Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Kirsi Lounela, ECVET-ekspertti ja Sedun International Manager osallistui Kreikassa järjestettyyn yhteiseurooppalaiseen kokoukseen, jossa tiiviisti luotiin ammatillisen koulutuksen yhteisiä suuntaviivoja seuraavalle kaudelle.

KUULUMISIA ECVET-VERKOSTOKOKOUKSESTA THESSALONIKISTA

Cedefopiin (the European Centre for the Development of Vocational Training) Thessalonikiin kokoontui 80 ammatillisen koulutuksen kehittäjää eri puolilta Eurooppaa. Teemoina olivat ammatillisen koulutuksen muutos ja EUn ammatillista koulutusta koskeva politiikka ja työkalut vuodesta 2020 eteenpäin. Pääpaino oli ECVETissä.

Varapääjohtaja João Santos (EU komission DG EMPL) avasi kaksipäiväisen kokouksen toteamalla, että elämme muutoksen aikaa, jollaiseen usein liittyy huoli tulevasta. Globaalisti puhutaan ilmastomuutoksesta, kauppasodasta, tulevaisuuden työstä. Euroopan Unionissa vuosi 2019 tuo mukanaan EU-parlamenttivaalit, jotka vaikuttavat vahvasti tulevaan. Santos on Sedussa tuttu, sillä hän esiintyi Seinäjoella Taitaja2016 -tapahtuman kansainvälisessä seminaarissa.

Euroopan visiota rakennetaan ja sen toteutumista ohjataan vuonna 2021 voimaan astuvan monivuotisen rahoituskehyksen (Multiannual Financial Framework) kautta. Jos neuvottelut eivät johda joulukuussa 2018 tulokseen, ne jatkuvat kevään 2019 parlamenttivaalien jälkeen. Tämä lisää omalta osaltaan vaikeuskerrointa tulevaisuuden ennustamiseen myös EUn ammatillisen koulutuksen suuntaviivojen osalta.

Post 2020 visioita pyöritellään tällä hetkellä monella tasolla. Ammatillisen koulutuksen visio tiivistyy Santosin esityksessä viiteen teemaan: erinomaisuus, inkluusio, joustavuus ja reagoivuus, tehokkuus ja rahoitus sekä kansainvälinen ulottuvuus.


Koulun tulee tukea innovaatioita ja aluestrategioita


Avaimet ammatillisen koulutuksen erinomaisuuteen liittyvät innovaatioiden tukemiseen sekä entistä vahvempaan yhteyteen alueiden ja aluetalouden kehittämisen strategioihin (mm. älykkään erikoistumisen strategia) sekä ammatillisessa perus- että jatkokoulutuksessa. Yrityskiihdyttämöt ja startupit nähdään tulevaisuuden työn luojina. Erinomaiset ammatilliset oppilaitokset toimivat ”innovaatio hubeina”, jotka tarjoavat erityisesti pienemmille yrityksille työkalunsa ja salinsa käyttöön ja näin mahdollisuuden tuoda innovaationsa markkinoille.


Tutkinnon osat nopeuttavat


Kehittämisen fokuksessa on pidettävä koko ammatillisen koulutuksen kirjo, jota Suomen yksi yhteinen ammatillisen koulutuksen laki tukee. Nopea reagointi muuttuviin työelämän tarpeisiin helpottuu, kun opiskelija pystyy etenemään tutkinnon osa kerrallaan. Kansainvälisyys kehittämisen välineenä koskee tulevaisuudessa yhä enemmän liikkuvuuden lisäksi kansainvälisiä ammatillisia tutkintoja, joista esimerkiksi nostettiin hitsauksessa käytössä olevat Sedunkin tarjoamat IW-tutkinnot.


Ohjaus ja työelämäyhteydet


Merkittäviä painopisteitä ovat edelleen ohjaus, avaintaidot, koulutuksen työelämäyhteydet eri muodoissaan – erityisesti oppisopimuskolutus - sekä aiemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.  Anastasia Pouliou Cedefopista lainasi David Bowieta esitellessään The Changing Nature and Role of Vocational Education and Training in Europe -selvityksen tähän mennessä saamia tuloksia: “Tomorrow belongs to those who can hear it coming”. Tutkimuksen avulla opitaan historiasta ja ammatillisen koulutuksen kehityskertomuksista eri puolilta Eurooppaa.  Näiden pohjalta on noussut esiin trendejä, kuten korkeamman ammatillisen koulutuksen (post-secondary VET tai HVET) esiinmarssi ja korkeakoulutuksen ammatillistuminen vahvistuvan työelämäpainotuksen myötä.  
Nähtäväksi jää, millaisiksi nykyiset EU-työkalut kuten ECVET ja uudet mahdolliset, kuten automaattinen tutkintojen tunnustaminen tai teema- ja sektorikohtaiset platformit/kehittämisverkostot, muutoksen myllerryksessä muotoutuvat.


Työelämän osaamistarpeet


Entä sitten työelämän osaamistarpeet - kuten Teollisuus 4.0? Ohjelmistot, virtuaalimaailmat, järjestelmien ja laitteiden yhteistoiminta sekä uudet moninaiseen dataan pohjautuvat palvelut ja liiketoimintamallit? Santos näytti kokousyleisölle Skills Scotlandin tuottaman videon: Future jobs and industry: responding to the speed of change https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/news-events/2017/june-2017/skills-for-the-future/ . Videolla kysytään: Is the answer to become more human? Johtaako tämä vastaus meidät kuitenkin sen kaikkein oleellisimman äärelle.

Kirsi-Lounela_2_900x900.png

ECVET_Thessaloniki_700x590.jpg

Varapääjohtaja João Santos ja ammatillisen koulutuksen visio: erinomaisuus, inkluusio, joustavuus ja reagoivuus, tehokkuus ja rahoitus sekä kansainvälinen ulottuvuus.