Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Harkintaan perustuva valinta

Oppilaitos voi ottaa opiskelijoita koulutuksiin harkinnan perusteella. Tällöin valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Yhteen hakukohteeseen voidaan ottaa tällä tavoin enintään 30 prosenttia opiskelijoista. Hakijan koulutustarve ja mahdollisuudet selvitä opinnoista otetaan huomioon, kun valintapistemäärästä poiketaan.

Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat

  • oppimisvaikeudet
  • sosiaaliset syyt
  • koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet
  • tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito

Hakijan on täytettävä perustutkinnon valintakriteerit ja osallistuttava soveltuvuuskokeeseen, jos sellainen järjestetään. Niiden lisäksi hakemuksen käsittely saattaa sisältää hakijan haastattelun. Jos harkintaan perustuvan valinnan perusteena on oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt, hakija on mukana myös varsinaisessa valinnassa, vaikka harkintaan perustuvan valinnan päätös olisi kielteinen. Jos alalla on soveltuvuuskoe, se on läpäistävä myös harkintaan perustuvassa valinnassa.

Hakeminen harkintaan perustuvassa valinnassa

Täytä hakulomake normaalisti osoitteessa www.opintopolku.fi. Voit ilmoittaa hakevasi harkintaan perustuvassa valinnassa jokaisessa hakukohteessasi, tai vain osassa niitä. Toimita hakutoimistoon asiantuntijalausunto ja muut tarvittavat liitteet hakuajan päättymiseen mennessä.

Toimi näin:

1. Tee hakemus osoitteessa www.opintopolku.fi. Tulosta hakulomake.
2. Jos haet harkintaan perustuvassa valinnassa, toimita Sedu Hakikjapalveluihin tulostettu hakulomake sekä asiantuntijalausunnot ja muut tarvittavat liitteet. Liitä mukaan kopio perusopetuksen / lukion päättötodistuksestasi (tai viimeisestä jaksotodistuksesta).
3. Jos haet useampaan Sedun koulutukseen harkintaan perustuvalla valinnalla, toimita kaikista hakukohteista omat liitteet. Jos sama lausunto käy kaikkiin, voit kopioida ne. Kaikki voi lähettää samaan Hakijapalveluiden osoitteeseen.

Palauta liitteet osoitteella
Sedu Hakijapalvelut / harkinnanvarainen valinta
PL 313
60101 Seinäjoki

hakijapalvelut(at)sedu.fi
040 830 2275

Opetus- ja kulttuuriministeriön
asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa
(Annettu Helsingissä 20.12.2012.)