien edustus sekä kaksi huoltajaa jokaisesta opetusyksiköstä.

Toiminta 2017 - 2018

Sedun kotiväen foorumi on kotiväen ja huoltajien oma ryhmä, jossa on edustus jokaisesta Sedun yksiköstä. Tarkoituksena on saada huoltajien mielipiteitä, näkemyksiä ja ajatuksia Sedun toiminnan kehittämiseen. Kotiväenfoorumin voi sanoa olevan jo vakiintunutta toimintaa. Kolmas toimintavuosi alkoi yhteisellä kokoontumisella Sedu Kirkkokadulla 26.10, jossa foorumi samalla tutustui Kirkkokadun yksikköön.

Kotiväenfoorumi2017_0553_700x525.jpg

Kotiväenfoorumin toimintasuunnitelmana on edelleen jatkaa tutustumista eri yksiköihin ja perehtyä oppilaitoksen työssäoppimiseen ja työelämäyhteistyöhön sekä näyttöihin, opiskelijoiden harrastustoimintaan ja muuhun aktivoimiseen sekä kehittää yhteistyötä kotiväen kanssa. Kotiväenfoorumi päätti haastaa jokaisen Sedun yksikön järjestämään kotiväelle jonkin tapahtuman kotiväenillan ja avoimien ovien lisäksi.

Kotiväenfoorumin kokoonpanon näet oheisesta listauksesta. Kotiväenfoorumien toimintaa voit seurata Sedun nettisivuilla, josta löytyvät myös muistiot tapaamisista. Jokainen huoltaja on tervetullut antamaan kommenttejaan myös suoraan meille sedulaisille: ryhmänohjaajille, opettajille ja johdolle.

Seuraavan kerran kotiväenfoorumi kokoontuu Opinlakeusmessuilla 17.1.2018 klo 17.00 Seinäjoki Areenassa.

Hyvää lukuvuotta kaikille!

Hellevi Lassila
koulutusjohtaja, vararehtori
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu                            
Pasi Artikainen
aikuiskoulutusjohtaja, vararehtori
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu