Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Työnantaja sitoutuu

•työsuhteen mukaisiin työnantajan velvoitteisiin - oppisopimusopiskelija on aina kokoaikaisessa (keskimäärin vähintään 25 h / vko) työsuhteessa työnantajansa kanssa

•tarjoamaan tavoitteiden mukaisia työtehtäviä riittävän monipuolisesti

•nimeämään kokeneemmasta henkilöstöstään opiskelijalle vastuullisen ohjaajan, joka vastaa käytännössä opiskelijan ohjaamisesta ja perehdyttämisestä työpaikalla 

•palkalliseen työkierron järjestämiseen, mikäli oman työpaikan työtehtäväkenttä ei riitä tutkinnon suorittamiseen

•mahdollistamaan teoriaopintoihin osallistumisen, jos niitä sisällytetään oppisopimukseen

•osallistumaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja/tai näyttöjen arviointiin