Punainen Risti Ensiapu Oy:n koulutukset

Koulutustarjonta

 SPR Hätäensiapukurssi 4 t®

SPR Hätäensiapukurssi 8 t®

SPR Ensiapukurssi EA 1®

SPR Ensiapukurssi EA 2®

Ammattikuljettajan ensiavun perusteet (7 t)

Ammattikuljettajan laaja ensiapu (14 t)

KATSO ALKAVAT KOULUTUKSET TÄSTÄ

PYYDÄ TARJOUS

Kenelle tarkoitettu

Sedu ja Punainen Risti Ensiapu Oy (PRE) solmivat kumppanuussopimuksen ensiapukoulutusten toteuttamisesta vuoden 2020 alussa. Sedun hoitotyön opettajien joukossa on useita PRE hyväksymiä ensiavun- ja terveystiedon kumppanikouluttajia (ETK). Nämä kumppanuudet mahdollistavat Sedulle Punainen Risti Ensiapu Oy:n ensiapukoulutusten toteuttamisen.

Meidän valikoimassamme on vaihtoehtoja neljän tunnin hätäensiavusta aina 16 tunnin mittaiseen ensiavun jatkokoulutukseen. Suosituimpia näistä ovat Hätäensiapu 4h sekä Ensiapukurssi EA1® (16h).

Ammattikuljettajan ensiapukoulutukset ovat tarkoitettu erityisesti ammattiautoilijoille.

Sedussa PRE ensiapukoulutuksia toteutetaan lähinnä ammatillisessa lisäkoulutuksessa, mikäli koulutuksen tilaaja erityisesti toivoo PRE järjestelmän mukaista ensiapukoulutusta. Tarjouspyyntöä pyytäessä on hyvä huomioida, että Sedu EA 16h peruskoulutus on erinomainen vaihtoehto yrityksen ensiapuvalmiuskoulutukseksi.

Pätevyysrekisteröinti

Pätevyysrekisteröinti toteutetaan Punainen Risti Ensiapu Oy:n sähköiseen pätevyysrekisteriin kolmen vuoden ajaksi. Tämän lisäksi Sedu rekisteröi suorituksen oppilastietojärjestelmässämme sijaitsevaan pätevyysrekisteriin kolmen vuoden ajaksi. Ammattipätevyyttä kerryttävistä ensiapukoulutuksista pätevyys taltioidaan Traficomin rekisteriin.

Todistus

Suoritetusta Punainen Risti Ensiapu Oy:n ensiapukoulutuksista saat aina mobiilitodistuksen.

Räätälöidyt koulutukset

Punainen Risti Ensiapu Oy:n ensiapukoulutuksia voidaan räätälöidä tilaajan ja/tai kohderyhmän mukaisesti. Räätälöintiä voidaan tehdä esimerkiksi ajankohdan, toteutuspaikan tai tarjoilujen osalta.

Ensiapukoulutuksiin räätälöintinä voimme lisätä oheen myös muuta tarvittavaa sisältöä. Esimerkiksi alkusammutuskoulutus, turvallisuuskävely, ventrogluteaalisen injektion pistäminen tai haastava asiakastilanne.

Punainen Risti ensiapu Oy:n ensiapukoulutusten lisäksi voimme toteuttaa erilaisia räätälöityjä Sedun omia lyhyt-, täsmä- nonstop-, suurryhmä, elvytys-, sydäniskuri- yms. koulutuksia. Kysy tarjous ja anna meidän ideoida [ensiapukoulutus(at)sedu.fi].

Laatu

Sedun toteuttamissa Punainen Risti Ensiapu Oy:n ensiapukoulutuksissa toimivat aina PRE:n hyväksymät ensiavun ja terveystiedon kouluttajat (ETK). ETK:t osallistuvat täydennyskoulutukseen kolmen vuoden välein.

Koulutukset toteutetaan PRE ohjeistuksen mukaisesti. Ammattikuljettajien koulutuksissa huomioidaan Traficomin ohjeet. Koulutusaineistona käytetään PRE koulutusaineistoa.

Ensiapukoulutuksen toteutuksessa hyödynnetään ajanmukaista ensiapukoulutusvälineistöä, ensiapuopettajien esimerkkejä todellisista tilanteista sekä simulaatio-oppimismenetelmän mahdollisuuksia.

