Työelämän palautteet

Työpaikkaohjaajakysely 

Työpaikkaohjaajakysely lähetetään automaattisesti Opetushallituksen toimesta enintään kaksi kertaa kuukaudessa niille työpaikoille, joissa on koulutettu Sedun opiskelijoita oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. 

Kysely lähetetään sopimuksessa nimetylle vastuulliselle työpaikkaohjaajalle. Vastaanottaja voi välittää kyselyn edelleen vastattavaksi toiselle henkilölle, joka on käytännössä enemmän ohjannut opiskelijaa. Keskeytyneiltä työpaikkajaksoilta palautetta ei kerätä. 
Jos vastuullinen työpaikkaohjaaja on ohjannut useampia Sedun saman tutkinnon opiskelijoita, joilla päättyy työpaikkajakso saman kahden viikon aikana, kyselyt niputetaan teknisesti yhdeksi kyselyksi, johon työpaikkaohjaaja vastaa vain kerran. 

Työpaikkaohjaajakyselyn vastauslinkki lähetetään vastuullisen työpaikkaohjaajan sähköpostiosoitteeseen ja/tai tekstiviestinä puhelinnumeroon, joka on tallennettu eHOKSiin. Vastauslinkki lähetetään yhtä aikaa molemmilla tavoilla, jos molemmat yhteystiedot on tallennettu. Jos toinen yhteystieto puuttuu, lähetys tehdään vain siihen yhteystietoon, joka löytyy. Vastauslinkki on molemmissa lähetyksissä sama, joten vastata voi vain kerran, vaikka kyselyn saa eri tavoin. 
Viesti lähetetään osoitteesta noreply(at)opintopolku.fi, mutta lähettäjänä näkyy teksti Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen. Viestin otsikkona on: Työpaikkaohjaajakysely - Enkät till arbetsplatshandledaren - Survey to workplace instructors. Kyselyn kieliversiot ovat suomi, ruotsi ja englanti. 

Opetushallitus lähettää automaattisesti myös yhden muistutusviestin, jos kyselyyn ei ole vastattu. Muistutusviesti lähtee 5 päivän kuluttua viestin alkuperäisen lähettämisen päivämäärästä laskien. Kyselyn vastausaika on 30 vuorokautta kyselyn lähettämisestä.

Työpaikkakysely

Työpaikoille suunnattu kysely tehdään enintään kaksi kertaa vuodessa. Tämä työpaikkakysely lähetetään oppisopimus- tai koulutussopimustyöpaikan edustajille ajalla 1.7.- 31.8. ja 1.1.-28./29.2., jos lähettämisajankohtaa edeltävän puolen vuoden aikana kyseisellä työpaikalla on ollut päättyneitä työpaikkajaksoja. Työpaikkakysely lähetetään ensimmäisen kerran tammikuussa 2022.

Opetushallitus muodostaa työpaikkakohtaiset vastauslinkit automaattisesti ja toimittaa ne koulutuksen järjestäjille. Koulutuksen järjestäjä kerää palautteen lähettämällä kyselyn päättämälleen henkilölle kyseisellä työpaikalla.