Napauta superhaku
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Henkilökunnan osaamisen kehittäminen on edellytys organisaation menestymiselle sekä henkilöstön hyvinvoinnille. Osaamistarpeet määräytyvät työntekijän tehtävien ja toimenkuvan perusteella hyvää henkilöstösuunnittelua hyödyntäen. Lisäksi voidaan laatia yksikkö-/tiimikohtaisia koulutussuunnitelmia. Työntekijän osaamista kehitetään kaikissa työuransa vaiheissa työtehtävien vaatimusten perusteella. Muuttuva työelämä ja uudistuva ammatillinen koulutus edellyttävät myös hyvää ennakointia.

Työnantajan järjestämä tai hankkima henkilöstökoulutus tapahtuu pääasiassa työaikana. Työnantaja tukee myös henkilön omaehtoista kouluttautumista; opintoja varten voidaan myöntää esim. virkavapautta tai sopia työaikajärjestelyistä. Esim. kertyneitä saldoja moni hyödyntää opiskeluihinsa. Sedussa on kiinnitetty huomiota myös tiimi-, pari- ja projektityöskentelyyn, verkko-oppimisen mahdollisuuksin ja mentorointiin. Myös opetushenkilöstön työelämäjaksot ovat tärkeä osa osaamisen päivittämistä.


Ennen koulutukseen hakeutumista

Muistathan aina koulutuksen kestosta riippumatta

  1. Keskustella siitä ensin esimiehesi kanssa 
  2. Viedä koulutussuunnitelma Populukseen hyväksyttäväksi
  3. Sen jälkeen ilmoittautua koulutukseen ko. koulutuksen toteuttajan antamien ohjeiden mukaisesti



Jos haluat ilmoittaa koulutuksia alla olevaan koulutuskalenteriin, se onnistuu täyttämällä tämä lomake.

Tulevat koulutukset

  • 25.10.2018 13:15–14:15

    Ulkoministeriö täyttää tänä vuonna sata vuotta, ja kiertää sen kunniaksi Suomen kuntia ja kaupunkeja. Seinäjoella järjestetään torstaina 25.10.2018 kolme eri tilaisuutta opiskelijoille, sidosryhmien edustajille sekä kansalaisille. Tilaisuudet ovat maksuttomia. Tilaisuuksissa on mahdollisuus kuulla ja keskustella kansainvälistymisestä, ulkoministeriön toiminnasta ja sen tarjoamista palveluista kansalaisille ja yrityksille.

  • 26.10.2018 12:00–15:30

    Parasta Osaamista -ohjelman syksyn koulutustournee sisältää osallistavat osaamispajat: Selkeät prosessit helpottamaan opettajan työtä & Työelämän perehdyttäminen työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen.

Täältä löydät lisää koulutustarjontaa