Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Osaamisen johtaminen on noussut organisaatioiden menestystekijäksi, jonka merkitys korostuu strategisessa henkilöstöjohtamisessa. Työ ja siihen liittyvät osaamisvaatimukset muuttuvat nyt nopeammin kuin koskaan ja yritysten on pysyttävä mukana muutoksessa varmistaakseen kilpailukykynsä. Onnistuneet rekrytoinnit eivät enää riitä, vaan työntekijöiden osaamisen kehittymisestä organisaation kaikilla tasoilla on pidettävä jatkuvaa huolta. Esimerkiksi digitalisaation on arveltu edellyttävän jopa miljoonan työelämässä olevan aikuisen osaamisen päivittämistä.

Osaavan työvoiman saatavuus on jo pitkään ollut todellisuutta monilla aloilla. Kilpailu työntekijöistä tulee kiristymään ja yrityksen maine osaamisen kehittämisessä on yksi tärkeä viesti sekä nykyisille että tuleville työntekijöille. Yrityksen houkuttelevuutta työnantajana lisää tieto siitä, että henkilöstön kouluttautumiseen suhtaudutaan kannustavasti ja sitä tuetaan.

Työntekijätkään eivät enää voi tyytyä siihen, että kerran hankittu ammatillinen pätevyys kantaa koko työelämän. Jokainen on myös ihan itse vastuussa oman ammattitaitonsa kehittämisestä ja omasta työmarkkinakelpoisuudestaan. Tämä luo mahdollisuuksia uralla etenemiseen ja toisaalta pitää osaamisen työkalupakin ajan tasalla mahdollisten, työelämässä tapahtuvien muutosten varalta. Ja onhan useissa tutkimuksissa todettu, että työn hallinnan tunne ja osaaminen ovat yksi työhyvinvoinnin tukipilareista.

Osaamisen johtaminen ja siihen liittyvä ennakointi nousee arvoonsa työpaikoilla myös siksi, että uuden osaamisen hankkiminen vie aikaa. Kaikki pohjautuu organisaation itselleen asettamaan visioon siitä, minne pyritään ja mihin mennessä. Kun tämä tiedetään, pitää päättää, millä tavoin varmistetaan vision ja strategian edellyttämän osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen. On tehtävä priorisointia ja valittava tietyt ydinosaamisalueet kriittisiksi kehittämiskohteiksi.

Toisaalta myös johtaminen ja esimiestyö ovat muuttuneet ja siksi pomojen on omalta osaltaan huolehdittava oman osaamisensa jatkuvasta kehittämisestä ja näytettävä esimerkkiä. Erityisesti lähiesimiehen toiminta ja johtamistyyli vaikuttavat merkittävästi alaisten työhyvinvointiin, jonka puolestaan on todettu olevan läheisessä yhteydessä tuottavuuteen.

Satu Ahopelto, yrityspalvelupäällikkö, Sedu

Ahopelto_Satu_900x900.jpg