Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Sote-alan työelämässä oppimiseen soveltuvat työpaikat

Työelämässä oppiminen on merkityksellinen osa ammattilaiseksi kasvamista. Sedu Seinäjoen lähihoitaja- ja perustason ensihoitaja -opiskelijoita on työelämässä oppimassa läpi lukuvuoden. Opiskelijamme ovat nuoria tai aikuisia tulevia ammattilaisia.

Perustutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista, osaamisalaopinnoista ja valinnaista tutkinnon osista. Näihin kaikkiin liittyy työelämässä oppimista. 

Ilmoita to-paikkoja tarjolle

Työelämässä oppimiseen soveltuvat paikat vaihtelevat suoritettavien tutkinnon osien mukaan. Tällä sivulla voit tutustua jaksoihin ja niihin soveltuviin paikkoihin ennen lomakkeeseen vastaamista.

Lomakkeessa jaksot on lueteltu toimialan mukaan ja kronologisesti. Rastita jakso, merkkaan rivin perään montako opiskelijaa voisitte ottaa. Helppoa!

TULEVAN LUKUKAUDEN PAIKAT TARJOLLE

Ilmoita syksyn 2020 työelämässä oppimisen paikat tällä lomakkeella 31.5.20 mennessä. Lomake aukeaa uuteen ikkunaan.
- Täytäthän lomakkeen huolellisesti.
- Voit aloittaa vastaamisen ja tallentaa välillä jatkaaksesi myöhemmin.
- Saat vastauksistasi yhteenvedon pdf-muodossa, tallenna se vastaamisen lopuksi itsellesi

Huomaathan, että tällä lomakkeella voi ilmoittaa Sedu Seinäjoen Suupohjantien opiskelijoille tarkoitetut to-jaksopaikat. Muut kampukset koordinoivat omien opiskelijaryhmiensä to-paikat aiempaan tapaan.

Vahvistukset

Toimitamme sähköpostitse osaston tai yksikön opiskelijavastaavalle tai opiskelijalle osoitetulle työpaikkaohjaajalle vahvistukset saapuvasta opiskelijasta noin 3-4 viikkoa ennen ko. jakson alkua.

Työpaikkaohjaaja, palautetta Sedun toiminnasta voit jättää jakson aikana tai sen päätyttyä tästä linkistä

Avaa tästä tutkinnonosat ja katso jaksolle soveltuvat työpaikat:

 

Lisätietoja

Jenna Latvala
työelämässä oppimisen koordinaattori / sote-ala, Seinäjoki
jenna.latvala2@sedu.fi
HUOM EMAILOSOITE!
p. 040 680 7050 

 

Työelämässä oppimiseen ja opintoihin liittyvää sanastoa

to-jakso = työelämässä oppimisen jakso. Oman alan käytännön työhön osallistuminen opiskelijana osana tutkinnon suorittamista, harjoittelu.

näytötön = osaamisalaopintoihin kuuluu työelämässä oppimisen jaksoja, jotka eivät pidä sisällään vielä ammattitaidon arviointiin liittyvää näyttöä. Näytöttömien jaksojen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan käytännön taitoja kyseiseen tutkinnon osaan liittyen.

näytöllinen = ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan osaaminen arvioidaan näytössä. Näytöt suoritetaan pääasiassa työpaikoilla osana työelämässä oppimisen jaksoa. Tutkinnon osan arviointi tapahtuu näytössä ja siinä arvioidaan kyseisen tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia. Arvioinnista vastaavat työpaikan edustaja ja opettaja-arvioija.

näyttösuunnitelma = opiskelija suunnittelee ja kirjaa, kuinka hän haluaa tuoda osaamistaan esiin näytön aikana

osp = osaamispiste

työpaikkaohjaaja = työpaikalta nimetty henkilö opiskelijaa varten. Työpaikkaohjaaja on tärkeässä tehtävässä alaan, kyseiseen työhön ja yhteisöön perehdyttäjänä. Työpaikkaohjaaja neuvoo, kannustaa ja arvioi opiskelijaa tällä oppimatkalla.

työpaikkaohjaajakoulutus = Sedu tarjoaa veloituksetta yleistä ja sote-alan työpaikkaohjaajakoulutusta muutaman kerran vuodessa. Arviointiosaamista on konkarinkin hyvä päivittää ajoittain. Tätä koulutusta on saatavilla yleisenä, alakohtaisena ja verkkokurssina.

opiskelijavastaava = erityisesti isoimmilla työpaikoilla voi olla nimetty henkilö tai henkilöitä, jotka koordinoivat toisen asteen ja amk-opiskelijoiden jaksoille saapumista ja käytännön asioita. Opiskelijavastaavat koordinoivat esimerkiksi työpaikkaohjaajan nimeämiset kullekin opiskelijalle.

