Työnantaja sitoutuu

• työsuhteen mukaisiin työnantajan velvoitteisiin (mm. oikeus vuosilomaan, sairausajan palkkaan ja työterveyshuoltoon). Oppisopimusopiskelija on aina kokoaikaisessa (keskimäärin vähintään 25 h / vko) työsuhteessa työnantajansa kanssa

• maksamaan oppisopimusopiskelijalle työ- tai virkaehtosopimuksen mukaisen palkan

• tarjoamaan tutkinnon tavoitteiden mukaisia työtehtäviä riittävän monipuolisesti

• nimeämään kokeneemmasta henkilöstöstään opiskelijalle vastuullisen työpaikkaohjaajan, joka vastaa käytännössä opiskelijan ohjaamisesta ja perehdyttämisestä työpaikalla

• palkalliseen työkierron järjestämiseen, mikäli oman työpaikan työtehtäväkenttä ei riitä tutkinnon suorittamiseen

• mahdollistamaan teoriaopintoihin osallistumisen, jos niitä sisällytetään oppisopimukseen

• osallistumaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja/tai näyttöjen arviointiin

 

Sedu_Oppisopimus_esite_210x210_työllistä_ja_kouluta_kesällä.pdf