Hakijapalvelut

 

Tarvitsetko tietoa koulutuksista, apua hakeutumisessa tai henkilökohtaista ura-ohjausta? Kysy lisätietoa hakijapalveluista!

  • Jos haluat aloittaa opinnot lukukauden kuluessa, täytä avoin hakemus Seduun. Selvitetään yhdessä, miten voisit aloittaa opintosi mahdollisimman pian.
  • Jos sinulla on jo aikaisempi ammatillinen tutkinto, hakemuksesi käsitellään sen jälkeen, kun yhteishaun/lisähaun tulokset ovat selvillä.
  • Jos haluat suorittaa opintosi loppuun Sedussa, täytä avoin hakemus.

 

Ota yhteyttä!


p. 040 830 2275
Sähköposti: hakijapalvelut(at)sedu.fi

Käyntiosoite: Ammattikoulunkatu 5 (asuntola, A-rappu)
60100 Seinäjoki

ONKO SINULLA KYSYTTÄVÄÄ?

Ammattilaisemme hakijapalveluissa auttavat sinua soveltuvan opiskeluvaihtoehdon löytämisessä.

 

TYÖELÄMÄPALVELUT, OPPISOPIMUS


Rastaantaival 2, 60200 Seinäjoki
P. 040 868 0627

sähköposti: oppisopimus(at)sedu.fi

Katso kaikki yhteystiedot

A
Ahoketo Marjo
040 680 7164
uraohjaaja, hakijapalvelut
Ammattikoulunkatu 5A, Seinäjoki
H
Hietarinta Anu
040 830 3974
koulutuspäällikkö
Ammattikoulunkatu 5A, Seinäjoki
K
Koivusalo, Aki-Pekka
040 868 0813
uraohjaaja, hakijapalvelut
Ammattikoulunkatu 5A, Seinäjoki
L
Lehtinen Milla
040 868 0245
palveluneuvoja, opiskelijahallinto
Ammattikoulunkatu 5A, Seinäjoki
Lillvis Mervi
040 830 2275
palveluneuvoja, hakijapalvelut
Ammattikoulunkatu 5A, Seinäjoki
P
Pesonen Nina
040 830 2444
palveluneuvoja, opiskelijahallinto
Ammattikoulunkatu 5A, Seinäjoki
R
Räty, Heli
040 680 7124
urasuunnittelija, hakijapalvelut
Ammattikoulunkatu 5A, Seinäjoki
S
Sinimäki Susan
040 680 7171
uraohjaaja, hakijapalvelut
Ammattikoulunkatu 5A, Seinäjoki

Opiskelijan amispolku – tukea saa joka käänteessäMeillä Sedussa opiskelijoiden neuvontaan ja ohjaamiseen panostetaan opintojen kaikissa vaiheissa.

Hakeutumisvaiheessa apua saa Hakijapalveluista. Uraohjaaja Aki-Pekka Koivusalo ja urasuunnittelija Heli Räty tapaavat hakijoita tai ovat yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai etäyhteyksin.

- Puheluja ja sähköpostia tulee paljon, niin yhteistyötahoilta kuin koulutuksista kiinnostuneilta henkilöiltä, AP Koivusalo kertoo.
Hakijapalvelujen ohjaajat sopivat asiakastapaamisia. He järjestävät erisisältöisiä Sedu-infoja aina tilaisuuden mukaan. Lisäksi heidät tapaa Ohjaamoissa koko Etelä-Pohjanmaan alueella. Katso lähin Ohjaamo


Koulutuskokeiluilla uuden uran alkuun


- Koulutuskokeilussa pääsee kokeilemaan alaa, joka vaikuttaa sopivalta, kiinnostavalta. Se antaa miettimisaikaa eikä asiakas koulutuskokeilussa sitoudu vielä mihinkään, AP Koivusalo kertoo.
Koulutuskokeilut kestävät keskimäärin 5, maksimissaan 10 päivää.  

Hakijapalvelut auttaa kaikkia, jotka ottavat yhteyttä.

