Työllistä kesäksi - kouluta samalla

Saat

- motivoituneen ja sitoutuneen työntekijän, jolla on selkeät tavoitteet. Hän on kiinnostunut alastasi ja opiskelee tai haluaa opiskella ammattiin.

 - työpaikan tarpeiden mukaan tehdyn joustavan sopimuksen, jonka keston voitte suunnitella tarvetta vastaavalle ajalle.

- korvausta opiskelijan ohjauksesta 120 € / kk / opiskelija.

Miksi kesäoppisopimus?

1. Uusi työntekijä voi olla apuna joko varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn tai kiireisessä muutaman viikon sesongissa.

2. Kesäavusta on mahdollista kasvattaa pidempiaikainen luottotyöntekijä. Sopii myös nykyiselle työntekijälle, jolla ei ole koulutusta tai täydennyskoulutukseen.

3. Ammatillisissa opinnoissa olevan opinnot edistyvät tehokkaammin ja hän voi valmistua nopeammin työelämään.

Miten?

Työpaikan, kesätyöntekijän ja oppilaitoksen kesken tehdään oppisopimus. Paperityöt hoitaa oppilaitos.

Sopimukseen tarvitaan mm. vähintään, keskimäärin 25 tuntia viikossa tavoitteena olevan tutkinnon tai sen osan mukaisia työtehtäviä, TES:n mukainen palkka ja nimetty työpaikkaohjaaja.Työtehtävät ja opinnot suunnitellaan työpaikan ja opiskelijan tarpeet huomioiden.

Ota yhteyttä: Elina Kulmala p. 040 680 7032, oppisopimus@sedu.fi