Työelämä ja sen vaatimat taidot muuttuvat nopeasti, joten työnantajan kannattaa huolehtia siitä, että oma ja henkilöstön osaaminen on ajan tasalla. Oppisopimuksella työnantaja voi rekrytoida ja täsmäkouluttaa uusia työntekijöitä ja vahvistaa nykyisen henkilöstön osaamista. Tutkintokoulutusten arvo on tuhansia euroja / opiskelija, mutta Sedun oppisopimuskoulutuksessa työnantaja maksaa vain palkkakulut. Moni työnantaja kokee myös, että oppisopimuskoulutus motivoi työntekijöitä ja lisää sitoutumisen astetta.

Edut ja hyödyt

Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ei edellytä koulutuskorvauksen maksamista, mutta Sedu maksaa työnantajalle oppisopimusajalta koulutuskorvausta harkinnan mukaan. Koulutuskorvauksen suuruus riippuu suoritettavasta tutkintotasosta, tarvittavan ohjauksen määrästä ja koulutuksen muista kustannuksista. Pääsääntöisesti maksamme koulutuskorvauksia seuraavasti:

- perustutkinto 100-130 € / kk

- ammattitutkinto 30-50 € / kk

- yrittäjän mentori 50 € / kk

- erikoisammattitutkinto 0 €

Korotettu koulutuskorvaus oppisopimuskoulutuksessa maksetaan niille työnantajille, jotka työllistävät alle 20-vuotiaita, vailla 2. asteen tutkintoa olevia nuoria, jotka tekevät koko perustutkinnon tai perustutkinnon loppuun oppisopimuksella. Korotettu koulutuskorvaus perustutkinnossa on 200-300 €/kk. Se maksetaan normaalin koulutuskorvauksen (katso edellä) lisäksi.

Koulutuskorvauksen summan määrittelyssä otetaan huomioon mm. seuraavat seikat:

- Jos kyseessä rekrytointi, koulutuskorvaus maksetaan koulutuskorvaus ylimmän mahdollisen summan mukaisesti               

- Jos kyseessä hyvin nuori (esim. 15-17 v.) hlö, jolla vähän kokemusta, maksetaan ylimmän mahdollisen summan mukaisesti

- Jos henkilöllä on erityisen tuen suunnitelma, joka vaatii työpaikkaohjaajalta normaalia enemmän, maksetaan ylimmän mahdollisen summan mukaisesti            

- Jos kyseessä maahanmuuttaja, jolla on vielä haasteita suomen kielen kanssa, maksetaan ylimmän mahdollisen summan mukaisesti

Huom. Koulutuskorvausta ei makseta alle kuukauden pituisista oppisopimuksista.

Palkkatuesta päättää TE-toimisto

Työnantajan on mahdollista hakea palkkatukea oppisopimustyöntekijän palkkaamiseen, mikäli oppisopimussuhteeseen palkataan työtön työnhakija.

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa.

Työnhakijalla tulee olla TE-toimiston edellyttämä kouluttautumissuunnitelma. Palkkatukea ei voida myöntää, mikäli työnantajalla on hoitamattomia verovelkoja tai muita työnantajavelvoitteita. Palkkatuki on 30-50 % palkasta riippuen oppisopimusaikaa edeltävän työttömyyden kestosta.

Työnantaja hakee palkkatuen itse. Palkkatuesta päättää aina paikallinen TE-toimisto. Palkkatukipäätöksen käsittelyyn on varattava aikaa 10 arkipäivää.

 Seinäjoen TE-toimisto palvelee osoitteessa Valtionkatu 1 (Matkakeskus), p. 029 504 6510  (työnantaja-asiakkaat).

Lisätietoa palkkatuesta