Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Minulla oli mahdollisuus osallistua Ähtärin kaupungin delegaatioon 2. – 8.11.2018 ja vierailla Ähtärin ystävyyskaupungissa Dujigyanissa Kiinassa. Matkan tavoitteena oli edistää SnowPanda-konsortiumin ja Sedun koulutusvientiä. Tässä muutama matkan aikana syntynyt ajatus.


1. Ammatillisella koulutuksella on valtava kysyntä maailmalla

Suomalaisella ammatillisella koulutuksella on rajattomat mahdollisuudet koulutusvientiin. Osaamistarpeita oli havaittavissa matkan aikana monella eri tavalla mm. yritysvierailuiden aikana tai keskusteluissa paikallisten ihmisten kanssa. Esimerkkejä koulutus- ja osaamistarpeista, jotka nousivat esille keskusteluissa olivat mm. työturvallisuus, metsureiden peruskoulutus, bioenergiaan tai yleensä energiaratkaisuihin liittyvät koulutukset.

Kaikista suurimman vaikutuksen minuun tekivät keskustelut paikallisen puu- ja huonekalualan tehtaanjohtajan kanssa robotiikan osaamistarpeista. Tehtaanjohtaja innostui silmin nähden asiasta ja kertoi oman tehtaansa automatisointisuunnitelmista. Pohdin matkan jälkeen, että voisiko robotiikka olla Sedun kärkiteema koulutusviennissä. Robotiikka on yksi Sedun vahvuusalueista ja osaamistarve maailmalla on valtava.

2. Älä ”dissaa” muiden maiden koulutusjärjestelmiä

Suomalaisen median kautta voi ajautua harhakuvitelmaan suomalaisen koulutusjärjestelmän ylivertaisuudesta. Totta ovat meidän hyvät Pisa-tulokset ja uudistukset, mutta kansainvälinen kilpailu osaamisen kehittämisessä on totta. Jokainen sivistynyt maa kehittää omaa koulutusjärjestelmäänsä. Vierailimme matkan aikana päiväkodissa, peruskoulussa sekä kuulin esityksen paikallisen ammatillisen oppilaitoksen toiminnasta. Tulin vakuuttuneeksi siitä, että Kiinassa on toimiva koulutusjärjestelmä. Vierailujen aikana sain havaita, kuinka monipuolisesti digitalisaatiota hyödynnetään kiinalaisissa kouluissa.

Pohdin matkan aikana, missä asioissa Suomi on edelläkävijä ja suomalainen koulutusjärjestelmä parempi muihin maihin verrattuna. Palstatila ei riitä perusteluihin, mutta päädyin kahteen asiaan: 1. koulutuksen tasa-arvoisuuteen sekä 2. opettajien hyvään pedagogiseen osaamiseen.

Alta löydät linkin paikallisen koulun sivuille. Kannattaa silmäillä.
http://www.sctbc.net/


3. Kielen ja kulttuurin ymmärtäminen on tärkeää ja avartavaa

Kielen ja kulttuurin ymmärtäminen on tärkeää esimerkiksi koulutusvientiyhteistyössä. Ja tämä ei ole klisee. Pienillä asioilla ja kulttuurin ymmärtämisellä voi olla ratkaiseva vaikutus lopputulemaan. Esimerkiksi kaikissa virallisissa neuvotteluissa, joissa olin mukana, käytettiin mustaa pukua. En tiedä miksi, mutta se tuntui juhlalliselta ja toista osapuolta kunnioittavalta. Myös läsnä oleminen ja toisen ihmisen kuunteleminen korostuivat yhteisissä neuvotteluissa. Neuvotteluista välittyi lämmin tunnelma. Oli myös kannustavaa huomata, että lyhytkin ”kielikylpy” kohentaa omaa kielitaitoa ja valmiutta keskustella englanniksi. Niistä tilanteista, joissa meillä ei ollut yhteistä kieltä, selvisimme Google-kääntäjän avulla. Tilatessani taksin hotellilta, aulaisäntä näytti minulle omalta puhelimeltaan tekstin google-kääntäjästä: ”Ratsastaja on ottanut hevosen.” Tulin ymmärretyksi.

Ja lopuksi linkki paikallisen median juttuun matkastamme:
https://mp.weixin.qq.com/s/ldc_oLtP3z0hdSupLkISgA

terv. Pasi

Kiina_ryhmäkuva_700x590.jpg

Kiina_panda_700x590.jpg

Kiina_kirjoitusta_700x590.jpg
Kiina_lapset_700x590.jpg