Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa, onko Seinäjoen koulutuskuntayhtymän henkilörekistereihin talletettu häntä koskevia tietoja ja mikäli on, mitä tietoja henkilörekistereihin on talletettu. Tarkastusoikeus on henkilökohtainen. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettava omakätisesti tai se on tehtävä henkilökohtaisesti. Omat tietonsa voi tarkastaa maksutta kerran vuodessa.

Mikäli rekisteröity havaitsee tietoja tarkastaessaan tiedoissaan virheen, rekisteröity voi vaatia virheen korjaamista. Rekisteri- ja tietosuojaselosteissa kerrotaan miten itseään koskevat tiedot voi tarkastaa ja millä tavoin omiin tietoihinsa sisältyvän virheen korjaamista voi pyytää. Muiden rekistereiden osalta lisätietoja tarkastusoikeuden käyttämisestä ja virheen korjaamista koskevan pyynnön tekemisestä antavat rekisteri- ja tietosuojaselosteissa nimetyt yhteyshenkilöt.
Tietojen luovuttaminen
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä luovuttaa rekistereissään olevia henkilötietoja säännöllisesti eri tahoille. Rekisteri- ja tietosuojaselosteissa yksilöidään rekisterikohtaisesti mille tahoille henkilötietoja säännönmukaisesti luovutetaan.
Lisätiedot
Lisätietoja Seinäjoen koulutuskuntayhtymän henkilörekistereistä antavat rekisteri- ja tietosuojaselosteissa merkityt yhteyshenkilöt.