Napauta superhaku
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Henkilökunnan osaamisen kehittäminen on edellytys organisaation menestymiselle sekä henkilöstön hyvinvoinnille. Osaamistarpeet määräytyvät työntekijän tehtävien ja toimenkuvan perusteella hyvää henkilöstösuunnittelua hyödyntäen. Lisäksi voidaan laatia yksikkö-/tiimikohtaisia koulutussuunnitelmia. Työntekijän osaamista kehitetään kaikissa työuransa vaiheissa työtehtävien vaatimusten perusteella. Muuttuva työelämä ja uudistuva ammatillinen koulutus edellyttävät myös hyvää ennakointia.

Työnantajan järjestämä tai hankkima henkilöstökoulutus tapahtuu pääasiassa työaikana. Työnantaja tukee myös henkilön omaehtoista kouluttautumista; opintoja varten voidaan myöntää esim. virkavapautta tai sopia työaikajärjestelyistä. Esim. kertyneitä saldoja moni hyödyntää opiskeluihinsa. Sedussa on kiinnitetty huomiota myös tiimi-, pari- ja projektityöskentelyyn, verkko-oppimisen mahdollisuuksin ja mentorointiin. Myös opetushenkilöstön työelämäjaksot ovat tärkeä osa osaamisen päivittämistä.


Ennen koulutukseen hakeutumista

Muistathan aina koulutuksen kestosta riippumatta

 1. Keskustella siitä ensin esimiehesi kanssa 
 2. Viedä koulutussuunnitelma Populukseen hyväksyttäväksi
 3. Sen jälkeen ilmoittautua koulutukseen ko. koulutuksen toteuttajan antamien ohjeiden mukaisestiJos haluat ilmoittaa koulutuksia alla olevaan koulutuskalenteriin, se onnistuu täyttämällä tämä lomake.

Tulevat koulutukset

 • 30.4.2018 8:15–12:00

  Toteutamme Sedun eri opetuspisteissä kevään aikana sisäisen ”Sedu – tourneen”, jossa jatketaan henkilökunnan valmentamista koulutusuudistuksen merkittäviin teemoihin.

 • 4.5.2018 10:00–14:30

  Taloudellinen tiedotustoimisto TAT toteuttaa maksuttomia bisneskursseja toiselle asteelle. Bisneskurssit sopivat yrittäjyyskasvatukseen, globalisaatio-teemaan ja työelämätaitoihin ja ne kehittävät kaupallista osaamista.

 • 7.5.2018 14:00–16:15

  YES Etelä-Pohjanmaa ja Nuori Yrittäjyys ry järjestää yhteistyössä NY-ohjelmiin liittyvän maksuttoman koulutus- ja infotilaisuuden opetushenkilöstölle Seinäjoella.

 • 9.5.2018 8:00–11:00

  Toteutamme Sedun eri opetuspisteissä kevään aikana sisäisen ”Sedu – tourneen”, jossa jatketaan henkilökunnan valmentamista koulutusuudistuksen merkittäviin teemoihin.

 • 16.5.2018 12:00–15:00

  Toteutamme Sedun eri opetuspisteissä kevään aikana sisäisen ”Sedu – tourneen”, jossa jatketaan henkilökunnan valmentamista koulutusuudistuksen merkittäviin teemoihin.

 • 18.5.2018 12:00–15:30

  Toteutamme Sedun eri opetuspisteissä kevään aikana sisäisen ”Sedu – tourneen”, jossa jatketaan henkilökunnan valmentamista koulutusuudistuksen merkittäviin teemoihin.

 • 22.5.2018 8:00–15:30

  Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjestää yhteistyössä Step On -hankkeen ja ALU-koordinaation kanssa Osaamisen tunnistaminen -koulutuspäivän. Päivän tarkoituksena on käydä läpi mitä osaamisen tunnistaminen on, miten se tehdään ja mitä kaikkea siihen liittyy. Päivässä pyritään ennen kaikkea jakamaan hyviä käytänteitä!

 • 25.5.2018 12:00–16:00

  Toteutamme Sedun eri opetuspisteissä kevään aikana sisäisen ”Sedu – tourneen”, jossa jatketaan henkilökunnan valmentamista koulutusuudistuksen merkittäviin teemoihin.

 • 4.6.2018 8:00–11:15

  Toteutamme Sedun eri opetuspisteissä kevään aikana sisäisen ”Sedu – tourneen”, jossa jatketaan henkilökunnan valmentamista koulutusuudistuksen merkittäviin teemoihin.

 • 5.6.2018 9:00–16:00

  Koulutuspäivän aikana kokeilemme vertaisvalmennuksen harjoitteita käytännössä ja pohdimme niiden soveltuvuutta ammatti- ja asuntolaohjaajien työvälineiksi. Lisäksi luomme yhdessä suunnitelman vertaisvalmennuksen toteuttamisesta Sedussa lukuvuonna 2018–2019.

Täältä löydät lisää koulutustarjontaa