• Lisää kontrastia
 • Hae koulutusta
  Valitse ajankohta
  Alkaen:
  Päättyen:
  Valitse

  Myös yrittäjänä toimiva voi vahvistaa omaa ammattitaitoaan ja verkostojaan oppisopimuskoulutuksen avulla. Koulutuksen tavoitteena voi olla mikä tahansa yrittäjän toimenkuvaan ja työtehtäviin soveltuva  ammatillinen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Vaihtoehtoja on yrittäjyyttä ja yritysjohtamista tukevista tutkinnoista eri alojen ammatilliseen kehittymiseen.

  Yrittäjän oppisopimus perustuu oppilaitoksen ja yrittäjän väliseen kirjalliseen sopimukseen eli se ei perustu työsopimukseen, kuten tavallinen oppisopimuskoulutus.

  Yrittäjän oppisopimus edellyttää ammattitaitoisen työpaikkaohjaajan/mentorin löytämistä. Useimmiten yrittäjä hankkii mentorikseen kollegayrittäjän tai muun kokeneen johtajan.

   Ohjaajaksi/mentoriksi ryhtyvälle maksetaan koulutuskorvausta oppisopimuskoulutuksessa olevan yrittäjän ohjauksesta ja neuvonnasta aiheutuviin kustannuksiin 50€/kk. Koulutuskorvaus on veronalaista tuloa.

  Opiskelevan yrittäjän omalle yritykselle ei makseta koulutuskorvausta, vaikka työpaikkakouluttaja löytyisikin omasta yrityksestä, esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteissa.

  Kustannukset

   Yrittäjän oppisopimuskoulutuksen teoriaopetus on yleensä yrittäjälle maksutonta. Joissakin tapauksissa joudutaan sopimaan koulutuksen omavastuuosuudesta, riippuen halutun koulutuksen hinnasta.

  Yrittäjällä on oikeus oppilaitoksessa toteutettavien koulutuspäivien osalta samanlaisiin opintososiaalisiin etuuksiin kuin työntekijänä opiskelevalla.