Sosiaali- ja terveysala, lähihoitaja
Työelämässä oppiminen ja näyttö toteutetaan pääsääntöisesti päiväkodeissa tai muissa varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä.
Jos opiskelijalla on aikaisempaa sosiaali- ja terveysalan työkokemusta, voidaan tutkinnon osan näyttö toteuttaa myös muissa kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä.  Soveltuvaa työpaikkaa voidaan määritellä opiskelijan kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) tekemisen yhteydessä.
 
Työelämässä tapahtuva oppiminen ja näyttö toteutetaan pääsääntöisesti käytännön työtehtävissä lähihoitajan työssä edistäen asiakkaan hyvinvointia ja toimintakykyä sosiaali- ja terveysalan työympäristöissä, joissa toteutetaan asiakkaan perushoitoa ja lääkehoitoa.
Työpaikkoina voivat olla palvelukodit, pienkodit, asumispalveluyksiköt, hoivakodit, terveys- ja hyvinvointikeskuksen vuode- ja kuntoutusosastot. Jos opiskelijalla on aikaisempaa sosiaali- ja terveysalan hoitotyön kokemusta, voidaan tutkinnon osan näyttö toteuttaa myös muissa toimintaympäristöissä kuten esim. mielenterveys- ja päihdehoitoyksikössä.   
 
Työelämässä oppiminen ja näyttö toteutetaan pääsääntöisesti aidoissa käytännön työtehtävissä työpaikalla. Soveltuvia paikkoja ovat varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt, ensisijaisesti päiväkodit.
Tutkinnon osan näytötön to-jakso alle 3-vuotiaiden lapsiryhmässä ja näytöllinen to-jakso 3-6 vuotiaiden lapsiryhmässä.

Työelämässä oppiminen ja näyttö toteutetaan toimimalla käytännön työtehtävissä lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia edistävissä toimintaympäristöissä lähihoitajan työtehtävissä. Soveltuvia paikkoja voivat olla mm. peruskoulu, perhetyö ja lastensuojelu.
Tutkinnon osan näytötön to-jakso peruskouluissa, näytöllinen to-jakso perhetyössä tai lastensuojelussa.
 

Työelämässä oppiminen ja näyttö toteutetaan käytännön työtehtävissä toimimalla mielenterveys- ja päihdetyötä toteuttavassa ympäristössä lähihoitajan työtehtävissä.
Soveltuvia paikkoja ovat työpaikat, joissa kuntoutus- tai hoitosuunnitelman omaavat mielenterveys- ja päihdeasiakkaat asuvat ja/tai käyvät säännöllisesti sen toiminnassa kuten mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden pienkodit, tukiasunnot, lastensuojelu, nuorisokodit, psykiatrian osastot, päihdeklinikka, mielenterveys- tai päihdeasiakkaiden päivätoiminta.
 
Työelämässä tapahtuva oppiminen ja näyttö toteutetaan käytännön työtehtävissä toimimalla mielenterveys- ja päihdetyötä toteuttavassa ympäristössä tai asiakkaan kotona lähihoitajan työtehtävissä. Tutkinnon osan tavoitteissa keskeisenä osana on omahoitajasuhde, joka tulee työpaikankin tavoitteissa toteutua.
Soveltuvia paikkoja ovat työpaikat, joissa kuntoutus- tai hoitosuunnitelman omaavat mielenterveys- ja päihdeasiakkaat asuvat ja/tai käyvät säännöllisesti sen toiminnassa kuten mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden pienkodit, tukiasunnot, lastensuojelu, nuorisokodit, psykiatrian osastot, päihdeklinikka, mielenterveys- tai päihdeasiakkaiden päivätoiminta.
 