- Meiltä saa apua, kun kysyy. Autamme hakijoita, heidän opojaan ja muita ohjaajiaan, huoltajiaan, kertoo Heli Räty.

Oikean alan löytäminen on iso kysymys ja siihen käytetään aikaa. Heli ja AP auttavat hakulomakkeiden etsimisessä ja niiden täyttämisessä nopeasti. Mutta heidän tietoja ja näkemyksiä tarvitaan usein myös, kun etsitään ratkaisua opintojen rahoittamiseen.

- Pyrimme auttamaan kaikissa mahdollisissa asioissa ja mitä me emme vielä tiedä, lupaamme selvittää, Heli ja AP painottavat.

Osaamista kannattaa päivittää


Hakijapalveluissakin on kausivaihtelua; nyt kysellään koulutuksista liittyen esim. ilmalämpöpumppuihin, muovihitsaukseen, välinehuoltoon. Yhteishaussa kysytään tarkempia tietoja harkintaan perustuvasta valinnasta, soveltuvuuskokeista ja niiden toteutuksesta tänä keväänä.

- Paljon tulee yhteydenottoja ihan muista asioista. Sedun osaamista tarvitaan mm. könninkellon maalaamiseen, kampaaja-ajan varaamiseen, auton korjaamiseen, AP Koivusalo listaa.

Jatkuva haku ja joustava opintojen aloittaminen sekä Sedun laaja koulutustarjonta aiheuttavat sen, että asiakas ei löydä helposti sitä juuri hänelle sopivaa koulutusta. Silloin kannattaa ottaa yhteys Hakijapalveluihin. Kun vanha arki kyllästyttää, uusia uria on tarjolla. Hakijapalveluista löytyy uraohjaaja ja urasuunnittelija, jotka osaavat esittää oikeita kysymyksiä, jolloin uuteen on helpompi harpata.

Opintojen aikana tukea tarjolla

Opintojen aikana opinto-ohjaajat, ja tietysti kuraattorit ja terveydenhoitajat auttavat arjen haasteissa. Tukea opintojen alussa saa esim. OIVA-opinnoilla, ja koko opintojen ajan on mahdollista saada lisää ohjausta eri ammattialojen opintoihin Vauhdittamojen ohjaajilta. Sedun jokaisessa yksikössä toimii Vauhdittamo, ja ohjaajina toimii usein erityisopettajia.

Helmikuun alussa Sedussa aloittanut uraohjaaja Marjo Ahoketo tarjoaa matalan kynnyksen uraohjausta opiskelijoille, siis yksilöohjausta ja neuvontaa opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea omien vahvuuksien kartoittamiseen, omien uratavoitteiden saavuttamiseen tai elämänhallintaan. Ahoketo auttaa kaikkia Sedun opiskelijoita eri toimipisteissä.

- Opiskelijat voivat ohjautua yksilöohjaukseen mm. opinto-ohjaajien, kuraattorien, vastuuohjaajien ja erityisopettajien kautta. Itsekin voi olla suoraan yhteydessä, Marjo kertoo.

Ensimmäisen tapaamisen Marjo pyrkii järjestämään ihan livenä kasvokkain. Siinä on mukana myös opinto-ohjaaja tai kuraattori. Sitten tapaamisia jatketaan Teamsin, puhelujen, tekstiviestien, WhatsAppin tai sähköpostin kautta. Mikä nyt kenellekin on helpoin tapa pitää yhteyttä.

Marjo Ahoketo liikkuu kaikilla kampuksilla, joten tapaamisia voi sopia myös opiskelijan omalle kampukselle tai sitten tarvittaessa Ammattikoulunkadulla Marjon toimistolla.

- Opiskelijoita mietityttää, onko alavalinta oikea, mitä muita koulutusvaihtoehtoja on. Opiskelijan kanssa mietitään yhdessä, miten opiskelumotivaatiota voisi lisätä ja miten poissaoloja vähentää.

