Laatuajattelu Sedussa

Erinomaiset organisaatiot kehittävät toimintaansa ja ylläpitävät sitä tasolla, joka täyttää tai ylittää kaikkien sidosryhmien odotukset. Laadunhallinnan järjestelmänä Sedu käyttää EFQM-mallia, jossa lähtökohtana on vuosittain tapahtuva toiminnan tarkastelu ja itsearviointi jatkuvan parantamisen periaatteella.

Ulkoista arviointia toteutetaan sidosryhmien kanssa.

Laadunhallintajärjestelmän itsearviointi toteutetaan Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvin Koulutuksen arviointisuunnitelman mukaisesti.

Laatutyöhön osallistuvat laadunhallinnan eri menetelmien kautta oman henkilökunnan lisäksi opiskelijat, työelämän edustajat ja muut sidosryhmät.

EFQM-itsearvioinnissa arvioidaan seuraavia kohteita mutta painopisteet / arvioinnin kohteet voivat vaihdella vuosittain:

Suunta
Kriteeri 1: Perustehtävä, visio ja strategia 
Kriteeri 2: Organisaatiokulttuuri, edelläkävijyys ja johtajuus

Toiminta
Kriteeri 3: Sidosryhmien sitoutuminen
Kriteeri 4: Kestävän arvon luominen
Kriteeri 5: Suorituskyvyn ohjaaminen ja uudistuminen

Tulokset
Kriteeri 6: Sidosryhmien näkemykset
Kriteeri 7: Strateginen ja operatiivinen suorituskyky

 

Työhyvinvointi

Tulokset 2020 timanttikuviona

 

Alla olevat tulokset päivittyvät syksyn 2021 aikana.

PÄIVITTYMÄSSÄ - Seinäjoen koulutuskuntayhtymän laadunhallintajärjestelmän itsearvioinnin tulokset 2015

1. Laatukulttuuri ja laadunhallinnan kokonaisuus                        
2. Strateginen johtaminen ja toiminnan ohjaus                        
3. Henkilöstö ja muut koulutuksen toimijat                        
4. 1 Perustehtävien laadunhallinta kokonaisuutena                        
4.2.Oppilaitosmuotoisena ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävä koulutus                        
4.3 Näyttötutkintojen järjestäminen ja niihin valmistava koulutus                        
4.4 Oppisopimuskoulutus                        
4.5 Muu koulutus (valmistava ja valmentava, muu ei-tutkintotavoitteinen koulutus, työpajatoiminta)                        
4.6 Maksullinen palvelutoiminta (ml. työvoimapoliittinen koulutus, täydennyskoulutus)                        
4.7 Opiskelijoille tarjottavat tukipalvelut                        
4.8 Ammatillisten erityisoppilaitosten kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävät (ei Sedussa)                        
5. Arviointi-, palaute- ja tulostieto                        
6. Parantaminen       

Oma arviointi suhteessa hyväksyttyyn tasoon_1100x501.jpg