 
Työelämässä oppiminen ja näyttö toteutetaan lähihoitajan työtehtävissä edistäen ikääntyvien osallisuutta toimimalla ympäristöissä, joissa ikääntyvät asuvat, ovat hoidettavina, kuntoutumassa tai palvelujen käyttäjinä.
Soveltuvia työpaikkoja ovat kotihoito, palvelu- ja pienkodit, päivätoiminta ja terveyskeskuksen vuodeosasto.
Työelämässä tapahtuva oppiminen ja näyttö toteutetaan käytännön työtehtävissä toimimalla kotihoidon tai lyhytaikaishoidon ympäristöissä tai asiakkaan kotona lähihoitajan työtehtävissä.
Soveltuvia työpaikkoja on pääsääntöisesti kotihoito, joka toteuttaa hoitoa, huolenpitoa ja lääkehoitoa asiakkaan kotona. Vaihtoehtoisesti työpaikka voi olla intervalli- tai jaksohoidon työympäristö.  
Työelämässä oppiminen ja näyttö toteutetaan käytännön työtehtävissä toimimalla sairaanhoitoa toteuttavissa ympäristöissä lähihoitajan tehtävissä.
Soveltuvia paikkoja ovat keskussairaalan osastot (paikkoja rajoitetusti) ja terveyskeskuksen vuodeosasto, tehostettu palveluasumisyksikkö, poliklinikka, kotihoito tai kotisairaala.
 
Työelämässä tapahtuva oppiminen ja näyttö toteutetaan lähihoitajan käytännön työtehtävissä ylläpitäen ja edistäen vammaisen toimintakykyä toimimalla ympäristössä, jossa vammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä, ovat hoidettavina, kuntoutumassa tai palveluiden käyttäjinä.
Soveltuvia työpaikkoja ovat vammaisten palvelukodit ja -yksiköt, hoivayksiköt, tukiasunnot, toimintakeskus, ohjattu toiminta tai vammaisten koulutus. Työpaikassa toteutetaan vammaisen asiakkaan lääkehoitoa.     
 
Työelämässä tapahtuva oppiminen ja näyttö toteutetaan lähihoitajan käytännön työtehtävissä edistäen osallisuutta vammaistyössä toimimalla ympäristössä, jossa vammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä, ovat hoidettavina, kuntoutumassa tai palveluiden käyttäjinä.
Soveltuvia työpaikkoja ovat vammaisten palvelukodit ja -yksiköt, hoivayksiköt, tukiasunnot, toimintakeskus, ohjattu toiminta tai vammaisten koulutus.
Työelämässä oppiminen ja näyttö toteutetaan suunhoitoa toteuttavassa ympäristössä lähihoitajan työtehtävissä.
Soveltuvia työpaikkoja ovat terveyskeskusten, yksityisvastaanottojen, sairaalan ja puolustusvoimien suun terveydenhoito.
Työelämässä tapahtuva oppiminen ja näyttö toteutetaan suun terveyden edistämisen työtehtävissä toimimalla suunhoitoa toteuttavissa ympäristöissä lähihoitajan tehtävissä.
Soveltuvia työpaikkoja ovat terveyskeskusten, yksityisvastaanottojen ja hammasklinikkojen suun terveydenhoito sekä mahdollisesti hammastarvikealan yritys. 
Työelämässä oppiminen ja näyttö toteutetaan käytännön työtehtävissä tukien asiakkaan kotona asumista ja elämänhallintaa toimimalla kotihoidossa, palveluasumisen ympäristöissä, asiakkaan kotona tai lyhytaikaishoidon ympäristöissä lähihoitajan työtehtävissä.
Soveltuvia työpaikkoja ovat kotihoito, palveluasuminen, intervalli- tai jaksohoidon työympäristö.  
   

Soveltuvia työpaikkoja ovat ne, joissa eri-ikäiset asiakkaat asuvat, opiskelevat, tekevät työtä, ovat hoidettavina, kuntoutumassa tai palveluiden käyttäjinä.  Esimerkiksi palvelukoti, kotihoito, asumisyksiköt, päiväkoti, peruskoulu, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä kerhotoiminta kouluilla, nuorisopalvelut ja nuorten työpaja.  
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaopiskelijat voivat suorittaa näytön myös sairaalakoulussa, perhekodissa, lastensuojeluyksikössä sekä psykiatrisessa yksikössä, mikäli se on mahdollista.

Tätä valinnaista eivät voi valita mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalaopiskelijat.


Työelämässä oppiminen ja näyttö toteutetaan käytännön työtehtävissä toimimalla mielenterveys- ja päihdetyötä toteuttavassa ympäristössä tai asiakkaan kotona lähihoitajan työtehtävissä.

Työelämässä oppiminen ja näyttö toteutetaan lasten ja nuorten mielenterveyttä edistävissä palveluympäristössä.  
 
Soveltuvia työpaikkoja ovat päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti, peruskoulu, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä kerhotoiminta kouluilla, nuorisopalveluissa tai nuorten työpajoilla.
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaopiskelijat sekä mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalaopiskelijat voivat suorittaa näytön sairaalakoulussa, perhekodissa, lastensuojeluyksikössä sekä psykiatrisessa yksikössä, mikäli se on mahdollista.
 
Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja näyttö toteutetaan käytännön työtehtävissä edistäen asiakkaan suunterveyttä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä tai asiakkaan kotona lähihoitajan tehtävissä.
Soveltuvia työpaikkoja ovat palvelukodit, vuodeosastot, asumisyksiköt, kotihoito tai varhaiskasvatus. Tutkinnon osan osaaminen osoitetaan osana lähihoitajan työtä.
 
Työelämässä oppiminen ja näyttö toteutetaan käytännön työtehtävissä edistäen asiakkaan hyvinvointia toiminnallisin menetelmin kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ympäristöissä tai asiakkaan kotona lähihoitajan tehtävissä.
Soveltuvia paikkoja ovat kaikki Sosiaali- ja terveysalan työympäristöt, jossa eri-ikäiset asiakkaat asuvat, opiskelevat, tekevät työtä, ovat hoidettavina, kuntoutumassa tai palveluiden käyttäjinä.

Tämä valinnainen tutkinnon osa sopii opiskelijalle, joka tekee oman alan työtehtäviä ulkomailla, kun kohdemaina ovat Intia, Uganda, Nepal, Tansania tai Namibia. Tutkinnon osa arvioidaan näytössä, jossa opiskelija osoittaa osaamisensa toimimalla työtehtävissä kansainvälisessä ympäristössä ulkomailla tai kotimaassa esim. kolmannen sektorin toimijoiden paikoissa/vapaaehtoistyössä.
Opiskelijat hoitavat kansainvälisen jakson järjestelyt itse Sedun KV-toimiston avustuksella. Kansainväliselle jaksolle hakeudutaan yhteisen hakumenettelyn kautta. Sitä organisoi Sedun KV-hakutoimisto. Kotimaan kohteiden osalta työssäoppimisen koordinaattori auttaa paikoista sopimisessa yksilöllisesti. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisäksi tutkinnon osaan sisältyy verkko-opintojen ja verkkotehtävien tekemistä.
 

Tämä valinnainen tutkinnon osa sopii opiskelijalle, joka tekee oman alan työtehtäviä ulkomailla (erityisesti Erasmus+ vaihdot Euroopassa). Tutkinnon osa arvioidaan näytössä, jossa opiskelija osoittaa osaamisensa toimimalla työtehtävissä kansainvälisessä ympäristössä ulkomailla.
Opiskelijat hoitavat kansainvälisen jakson järjestelyt itse Sedun KV-toimiston avustuksella. Kansainväliselle jaksolle hakeudutaan yhteisen hakumenettelyn kautta. Sitä organisoi Sedun KV-hakutoimisto. Opiskelija tekee CV:n ja motivaatiokirjeen englanniksi ja OLS-kielitestin ennen ja jälkeen kv-vaihtojakson sekä kielikurssin.
 
Työelämässä oppiminen ja näyttö toteutetaan lähihoitajan työtehtävissä sairaanhoidon ja huolenpidon työympäristöissä.
Soveltuvia työpaikkoja ovat terveyskeskuksen vuodeosastolla tai -poliklinikalla, terveyskeskuksen akuuttiosastolla, kuntoutuskeskuksessa, laitos- tai palveluasumisessa, kotihoidossa, kotisairaanhoidossa tai muissa vastaavissa ympäristössä, jossa on riittävästi työtehtäviä tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin kohdistuen.
Tutkinnon osa suoritetaan ja arvioidaan näytössä käytännön työtehtävissä harjoittamalla yritystoimintaa esim. omassa yrityksessä tai NY-yrittäjänä tai perheyrityksessä.
 
Tutkinnon osa arvioidaan näytössä laatimalla yksin tai ryhmän kanssa liiketoimintasuunnitelma kehittämälleen liikeidealle. Tutkinnon osa ei sisällä varsinaista työelämässä oppimista vaan suoritus perustuu liiketoimintasuunnitelman laatimiselle ja sen ammattitaitovaatimusten ja – kiriteerien mukaiselle arvioinnille.
Tutkinnon osa arvioidaan näytössä toimimalla huippuosaamista vaativissa oman alan työtehtävissä esim. kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailutilanteissa (Taitaja ja Skilss- kilpailuihin osallistuvat opiskelijat).
 
Sosiaali- ja terveysala, perustason ensihoitaja
Näytötön neljän viikon orientaatiojakso ensimmäisenä opiskeluvuotena tutustuttaa perustason ensihoitajaopiskelijan työelämässä toimimiseen, opettaa käsitteitä, käytänteitä, lakeja, sopimuksia ja moniammatillisessa yhteistyössä toimimista. Tämä näytötön orientaatiojakso perehdyttää työelämään opintojensa jälkeen siirtyvää tulevaa ammattilaista siihen, millaista sosiaali- ja terveysalan työ on.
 