- Voidaan yhdessä ottaa yhteyttä työssäoppimispaikkoihin, ja voin lähteä myös mukaan ensimmäisellä kerralla, Marjo lupaa.
- Olen opiskelijan vierellä kannustamassa ja tsemppaamassa eteenpäin. Voin olla myös keskustelukaverina tarpeen mukaan, Marjo Ahoketo kertoo uraohjaajan roolista.

Uraohjaukselle ei ole aikarajaa; Marjo pysyy opiskelijan rinnalla niin kauan kuin tarvetta on. Toisille riittää yksi tapaaminen ja toisten kanssa jatketaan pitempään.

Opinnot päätösvaiheessa – mitä nyt?


Vuoden alussa Sedussa aloitti uraohjaaja Susan Sinimäki. Hän tukee opiskelijoita opintojen loppuvaiheessa, siis työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä, mm. kesätöiden ja työpaikan hakemisessa, hakemusten kirjoittamisessa, työelämään pääsemisessä.

Millaisiin kysymyksiin olet törmännyt?

- Mikäli työpaikkaa ei valmistumishetkellä ole, kysymykset liittyvät työnhakijaksi ilmoittautumiseen, etuusasioihin ja erilaisiin palveluihin. Niissä tilanteissa, joissa opinnot ovat keskeytymässä tai ovat jo keskeytyneet tai alanvaihto on mielessä, on todella paljon erilaisia kysymyksiä. Voidaan selkiyttää sitä tulevaa alaa kartoittamalla sopivia työtehtäviä.
Mikäli opinnot ovat keskeytymässä terveyteen liittyvien syiden vuoksi, neuvon palveluihin ja etuuksiin liittyvissä asioissa.
Työni on hyvin kokonaisvaltaista ja sen tavoitteena on löytää opiskelijalle tai valmistuneelle hänelle paras ratkaisu. Valmistuvat ovat usein kysyneet, onko palvelua mahdollista saada vielä valmistumisen jälkeen. Ilman muuta olen käytettävissä myös valmistumisen jälkeen.

Millaista ohjauksesi on?

- Teen pääasiassa yksilöohjausta ratkaisukeskeisin ohjausmenetelmin. Ohjauksen tavoite on lisätä itsetuntemusta ja samalla aina käytännössä edistää opiskelijan tai valmistuneen henkilön asioita. Teen myös jonkin verran työelämäasioihin ja työnhakuun liittyvää opetustyötä.

Mikä opintojen loppuvaiheessa askarruttaa?

- Työllistymiseen liittyvät moninaiset asiat: saako oman alan töitä ja mitä töitä voisi hakea, mikäli oman alan töitä ei jostain syystä halua tehdä. Lisäksi työnhakuun liittyen suurin askarruttava asia on se, miten ja mitä työnhaussa voisi itsestä kertoa. Jos töitä ei heti saa tai ei jostain syystä pysty kokoaikaiseen työhön, voi olla hyvä saada apua palveluihin hakeutumiseen, etuusasioihin ja työnhakijaksi ilmoittautumiseen.

Työnhaun ohjauksessa opiskelija oppii kertomaan itsestään ja osaamisestaan työhakemuksessa, CV:ssä ja työhaastattelussa. Ohjauksessa voidaan kartoittaa ns. piilotyöpaikkoja ja laatia avoimia hakemuksia. Työnhaun ohjauksessa voidaan tehdä koko työnhaun prosessi työnhaun asiakirjoista työn hakemiseen ja haastatteluun valmistautumiseen saakka. Ohjausta voidaan järjestää myös etänä Teamsillä.


Ota yhtettä

urasuunnittelija Heli Räty heli.raty(a)sedu.fi tai p. 040 680 7124
uraohjaaja Marjo Ahoketo marjo.ahoketo(a)sedu.fi tai p. 040 680 7164
uraohjaaja Aki-Pekka Koivusalo aki-pekka.koivusalo(a)sedu.fi tai p. 040 868 0813
uraohjaaja Susan Sinimäki susan.sinimaki(a)sedu.fi tai p. 040 680 7171