Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Osaamiskartoitukset

Henkilöstön osaamisen systemaattinen kehittäminen on avainasemassa yritysten menestymisessä ja maakunnan kilpailukyvyn säilymisessä. Sedu on osaamisen kehittämisen ammattilainen. Tekemällä yhteistyötä kanssamme helpotat omaa työtäsi ja varmistat organisaatiosi osaamispotentiaalin kehittymisen oikeaan suuntaan kohti yhteistä visiota.

Työhyvinvointikartoitukset

Työhyvinvoinnin edistäminen on organisaatiolle merkittävä kilpailutekijä, joka parantaa tuottavuutta. Monesti käytännön menetelmät näiden asioiden edistämiseksi samanaikaisesti ovat kuitenkin työpaikoilla jäsentymättömiä. Koko työyhteisölle tehtävän kartoituksen avulla saadaan selville tärkeimmät kehittämisen painopisteet.

Tätä tietoa johto ja esimiehet voivat hyödyntää kehittämistyössä, jonka tarkoituksena on hyvinvoiva henkilöstö ja tuloksellinen toiminta. Kysy myös työhyvinvointikoulutuksista sekä ergonomiakartoituksesta, jolla selvitetään ja pyritään parantamaan työntekijöiden työasentoja ja –liikkeitä.

DISC -henkilö- ja tiimiprofiilit

DISC-henkilö- ja tiimiprofiilit havainnollistavat erilaisia käyttäytymistyylejä ja toimivat konkreettisina työkaluina ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita käsiteltäessä. Ne vahvistavat valmennuksen henkilökohtaisuutta ja luovat edellytykset todelliselle muutokselle. DiSC® -analyysi auttaa mm:

• tunnistamaan oman ja toisten tavan olla vuorovaikutuksessa

• mukauttamaan omaa käyttäytymistä tilanteen vaatimalla tavalla

• tunnistamaan omat vahvuudet ja kehityskohteet omassa vuorovaikutuksessa yleensä ja esimiehenä

• rakentamaan keskinäistä yhteisymmärrystä

• synnyttämään yhteisen kielen keskustella erilaisuudesta, vahvuuksista ja heikkouksista

Everything DiSC ja The Five Behaviors -profiilit ovat Suomen oloihin validoituja, tieteellisesti tutkittuja henkilöprofiileja.

Ota yhteyttä ja kysy lisää: Satu-Maarit Sivula p. 040 539 9968, Satu-Maarit.sivula(at)sedu.fi