Orientaatiojakson toteutukseen soveltuu myös työelämässä oppiminen ryhmänä, jolloin on useita opiskelijoita työpaikassa samanaikaisesti. Opettajalla on mahdollisuus ohjata opiskelijoita enemmän käytännön työtilanteissa sovitussa työpaikassa.    


Soveltuvia työpaikkoja ovat palvelukodit, pienkodit, asumispalveluyksiköt, hoivakodit.
Työelämässä oppiminen ja näyttö toteutetaan pääsääntöisesti aidoissa käytännön työtehtävissä työpaikalla. Asiakkaan terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn edistämisen osaaminen osoitetaan toimimalla sosiaali- ja terveysalan ympäristössä lähihoitajan/perustason ensihoitajan tehtävissä.
Soveltuvia paikkoja ovat palvelukodit, pienkodit, asumispalveluyksiköt, hoivakodit sekä terveys- ja hyvinvointikeskuksen vuode- ja kuntoutusosastot. Jos opiskelijalla on aikaisempaa sosiaali- ja terveysalan hoitotyön kokemusta, voidaan tutkinnon osan näyttö toteuttaa myös muissa toimintaympäristöissä, mahdollisesti myös mielenterveys- tai päihdehoitoyksikössä.      
 
Työelämässä oppiminen ja näyttö toteutuvat asiakkaan toimintakykyä ylläpitäen ja edistäen sosiaali- ja terveysalan ympäristössä lähihoitajan/perustason ensihoitajan tehtävissä.
Työ on asiakkaiden perushoidon ja lääkehoidon toteuttamista erilaisissa sosiaali- ja terveysalan ympäristöissä.
Soveltuvia paikkoja ovat palvelukodit, pienkodit, asumispalveluyksiköt, hoivakodit sekä terveys- ja hyvinvointikeskuksen vuode- ja kuntoutusosastot. Jos opiskelijalla on aikaisempaa sosiaali- ja terveysalan hoitotyön kokemusta, voidaan tutkinnon osan näyttö toteuttaa myös muissa toimintaympäristöissä, mahdollisesti myös mielenterveys- tai päihdehoitoyksikössä.       
 
Työelämässä oppiminen ja näyttö toteutetaan pääsääntöisesti aidoissa käytännön työtehtävissä akuuttihoitotyön ympäristössä perustason ensihoitajan tehtävissä.
 
Soveltuvia paikkoja ovat päivystysosastot, päivystyspoliklinikat, kiirevastaanotot, lääkärinvastaanotot terveyskeskuksessa tai ensihoitopalvelun community paramedic -yksikkö eli yhden hengen ensihoitoyksikkö.
 
Työelämässä oppiminen ja näyttö toteutetaan pääsääntöisesti aidoissa käytännön työtehtävissä työpaikalla toimimalla ensihoidon ympäristössä perustason ensihoitajan tehtävissä.  Tutkinnon osan suorittajalla tulee olla B-luokan ajokortti hälytysajoneuvon kuljettamisen mahdollistamiseksi.
Soveltuvia paikkoja ovat ambulanssit ja esimerkiksi ensihoitopalvelua tuottavien organisaatioiden perustason ensihoitajan ja/tai lähihoitajan tehtävät.
Valinnainen tutkinnon osa perustason ensihoidon opiskelijoille
 
Työelämässä oppiminen toteutetaan projektityyppisesti yhteistyössä eri viranomaisten kanssa: mm. hätäkeskus, poliisi, pelastustoimi, sosiaalitoimi, ensihoitopalvelu ja rajavartiolaitos. Työelämässä tapahtuvaan oppimiseen voi kuulua monipotilas- ja/tai suuronnettomuusharjoituksen järjestäminen sekä siinä toimiminen. Opiskelija osoittaa monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa toimimisen ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä eri toimintaympäristöissä. Näytön arvioinnissa ammattitaidon osoittamista täydennetään työelämän asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä suunnitellun simulaation sekä tutkinnon suorittajan oman reflektion avulla (oppimispäiväkirja, blogi tms.).
Ensihoidon vastuuopettaja koordinoi erikseen tämän tutkinnon osan työelämässä oppimisen jaksojen paikkojen varaamisen eli paikkoja ei ilmoiteta tarjolle samalla lomakkeella kuin muut työpaikat.