Myös yrittäjänä toimiva voi vahvistaa omaa ammattitaitoaan ja verkostojaan oppisopimuskoulutuksen avulla. Koulutuksen tavoitteena voi olla mikä tahansa yrittäjän toimenkuvaan ja työtehtäviin soveltuva ammatillinen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Vaihtoehtoja on yrittäjyyttä ja yritysjohtamista tukevista tutkinnoista eri alojen ammatilliseen kehittymiseen.

Yrittäjän oppisopimus perustuu oppilaitoksen ja yrittäjän väliseen kirjalliseen sopimukseen eli se ei perustu työsopimukseen, kuten tavallinen oppisopimuskoulutus.

Yrittäjän oppisopimus edellyttää ammattitaitoisen työpaikkaohjaajan/mentorin löytämistä. Useimmiten yrittäjä hankkii mentorikseen kollegayrittäjän tai muun kokeneen johtajan.

Ohjaajaksi/mentoriksi ryhtyvälle maksetaan koulutuskorvausta oppisopimuskoulutuksessa olevan yrittäjän ohjauksesta ja neuvonnasta aiheutuviin kustannuksiin 50€/kk. Koulutuskorvaus on veronalaista tuloa.

Opiskelevan yrittäjän omalle yritykselle ei makseta koulutuskorvausta, vaikka mentori löytyisi omasta yrityksestä, esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteissa.


Voit opiskella oppisopimuksella omassa yrityksessäsi, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

  • yritysmuoto tmi, oy, osuuskunnan jäsen, ay, ky 
  • yel-/myel-vakuutettu
  • y-tunnus
  • yrittäjän yrityksessä riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa sekä tarpeelliset työvälineet
  • minimi 25 h/viikko työtä yrittäjänä sellaisissa oman yrityksensä toimintaan ja koulutuksen tavoitteeseen liittyvissä tehtävissä, että koulutuksen tavoitteen mukainen tarvittava osaaminen pystytään hankkimaan yrityksessä tapahtuvassa oppimisessa
  • työpaikkaohjaajaksi (mentori) sovitaan joko yrittäjän omassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa tai muutoin työpaikkaohjaajaksi soveltuva ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö. Apuna mentorin etsimisessä voit käyttää esimerkiksi valtakunnallista mentoripankkia https://mentoripankki.recit.fi/ .

Mitä mentorointi on?

Oppisopimuksella opiskelevana yrittäjänä vastaat yhteydenpidosta mentorisi kanssa. Tapaatte tarpeiden ja tavoitteiden mukaan, yleensä noin 4–6 viikon välein. Yhteydenpito mentoriin kannattaa myös tapaamisten välillä. Mentori jakaa sinulle tietotaitoaan ja kokemustaan sekä kannustaa sinua eteenpäin. Suhde on luottamuksellinen.

Mentorisi sitoutuu ohjaamaan ja tukemaan sinua tavoitteissasi ja tapaamaan sinua säännöllisesti koko tutkinnon suorittamisen ajan eli noin 1,5 vuotta. Hän arvioi kehittymistäsi ja oppimistasi sekä toimii yhteistyössä oppilaitoksesi ja alueesi oppisopimustoimijan kanssa.

Kustannukset

Yrittäjän oppisopimuskoulutuksen teoriaopetus on yleensä yrittäjälle maksutonta. Joissakin tapauksissa joudutaan sopimaan koulutuksen omavastuuosuudesta, riippuen halutun koulutuksen hinnasta.

Yrittäjällä on oikeus oppilaitoksessa toteutettavien koulutuspäivien osalta samanlaisiin opintososiaalisiin etuuksiin kuin työntekijänä opiskelevalla.