SPR Hätäensiapukurssi 4 t®

toiminta auttamistilanteessa

tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu

painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö

ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle

raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen

sokki

tapaturmien ehkäisy

tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia

(koulutus soveltuu PRE Ensiapukurssien EA1® tai EA2® kertaamiseen)

SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, verkkokoulutus

toiminta auttamistilanteessa

tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu

painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö

ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle

raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen

sokki

tapaturmien ehkäisy

(verkkokoulutus ei sovellu PRE Ensiapukurssien EA1® tai EA2® kertaamiseen)

SPR Hätäensiapukurssi 8 t®                 

toiminta auttamistilanteessa

tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu

painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö

ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle

raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen

sokki

tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu (rintakipu, matala verensokeri, aivoverenkierron häiriöt, kouristukset, vakava allerginen reaktio, astmakohtaus)

tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu

tapaturmien ehkäisy

terveyden edistäminen

henkinen ensiapu

tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia

(koulutus soveltuu PRE Ensiapukurssien EA1® tai EA2® kertaamiseen)

SPR Ensiapukurssi EA 1®

toiminta auttamistilanteessa

tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu

painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö

tukehtumassa olevan henkilön ensiapu

raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen

sokki

tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu (rintakipu, matala verensokeri, aivoverenkierron häiriöt, kouristukset, vakava allerginen reaktio, astmakohtaus)

tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu

nivelvammojen ja murtumien ensiapu

muut tapaturmat (sähköisku, silmävamma, nenäverenvuoto, pään vamma)

myrkytyksien ensiapu

tapaturmien ehkäisy

terveyden edistäminen

henkinen ensiapu

tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia

SPR Ensiapukurssi EA 2®

auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa

hätäensiapu:

* peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva

* tajuttomalle annettava ensiapu

* verenkierron häiriötila (sokki)

* vierasesine hengitysteissä

vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:

* loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi

* rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot

* ranka- ja raajavammat

pään- ja kasvojen vammat

vammojen ensiapu

* murtumat

* nivel- sekä pehmytosavammat

* rasitus- ja lihasvammat

loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu

ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset

ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa

ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

ryhmäkohtaiset erityisaiheet

* ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen

* oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen

* valinnaisaiheita kohderyhmän tarpeiden mukaan

 

EA 2 -kurssille voi osallistua, kun EA 1 -kurssin todistus on voimassa.

EA2® -kurssitodistus on voimassa kolme vuotta.

 

Ammattikuljettajan ensiavun perusteet (7 t)

onnettomuustilanne (liikenneonnettomuus raskaassa liikenteessä ja auttaminen onnettomuustilanteessa)

ensiapu (henkeä uhkaavat tilanteet ja muut ensiapua vaativat tilanteet)

sairauskohtaukset (aivoverenkierron häiriö, diabeetikon heikotus, kouristuskohtaukset ja allerginen reaktio)

aikuisen peruselvytys (rintakipu, sepelvaltimotautikohtaus ja elottomuus, painelu-puhalluselvytys defibrillaattorin kanssa ja ilman)

terveys ja turvallisuus ammattikuljettajan työssä

 

Ammattikuljettajan laaja ensiapu (14 t)

onnettomuustilanne (liikenneonnettomuus raskaassa liikenteessä ja auttaminen onnettomuustilanteessa)

ensiapu (henkeä uhkaavat tilanteet ja muut ensiapua vaativat tilanteet)

sairauskohtaukset (aivoverenkierron häiriö, diabeetikon heikotus, kouristuskohtaukset ja allerginen reaktio)

aikuisen peruselvytys (rintakipu, sepelvaltimotautikohtaus ja elottomuus, painelu-puhalluselvytys yhdistettynä defibrillointiin)

murtumat, nivelvammat, haavat ja ruhjevammat

kylmän ja lämmön aiheuttamat vammat ja sairastumiset

verenvuodon tyrehdyttäminen ja sokki

palovammat

terveyttä ja turvallisuutta estäviä tekijöitä kuten väsymys, sairastuminen, päihteet sekä muut turvallisuuteen yhteydessä olevat tekijät

Kaikissa ensiapukoulutuksissa huomioidaan viimeisimmät COVID-19 hygieniaohjeet. Tule koulutuksiin ainoastaan terveenä.